Hyppää sisältöön

Nykyaikainen öljylämmitys takaa energiatehokkuuden

Nykyaikainen öljylämmitys takaa energiatehokkuuden

13.10.2022

Öljylämmittäjä voi leikata kiinteistön lämmityksestä aiheutuvia päästöjä vaihtamalla fossiilisen lämmitysöljyn uusiutuvaan öljyyn. 

Uusiutuvat polttoaineet yhdessä rinnakkaisten lämmitysratkaisujen kanssa tekevät öljylämmityksestä kilpailukykyisen vaihtoehdon.

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | LEY

Suomi on riippuvainen sähkön tuonnista talven kulutushuippujen aikana. Etenkin nykyisenä poikkeusaikana on erityinen ongelma, kun myös tuontimaiden tuotanto kuormittuu paikallisesti. Sähkölämmitteisessä talossa ollaan täysin sähköverkostosta riippuvaisia. Siksi öljylämmittäminen on Suomessa edelleenkin yksi edullisemmista lämmitysmuodoista, jonka avulla voidaan tasata kovien pakkasten aiheuttamaa sähköpiikkiä verkossa. 

Öljylämmittäjä voi leikata päästöjä vaihtamalla fossiilisen lämmitysöljyn uusiutuvaan öljyyn ja tekemällä pannuhuoneessa energiatehokkuutta parantavia toimia, esimerkiksi päivittämällä automatiikkaa. Näin voidaan leikata käyttökustannuksia kymmeniä prosentteja ja vähentää samalla päästöjen määrää merkittävästi. Jo elinkaarensa päässä olevan öljykattilan ja polttimen vaihdolla säästöt lämmityskuluissa voivat olla satoja litroja vuodessa. 

– Öljylämmitysjärjestelmä voidaan päivittää uusiutuvalle lämmitysöljylle sopivaksi, jolloin hiilidioksidipäästöt putoavat käyttäjän kannalta nollaan. Uusiutuva lämmitysöljy palaa myös puhtaammin ja kirkkaammalla liekillä, joten sen energiatehokkuus on parempi kuin perinteisellä lämmitysöljyllä, toteaa Lämmitysenergia yhdistys ry:n toimitusjohtaja Arto Hannula

Uusiutuva polttoöljy valmistetaan kotimaassa, ja sitä on saatavilla kaikkialla Suomessa. Uusiutuva lämmitysöljy on 100-prosenttisesti tähteistä ja jätteistä valmistettua. 

Uusiutuvan polttoöljyn säilyvyys on Hannulan mukaan vähintään samaa luokkaa kuin fossiilisella öljyllä. Koska uusiutuvan polttoöljyn palamisominaisuudet ovat erinomaiset, ei se myöskään nokea tai pikeä laitteita. Tämä takaa sen, että öljylämmityslaitteisto käynnistyy varmemmin pitkänkin seisonta-ajan jälkeen. 

Kiinteistökohtaisesti kannattaa miettiä myös uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä. 

 Hybridijärjestelmä on kannattava investointi 

Öljylämmityksen rinnalla on mahdollista käyttää esimerkiksi ilma-vesilämpöpumppua ja aurinkoenergiaa. Taloyhtiössä kannatta tutkia voidaanko poistoilman talteenottoa hyödyntää lämpöpumpuille, jolloin niiden hyötysuhde saadaan paremmaksi. Näin ollen rakennuksen lämmitys voidaan hoitaa ilma-vesilämpöpumpulla lauhempien säiden aikaan. 

– Kiinteistön omistajan ei tarvitse huolehtia lämmönlähteen vaihtamisesta, sillä öljy lähtee automatiikan avulla tukemaan ilmavesilämpöpumpun toimintaa, kun kelit painuvat reilusti pakkasen puolelle, Hannula kertoo. 

Hannula muistuttaa, että hybridijärjestelmän tekeminen olemassa olevan öljylämmityksen rinnalle on myös kuluttajalle kannattavaa, sillä silloin nettoinvestointi jää pienemmäksi kuin esimerkiksi maalämpöön siirtymisessä. 

Öljylämmittäjän ei tarvitse myöskään huolehtia väliaikaisista öljyn hinnan heilahteluista, sillä täydellä säiliöllä pystytään hoitamaan koko vuoden lämmitystarve. 

– Hybridilämmittäjällä takaisinmaksuaikaa ei juurikaan tule, koska tarvittavat investoinnitkaan eivät ole suuria. Kiinteistön omistajan ei tarvitse tehdä esimerkiksi sähköverkkoon kalliita investointeja sulakekokojen muuttamiseksi. Samalla myös lämmittämisen käyttökustannukset pienenevät ja lämpö riittää varmuudella kaikissa olosuhteissa. 

Hannula toteaa, että kodin lämmittämisessä kannattaa miettiä energiataloudellisuutta aina kokonaisuutena. Muutostöiden lisäksi myös öljysäiliön säännöllisellä huollolla ja öljypoltinjärjestelmän kunnostuksella parannetaan energiatehokkuutta. 

– Öljylämmityksen energiatehokkuutta voidaan lisätä pienilläkin toimilla, kuten olemassa olevan laitteiston säännöllisellä huoltamisella, nuohouksella sekä polttimen säätämisellä. Lämmitysverkoston säädöillä, esimerkiksi oikealla virtauksen säädöllä ja toimivilla patteriventtiileillä, on suuri merkitys lämmityskuluissa, Hannula vinkkaa. 

Haku