Hyppää sisältöön

Nuorille hyödyllisiä oppeja työelämään

Nuorille hyödyllisiä oppeja työelämään

23.12.2021

Nuori Yrittäjyys ry mahdollistaa yrittäjyyskokeiluja nuorille ja tarjoaa siihen tukea. NY-yritykset pääsevät markkinoimaan tuotteitaan ja palveluitaan eri NY-tapahtumissa. 

Nuori Yrittäjyys ry auttaa nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä matalalla kynnyksellä. Toiminnasta saadut opit ja kokemukset ovat hyödyllistä valuuttaa työelämässä. 

TEKSTI JA KUVA | NUORI YRITTÄJYYS

Lapset ja nuoret tarvitsevat opastusta ja rohkaisua työelämän suuressa murroksessa. Yrittäjät ja yritykset puolestaan tarvitsevat tulevaisuudessa entistä enemmän osaavia työntekijöitä. Heitä, joilla on kykyä ja motivaatiota jatkuvaan oppimiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen. 

Suuri osa nuorista ei kuitenkaan koe saavansa koulussa tarpeeksi hyödyllisiä oppeja työelämää varten. Näitä asioita ovat esimerkiksi uskallus kokeilla omia ideoita, rohkeus epäonnistua sekä itsevarmuus esiintymiseen ja avun pyytämiseen. Työelämä saattaakin tuntua olevan suorastaan jossain toisella planeetalla. 

Kokeiluista kykyjä 

Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa kouluihin maksuttomia opetusohjelmia, joissa opetellaan työelämätaitoja, yrittäjämäistä asennetta ja taloudenhallintaa. 

Yhdistyksen toiminta tavoitti viime lukuvuonna yli 70 000 lasta ja nuorta eskarista korkeakouluun. Ensi vuoden tavoite on 100 000. 

Harrastuksesta, koulusta tai kaveriporukasta löydetystä mielekkäästä tekemisestä tai muusta ideasta nuoret pääsevät rakentamaan NY-yritystoimintaa. Nuori Yrittäjyys -toiminnan ansiosta moni nuori onkin päässyt kokeilemaan yrittäjyyttä matalalla kynnyksellä saaden samalla asianmukaista tukea. 

Hyvien kokemusten kautta nuorten itsetuntemus kasvaa, ja monet ymmärtävät, että he pystyvät tekemään enemmän kuin ovat aiemmin tienneet. 

Toiminta tavoitti viime lukuvuonna yli 70 000 lasta ja nuorta eskarista korkeakouluun. 

Yhtenä esimerkkinä menestyksekkäästä NY-yrittäjyydestä voi mainita Avot NY:n, jonka 15-vuotiaille yrittäjille kertyi peräti 30 000 asiakaskokemusta. 

Avotin nuoret yrittäjät auttoivat hämeenlinnalaisen K-Citymarketin asiakkaita ostosten pakkaamisessa lukuvuoden ajan reippain ottein ja hymy kasvoilla. Hyödyllisten kokemusten lisäksi he saivat roimasti itseluottamusta, uskallusta ryhtyä tuumasta toimeen ja mukavasti euroja, vaikka alussa jännittikin. 

Yhteistyötä nuorten hyväksi 

Nuori Yrittäjyys ry tekee kumppaniyritystensä kanssa monimuotoista yhteistyötä. Kaiken toiminnan keskiössä on tulevaisuuden tekijöiden hyvinvointi. Finanssiryhmä Taaleri on ollut yhdistyksen tukena vuodesta 2016. 

– Haluamme omalta osaltamme kantaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia yrittää. Meillä kaikilla on vastuu antaa nuorille hyviä esimerkkejä, jakaa kokemuksiamme ja olla tukemassa oman tien löytämisessä, kertoo Taalerin markkinointijohtaja Kati Lehesmaa

Yhdistys haluaa myös kehittää nuoremman sukupolven taloustaitoja, sillä osa nuorista pitää omaa perustietämystään riittämättömänä. Myös koulujen opettajat kokevat, ettei heillä ole käytössään tarpeeksi työkaluja ongelman ratkaisemiseksi. Huolta aiheuttava tilanne on kuitenkin mahdollista kääntää paremmalle kurssille. 

Kouluille on jo olemassa innostavia oppimisympäristöjä taloudenhallinnan opetteluun, kuten Oma talous haltuun -ohjelma, jonka NY kehitti yhdessä pääyhteistyökumppaninsa Danske Bankin kanssa. Se on Suomen ensimmäinen maksuton toisen asteen talouskasvatuksen oppimiskokonaisuus, joka on luotu noudattamaan opetussuunnitelman perusteita. 

Haku