Hyppää sisältöön

Nopealla reagoinnilla voidaan ehkäistä vahingon syntyminen

Nopealla reagoinnilla voidaan ehkäistä vahingon syntyminen

8.02.2022

TPI Controlin kaupallinen johtaja Elias Jusslin vakuuttaa, että asianmukaisesti ylläpidetyn kiinteistön elinkaari on pitkä ja kiinteistön arvo säilyy. 

Jos kiinteistön tekniikassa piilee ongelma, sen liian myöhäinen korjaaminen kostautuu niin käyttäjien olosuhteissa kuin omistajan kukkarossa. Ratkaisevaa on nopea reagointi pieniinkin signaaleihin.

TEKSTI | LIISA JOENSUU KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Ennaltaehkäisy ja säännölliset tarkastukset ovat avain kiinteistön tekniikan optimaaliseen toimintaan. Oikein toimivat järjestelmät takaavat käyttäjille miellyttävät ja terveelliset olosuhteet, samalla kun ne pitävät käyttö- sekä korjauskulut aisoissa. Aihepiirin tuntee perin pohjin TPI Control, jonka osaamisaluetta ovat kiinteistöjen olosuhteiden analysointi, datan kerääminen, analysointi ja kunnostukseen tarvittavien suunnitelmien tuottaminen.

– Tärkeää on tehdä näkymätön näkyväksi. Mitä nopeammin heikkoihinkin signaaleihin reagoidaan, sitä vähemmällä päästään tilanteen korjaamisessa, painottaa TPI Controlin kaupallisena johtajana toimiva Elias Jusslin. Hänen mukaansa kiinteistöjen ylläpidossa on päästävä ongelmiin reagoivasta toiminnasta aktiiviseen ennakointiin sekä säännölliseen kunnossapitoon ja kontrollointiin.


Alkaa olosuhdeselvityksellä

Kun lämmitys-, jäähdytys- ja ilmanvaihtojärjestelmät toimivat oikein, tilojen käyttäjät eivät yleensä kiinnitä niihin huomiota. Liiallinen lämpö, viileys, veto tai kohina sen sijaan häiritsevät jokapäiväistä elämää, ja niihin tulee tarttua viimeistään käyttäjien niitä kommentoidessa. 

TPI Control aloittaa oman työnsä olosuhdeselvityksellä, jossa tärkeällä sijalla ovat käyttäjäkokemukset. Se tutkii ja analysoi järjestelmien tilan ja antaa toimenpidesuositukset. Vikojen  juurisyyt selvitetään esimerkiksi neste- ja kanavistonäytteiden avulla. 

Kunnostuksessa yritys korjaa olosuhdeselvitksessä havaitut puutteet sekä paljastuneet järjestelmäkohtaiset toimenpidetarpeet. Lopuksi olosuhteisiin vaikuttavatalotekniikka säädetään optimaalisimmalle tasolle.

Kiinteistöjen ylläpitoon ja hammashoitoon pätevät samat lainalaisuudet.

TPI Controlin kaupallinen johtaja Elias Jusslin

– Kiinteistöjen ylläpitoon pätevät samat lainalaisuudet kuin hammashuoltoon. Mitä harvemmin asiakas käy tarkistuttamassa hampaansa, sitä enemmän korjattavaa löytyy. Korjausta vaativa tilanne pahenee nopeasti, ja tarvittavat toimenpiteet käyvä sitä hankalammiksi, mitä pitempään ongelmat saavat jatkua, Jusslin toteaa. 

TPI Controlin asiakkaille toteutetaan joka vuosi säännöllisesti kontrollikäynti, jossa varmistetaan, että prosessin läpäisseet järjestelmät toimivat suunnitelmien mukaisesti ja tukevat päivittäishuoltoa. 


Tieto tuottaa hyvinvointia

Keinoäly ja robotiikka tulevat tuottamaan tulevaisuudessa entistä täsmällisempää ja reaaliaikaisempaa tietoa järjestelmien kunnosta. Jusslin toivottaakin digitaaliset ratkaisut tervetulleiksi, mutta harmittelee samalla alalle tyypillistä konservatiivisuutta.

– Omistajat ovat selvillä digitaalisista mahdollisuuksista, mutta kiinteistöalalla niihin tartutaan harmillisen hitaasti. Digitekniikan tuottaman tiedon pohjalta kokonaisuuksia on mahdollista hallita entistä paremmin, mikä puolestaan lisää kiinteistön käyttäjien hyvinvointia. Mitä tarkempaa tietoa on tarjolla, sitä paremmin sisäolosuhteet, energiankäyttö ja kustannukset ovat kontrolloitavissa. 

TPI Controlin asiakkaita ovat suuret kaupalliset ja teolliset toimijat, rakennusliikkeet, talotekniikkayritykset ja asuinkiinteistöjen omistajat. Yrityksen pääkonttori, laboratorio sekä tuotantolaitos sijaitsevat Pirkkalassa, mutta toiminta-alue kattaa koko Suomen, ja liiketoiminta painottuu kasvukeskuksiin.

HYVINVOIVA KIINTEISTÖ

  • Hyvinvoiva kiinteistö on optimoitu energiatehokkaaksi, jolloin myös kustannukset alenevat.
  • Ennakointi vähentää kiinteistön huollontarvetta oikeaikaisilla korjausinvestoinneilla.
  • Toimivan kiinteistön tilankäyttäjien tyytyväisyys ja hyvinvointi lisääntyyvät.

Haku