Hyppää sisältöön

Muutostilanteiden rohkaiseva kirittäjä

Muutostilanteiden rohkaiseva kirittäjä

8.02.2022

Juuriharja Consulting Groupin toimitusjohtaja Rea Klingberg kertoo, että luottamuksellinen ja turvallinen keskustelukulttuuri on organisaation nykyhetken ja tulevaisuuden tuottavuuden perusta.

Poikkeusolot haastavat johtoryhmätyöskentelyä. Muutostilanteissa tukee valmennus, jossa luodaan hyvä dialogi johtoryhmän sisälle ja sidosryhmien välille.

TEKSTI | ANNA KOSUNEN KUVA | JUURIHARJA CONSULTING GROUP

Monet johtoryhmät toimivat nyt tehokkaasti, kun kyse on operatiivisten asioiden ratkaisemisesta. Se, mikä yleensä kasvotusten kohdatessa lisää yhteenkuuluvuuden ja sitoutumisen tunnetta ja antaa energiaa yhteiseen tekemiseen, on virtuaalisessa työympäristössä jäänyt vähiin. Kasvanut epävarmuus tulevaisuudesta on ohjannut johtoryhmiä keskittymään akuutteihin kysymyksiin strategisemman tulevaisuusajattelun kustannuksella. 

Eettiseen johtamiseen ja yhteistyökyvykkyyden kehittämiseen perehtynyt valmennusyritys Juuriharja Consulting Groupin toimitusjohtaja Rea Klingberg kuvailee organisaatioiden elävän tällä hetkellä, poikkeustilan edelleen jatkuessa, tietynlaisessa odotustilassa. Se vaikuttaa hänen mukaansa erityisesti sitoutumiseen. 

– Odottaminen on lamaannuttavaa. Moni johtoryhmän jäsen on joutunut olosuhteiden vuoksi laittamaan omat johtajana kehittymisen tarpeensa sivuun odottamaan parempia aikoja. Samaan aikaan sitoutuminen omaan työhön on heikentynyt. Työelämän mielekkyyden ja sitoutumisen kannalta edistyminen ja eteenpäin meneminen on kuitenkin todella tärkeää.

Taustatukena ja haastajana

Juuriharja on jatkanut pitkäjänteistä työtään johtoryhmävalmennusten ja johdon coaching-palveluiden tuottajana läpi koko korona-ajan.

 Klingberg kertoo, että valmennuksen ammattilaisilla on keinonsa muodostaa hyvä yhteys ihmisten välille myös virtuaalisessa työympäristössä. Yli kymmenen vuoden kokemus on antanut monipuolisen pohjan olla apuna myös monissa eri tilanteissa, yrityksen koosta tai toimialasta riippumatta. Hän onkin huomannut, että apua kaivataan etenkin muutostilanteissa.

– Yrityksen kasvu tai uusi strategia, uusi johtoryhmän kokoonpano, vetäjä tai uusi omistaja – nämä ovat tyypillisimpiä tilanteita. Autamme jäsentämään odotuksia, joita johtoryhmään kohdistuu sekä selkeyttämään roolituksia ja tukemaan yksilöiden hyvinvointia uudessa tilanteessa. Suhteutamme käytössämme olevia keinoja tavoitteisiin ja tilanteisiin ja varmistamme, että asiat menevät haluttuun suuntaan ja saadaan tuloksia. Olemme taustatuki, rinnalla kävelijä, kirittäjä ja kannustaja – kaikki nämä yhtä aikaa.

Toimiva johtoryhmätyöskentely on Klingbergin mukaan elävää, energistä ja tulevaisuuteen katsovaa. Jotta tähän päästään, ohjaa hän miettimään ensin, millainen on johtoryhmän keskinäinen keskusteluyhteys. Luottamuksen tason on oltava sellainen, että vaikeatkin asiat on helppo nostaa pöydälle. 

Klingberg on ylpeä palautteesta, jota Juuriharjan asiakkaat ovat antaneet juuri avoimen ja syvän keskusteluilmapiirin luomisesta. Tämä on vahvistanut sekä tuloksentekokykyä että toiminnan mielekkyyttä.  

– Pyrimme luomaan niin turvallisen yhteyden, että siinä voi hyvin haastaa ja tuoda esille myös eettisesti hankalia kysymyksiä. Johtoryhmälle hyvä eettinen kunto on todella tärkeä ominaisuus. Vaikeista aiheista on pystyttävä käymään avointa, rakentavaa ja eteenpäin vievää dialogia niin johtoryhmän sisällä kuin eri sidosryhmien kesken.

Johtoryhmällä on myös vahva esimerkin näyttämisen rooli. 

– Johtoryhmä luo uskoa tulevaan ja antaa mallin siitä, mistä ja miten asioista puhutaan ja miten arvoja sekä eettisiä periaatteita käytännössä tulkitaan. Jotta henkilöstö voi hyvin, on johtoryhmän keskinäisen kemiankin toimittava hyvin. Sen vuoksi luottamuksellinen ja turvallinen keskustelukulttuuri on ensiarvoisen tärkeä läpi organisaation. 

Haku