Hyppää sisältöön

Muutos voi olla mahdollisuus

Muutos voi olla mahdollisuus

25.02.2021

Muutosturva-asiantuntijat Juri Raikkerus ja Marjaana Metso ovat tyytyväisiä siihen, että työnantajat ovat pääsääntöisesti erittäin motivoituneita tekemään muutosturvayhteistyötä. 

TE-toimiston muutosturva tarjoaa apua ja tukea niin henkilöstöä vähentävälle työnantajalle kuin irtisanotulle työntekijällekin.  

Teksti Tuomas Lehtonen  Kuva Juha Arvid Helminen

Hämeen ELY-keskuksen Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen projektipäällikkö Eleni Mizaras kuvaa muutosturvaa TE-toimiston ja henkilöstöä vähentävän työnantajan yhteistoiminnaksi. Sen tavoitteena on nopeuttaa irtisanotun tai lomautetun työntekijän työllistymistä sekä auttaa häntä ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan.

Muutosturvaprosessin käynnistää yleensä työnantajan TE-toimistolle tekemä kirjallinen ilmoitus henkilöstön lomautus- tai vähennystarpeesta. Ilmoituksen tekeminen YT-neuvottelujen alkamisesta kuuluu lakisääteisesti kaikille yhteistoimintalain piiriin kuuluville työnantajille. Myös pienemmät työnantajat voivat tehdä ilmoituksen vapaaehtoisesti. 

Jos työnantaja ei tee ilmoitusta henkilöstön vähennystarpeesta, on työntekijän tärkeää olla itse yhteydessä oman alueensa TE-toimistoon. TE-palvelut ovat kaikkien tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanottujen sekä lomautettujen työntekijöiden käytettävissä.

– Ilmoituksen jälkeen TE-toimiston muutosturva-asiantuntija on yhteydessä työnantajaan. Asiantuntija informoi työnantajaa vähentämistilanteeseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Samalla voidaan aloittaa yhteistyö vähentämistilanteen hoitamiseksi. Kun muutosturva-asiantuntijat osallistuvat prosessiin jo aikaisessa vaiheessa, palveluita ja tukea pystytään suunnittelemaan paremmin, Mizaras sanoo. 

Uusi suunta urapolulle

Kaikki Suomen 15 TE-toimistoa tuottavat muutosturvapalveluita. Palvelun tuottavat ensisijaisesti sen TE-toimiston muutosturva-asiantuntijat, jonka toimialueella työnantajan kotipaikka sijaitsee. Muutosturva-asiantuntijoiden valtakunnallinen verkosto toimii kuitenkin tiiviissä yhteistyössä ja tarvittaessa muutosturva voidaan järjestää useamman eri alueen TE-toimiston yhteistyönä. 

Uudenmaan muutosturva-asiantuntijatiimin Marjaana Metso ja Satakunnassa toimiva muutosturva-asiantuntija Juri Raikkerus korostavat muutosturvapalveluiden puolueettomuutta, kokonaisvaltaisuutta, joustavuutta ja räätälöitävyyttä. Palvelukokonaisuus muokataan työnantajan toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Työntekijälle suunnatussa ohjauksessa ja palveluissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen tilanne. 

– Muutosturvalla pyritään minimoimaan irtisanomistilanteen vaikutukset. Pyrimme tarjoamaan kattavasti tietoja jo irtisanomisaikana. Kerromme irtisanotuille heidän oikeudestaan muun muassa työllistymisvapaaseen. Tavoitteena on, että työntekijä löytää pian uuden työpaikan tai suunnan uralleen, eikä välttämättä edes joudu työttömäksi, Metso sanoo.

Yksilöllinen muutosturva

Työntekijän työllistymisen apuna voidaan käyttää TE-toimistojen laaja-alaista palvelutarjontaa. Muutosturva voi olla mukana organisaation YT-neuvotteluissa suunnittelemassa henkilöstön edustajan kanssa irtisanottujen palveluja ja tukemassa työnantajaa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman valmistelussa. YT-neuvottelujen päätyttyä muutosturva-asiantuntijat pitävät työnsä menettäneille tarvittaessa muutosturvainfoja. Niissä käydään läpi muun muassa irtisanottavien oikeudet ja velvollisuudet sekä TE-palveluihin liittyvät asiat. 

– Irtisanomisaikana voidaan järjestää ohjausta, rekry- ja verkostotapahtumia sekä valmennuksia ja koulutuksia. Oleellista on, että palvelut ovat tarkoituksenmukaisia irtisanotulle tai lomautetulle. Pyrimme auttamaan uuden työn löytämisessä, mutta tarvittaessa voimme myös tukea yrittäjyyden aloittamista, ohjata uuden alan tai täydennyskoulutuksen pariin ja toteuttaa työkykyarviointia, Raikkerus kertoo.

TE-toimiston muutosturvapalvelut ovat osa julkista työvoima- ja yrityspalvelua. Se on työnantajille aina maksutonta. Suurempien työnantajien velvollisuus tarjota ja maksaa irtisanottaville koulutusta tai valmennusta täydentää muutosturvaa yksityisten toimijoiden palveluilla.

Muutosturva otettiin käyttöön vuonna 2005. Vuosien varrella sitä on kehitetty vastaamaan paremmin työelämän muuttuneita tarpeita. Palvelukokonaisuutta kehitetään asiakaslähtöisemmäksi ja kokonaisvaltaisemmaksi Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa TE-toimiston vähentämistilanteiden palveluissa osaavan työvoiman saatavuutta, poistaa työvoimaan kohtaantoon liittyviä haasteita ja nopeuttaa irtisanotuksi joutuneen henkilön työllistymistä. Valtakunnallisen kehittämishankkeen toteuttaa ja rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

Haku