Hyppää sisältöön

Muuntojoustavuus tuo kiinteistölle lisäarvoa

Muuntojoustavuus tuo kiinteistölle lisäarvoa

16.02.2021

ARKCons Oy:ssä työskentelevä suunnittelija Julia Seppälä, yrityksen perustaja Johanna Flittner sekä suunnittelija Erika Karhunen.

Toimistokiinteistömarkkinoilla vallitsee koronavuoden täyttyessä epävarmuus. Arvoluonti edellyttää kykyä arvioida kiinteistöjen realistinen potentiaali.

Teksti Jukka Nortio  Kuva Juho Länsiharju

Kun korona-ajasta on selvitty ja palataan  toimistoille, emme tiedä, kuinka moni haluaa tehdä töitä entiseen malliin. Nähtäväksi jää, kuinka toimistotyökulttuuri muuttuu ja kuinka paljon etätyö yleistyy. Tämä luo epävarmuutta toimistokiinteistöjen markkinoille, kiinteistökehitykseen ja toimitilasuunnitteluun erikoistuneen arkkitehtitoimisto ARKCons Oy:n perustajaosakas Johanna Flittner kertoo.

Flittnerillä ja hänen kollegoillaan on pitkä ja monipuolinen kokemus toimitilahankkeista ja niiden muuttuvista tarpeista. Yrityksen palveluihin kuuluu koko prosessi kiinteistöjen mahdollisuuksien arvioinnista aina uusien vuokralaisten tilojen käyttöönottoon asti.

Kiinteistön mahdollisuudet 

Muuntojoustavuus on avainsana, joka korostuu nykysuunnittelussa. Tilaa tai kiinteistöä pitää voida muokata kohtuullisilla kustannuksilla ja kohtuullisessa ajassa vuokralaisten vaihteleviin tarpeisiin.

Kiinteistön mahdollisuuksien arvioinnissa on huomioitava monia asioita, kuten poistumisteiden riittävyys, esteettömyyden varmistaminen, saniteettitilojen sijainnit ja lukumäärä. Talotekniikka asettaa reunaehtonsa tilaratkaisuille. Sen osuus on usein suuri muutostöiden kokonaiskustannuksista.

Tarkasteltujen reunaehtojen perusteella kiinteistölle laaditaan ratkaisuvaihtoehtoja. Niissä määritellään optimaaliset tilajaot, maksimihenkilömäärät sekä vaihtoehtojen sisältämät muutosvaatimukset.

Yritykset hakevat tiloihinsa nykyään houkuttelevia elementtejä ja brändinsä mukaista ilmettä. Monipuoliset kohtaamis- ja työskentelytilat luovat edellytyksen hyvälle työympäristölle, sillä korona-aika ja etätyö ovat korostaneet yhdessä vietetyn ajan merkitystä. 

Jos massiivisia tilamuutoksia ei haluta tehdä ennen kuin tilat on vuokrattu, mallintaminen ja visualisointi toimii apuna. Visualisoinnilla havainnollistetaan, miltä tilat voisivat muutostöiden jälkeen näyttää. Lopputulos tehdään näin näkyväksi ennen muutostöihin investointia.

– On tärkeää, että asiakkailla on alusta saakka realistinen kuva tulevista tiloista, ja mitä muutoksia heidän toiveidensa mukaan voidaan tehdä. Tämä nopeuttaa päätösten tekoa neuvotteluvaiheessa. 

Mallintamisessa ja visualisoinnissa pitää aina huomioida valittu kustannustaso materiaalien ja varusteiden osalta. Rakennustekniikan lisäksi on tärkeää ottaa huomioon myös talotekniikka, jolloin päästään mahdollisimman lähelle todellista lopputulosta.

– Tilojen suunnittelussa ja visualisoinnissa huomioidaan asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden kiinteistölle asetetut reunaehdot.

 Henkilökohtaista joustoa

ARKConsin palvelussa korostuvat henkilökohtaisuus ja joustavuus.

– On tiedettävä mitä tehdään ja mihin keskitytään hankkeen missäkin vaiheessa. Asiakkaat saavat näkemyksemme nopeasti, koskevat kysymykset sitten lupa-asioita,  talotekniikkaa tai kustannuslaskelmia, Flittner vakuuttaa.

Haku