Hyppää sisältöön

Musiikkiopisto kasvattaa tulevaisuuden taiteilijoita

Musiikkiopisto kasvattaa tulevaisuuden taiteilijoita

9.10.2023

Jousiakatemia kouluttaa huippulahjakkaita nuoria viulisteja ja sellistejä.

Tasokas taidekasvatus ja monipuoliset kulttuuritapahtumat toteutetaan Porvoonseudun musiikkiopistossa kuntien välisellä yhteistyöllä. Palvelutarjontaa suunniteltaessa otetaan huomioon kuntien ja kuntalaisten nykyiset sekä tulevat tarpeet.

TEKSTI MAISA LAMPINEN | kuvaT PORVOONSEUDUN MUSIIKKIOPISTO JA ANETTE SUNDSTRÖM

Lähes 60-vuotias Porvoonseudun musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen oppilaitos, joka tarjoaa taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Musiikin lisäksi opistossa voi harrastaa kuvataidetta ja tanssia. Toimintaa on kahdeksassa kunnassa: Askolassa, Lapinjärvellä, Loviisassa, Mäntsälässä, Pornaisissa, Porvoossa, Pukkilassa ja Sipoossa. 125 000 asukkaan alueella asiakasmäärä on ainutlaatuisen suuri, kun oppilaita on tällä hetkellä 6 400. 

– Vuoden 2023 alussa Porvoon taidekoulu yhdistyi musiikkiopistoon, mikä on osaltaan kasvattanut oppilaiden määrää. Päätös liittää oppilaitokset yhteen tukee alueemme tavoitetta monipuolistaa taidekasvatusta sekä vahvistaa sen saatavuutta ja saavutettavuutta, Porvoonseudun musiikkiopiston rehtori Felix von Willebrand sanoo.

Samaan tähtää Svenska kulturfondenin Skapa-hanke, jossa Porvoon ja Sipoon kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat mukana. Kehittämishanke edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua taideopetukseen kotiseudullaan kohtuullisin kustannuksin ja omalla kotikielellään. Se kannustaa kuntia ja koulutuksen järjestäjiä luomaan uudenlaisia opintopolkuja ja yhteistyön malleja. Näin voidaan varmistaa resurssien riittäminen entistä laajempaan ja parempaan taideopetukseen.

– Opiston toiveena on antaa sysäys taiteen harrastamiseen myös lapsille, joiden perheessä taide ja kulttuuri eivät muuten ole läsnä. Puhumme taidekarusellista, jonka kyytiin hyppäämällä lapsi pääsee kokemaan ja kokeilemaan taiteen eri muotoja, von Willebrand kiteyttää.

Musiikkiopisto haluaa tarjota kipinän taiteen harrastamiseen myös lapsille, joiden perheessä taide ja kulttuuri eivät muuten ole läsnä.

Porvoonseudun musiikkiopistossa taideharrastuksen kipinä halutaan sytyttää entistä nuoremmissa lapsissa. Valtava osa oppilaskunnasta muodostuukin alle kouluikäisistä lapsista, sillä oppilaitos järjestää maksutonta musiikkileikkikouluopetusta kuntien varhaiskasvatuksessa. Toimialueella on 194 muskariryhmää, jotka saavat opetusta hoitopäivän aikana. Osallistumalla tekemiseen ja opetukseen, päiväkodin henkilökunta saa hyödyllistä täydennyskoulutusta työnsä ohessa. Lisäksi musiikkiopisto järjestää Porvoon Taidekoulun kanssa yhteispalveluna Kuvismuskarin, jossa yhdistyy kuvataiteen ja musiikin opetus. Von Willebrandin mukaan tämänkaltainen muskaritoiminta on valtakunnallisesti merkittävää ja toimii hyvänä suuntaviivana kunnille, jotka haluavat sisällyttää taideopetuksen varhaiskasvatussuunnitelmaansa.

Opetusta ja tapahtumia yhteistyöllä

Alueellinen taideoppilaitos tuo monialaista taidekasvatusta ja kulttuuria kuntiin, joissa omaa kulttuuritoimintaa saattaa olla vähänlaisesti. Yhteistyöllä voidaan vahvistaa ja lisätä kulttuuritarjonnan saatavuutta varsinkin pienemmissä kunnissa.

– Teemme yhteistyötä kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa niin opetuksen kuin muunkin kulttuuri- ja taidetoiminnan osalta. Tuore onnistuminen on musiikkiteatteritoiminnan tuominen Loviisaan, von Willebrand kertoo.

Tapahtumatuotanto on iso osa oppilaitoksen palvelutoimintaa. Tapahtumia on vuodessa lähes 300. Syyskuiset Loviisan Sibeliuspäivät ja lokakuun alussa järjestetty kansainvälinen kitarafestivaali Sipoon Äänet ovat esimerkkejä tapahtumista, joissa Porvoonseudun musiikkiopisto on tänä vuonna ollut mukana. Vuoden isoimpiin panostuksiin kuuluu oppilaitoksen oma festivaali Festival Porvoo – Borgå, joka järjestetään nimensä mukaisesti Porvoossa 2.–5.11. Nelipäiväisen festivaalin ohjelmassa on muun muassa Ammattina pianisti -keskustelupaneeli sekä huippupianistien Eero Heinosen ja Olli Mustosen konsertit. Lisäksi esiintymislavoille nousevat nuoret taitavat pianistit, kuten Ilona Liiman ja soitinakatemioiden kamarimusiikkiryhmät. Festareilla esiintyy myös musiikkiopiston opettajia, jotka toimivat aktiivisina taiteilijoina opetustyön rinnalla. 

Tapahtumien ja konserttien järjestämisen ohella musiikkiopisto tekee merkittävää yhteistyötä kamariorkesteri Avanti!:n, jazziin ja rytmimusiikkiin keskittyvän UMOn sekä barokkiorkesteri FiBon kanssa tuodakseen ammattiorkesteritoimintaa alueelle, jossa sellaista ei muutoin ole. AUF-yhteistyön juhlavuotta vietetään ensi vuonna.

Niin ikään opiston joka kolmas vuosi järjestämät sellokilpailut ovat olleet menestys. 9–16-vuotiaiden ikäsarjassa kilpailee huippulahjakkaita sellistejä, joista parhaille on luvassa hienoja palkintoja. Valtakunnallisesti kiinnostava tapahtuma järjestettiin viimeksi 2021 Taidetehtaalla Porvoossa. 

Taidetehtaalla järjestetään tapahtumia aina klubikeikoista kouluesityksiin ja teatteriin.

Taidetehdas on monipuolinen kulttuuri- ja kongressikeskus, jossa sijaitsee kokoustilojen ja kahden tapahtumasalin lisäksi Bio Rex -elokuvateatteri, ravintolat Fabriken ja Sinne, tanssikoulu sekä taiteilijoiden työhuoneita ja taiteilijaresidenssi. Uutta ja vanhaa yhdistävän rakennuksen toisen kerroksen Taidehallissa pääsee näkemään kuukausittain vaihtuvia näyttelyitä.

– Taidetehtaalla järjestetään tapahtumia laidasta laitaan: klubikeikkoja, klassisen musiikin konsertteja, kouluesityksiä ja teatteria. Haluamme myös panostaa lasten ja lapsiperheiden kulttuurikokemuksiin tarjoamalla heille tasokasta ja monipuolista taideohjelmaa, Taidetehtaan kulttuurituottajana työskentelevä Thomas Weissman valaisee.

Osa tapahtumista toteutetaan yhdessä Porvoonseudun musiikkiopiston kanssa. Esimerkiksi 11. marraskuuta järjestettävä Game Music Night, jossa kuullaan orkesterikokoonpanojen esittämää pelimusiikkia, on Porvoon kulttuuripalveluiden ja musiikkiopiston yhteistyön tuote. Weissmanin mukaan yhteistyö kannattaa, sillä sen avulla saadaan aikaan sekä suurempia tuotantoja että monipuolisempi ohjelmatarjonta, jossa mahdollisimman monta taiteenlajia on edustettuna mahdollisimman laajalle kohdeyleisölle.

Soitinakatemia on vetovoimatekijä, joka tuo huippulahjakkuudet Porvooseen

Laadukas musiikinopetus on kunnille ja kaupungeille vetovoimatekijä. Erityisen kiinnostavaksi Porvoon tekee kaupungissa toimiva Jousiakatemia, joka kouluttaa huippulahjakkaita nuoria viulisteja ja sellistejä. Uutena toimintamuotona Soitinakatemia ohjaa kamarimusiikkiryhmiä, joissa myös nuoret lahjakkaat pianistit ovat mukana. Felix von Willebrandin mukaan kokonaisia perheitä on muuttanut Porvooseen ympäri Suomen akatemian perässä.

– Olemme saaneet toiminnalle tukea Suomen kulttuurirahastolta, ja Porvoonseudun musiikkiopisto tarjoaa tälle toiminnalle tilat käyttöön. Akatemiatoiminta on korkean profiilin musiikkikulttuurikasvatusta, ja nostaa Porvoon kaupungin mainetta kulttuurikaupunkina. Akatemia käyttää sekä suomalaisia että kansainvälisiä huipputaitelijoita ja -kouluttajia opetuksessa. Olemme erittäin ylpeitä opistomme suojissa opiskelevista nuorista ja lahjakkaista soittajista, von Willebrand toteaa.


Huhtikuussa järjestettävässä Taidetehtaan Luova lauantai -lapsiperhetapahtumassa koko Taidetehdas on varattu lasten kulttuurille.

Kahdeksan kunnan alueella toimiva oppilaitos elää ja kehittyy muutoksen mukana

MONIALAISEN ja kahdeksan kunnan alueella operoivan oppilaitoksen on jatkuvasti tarkasteltava toimintaansa tulevaisuus mielessä. Yhteiskunta muuttuu, lasten määrä väestössä vähenee ja opetusta koskevat tarpeet kehittyvät. Porvoonseudun musiikkiopiston rehtorin Felix von Willebrandin mukaan opiston on elettävä muutosten mukana ja mietittävä, miten tulevaisuuden tarpeisiin voidaan vastata. 

– Teknologian ansiosta musiikkia voi nykyään tehdä niin monella eri tavalla. Äänimaailmoja voi rakentaa digitaalisesti, eikä säveltääkseen tarvitse välttämättä hallita yhtään soitinta. Haluamme musiikkiopistona huomioida tämän kehityksen opetuksessamme.

Teknologiaa pyritäänkin hyödyntämään opistossa entistä enemmän. Esimerkiksi Musamestari-hankkeessa toteutetun, kaikille avoimen digitaalisen oppimisalustan avulla voi tutustua eri soittimiin ja opiskella musiikkia pelien kautta. 

Osa opiston tulevaisuustyöskentelyä on päivittää nykyistä johtamisen mallia. Perinteisen hierarkkisen oppilaitoksen sijaan opisto haluaa siirtyä kohti jaettua johtajuutta. Sitä kautta myös opetushenkilökunnan vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät.

– Myös brändin kirkastamiseen on satsattu. Kilpailemme lasten vapaa-ajasta muun harrastustoiminnan kanssa. Kun ymmärrämme mitä oppilaitoksena olemme, mitä teemme ja mihin suuntaan olemme menossa, pystymme paremmin houkuttelemaan lapsia taideopetuksen pariin, von Willebrand kertoo.

Haku