Hyppää sisältöön

Muovia voi käyttää myös vastuullisesti

Muovia voi käyttää myös vastuullisesti

17.12.2021

Plasthousen koulutus- ja konsultointivastaava Martti Luhtalan mukaan muovin käytöllä on Suomessa pitkät perinteet, mutta lama-ajan jälkeen iso osa hiljaisesta tiedosta hukattiin. 

Muoville on viime aikoina syntynyt huono maine, mutta oikein käytettynä se on kelpo materiaali myös ympäristötalkoiden näkökulmasta.


TEKSTI | MARJAANA TUNTURI   KUVA | EINO ANSIO

Kun alkaa puhua muovin puolesta, saa osakseen nopeasti ihmetteleviä katseita. Eikö muovi ole pahasta? Sehän tuhoaa luonnon. Muoveihin ja muovien käytön tulevaisuuteen keskittyneen Plasthouse Oy:n koulutus- ja konsultointivastaava Martti Luhtala tietää, että muovista on tullut nykypäivänä kirosana. 

– Mutta eihän se ole materiaalin vika, jos ihmiset itse roskaavat, Luhtala kärjistää.

Vastuullinen muovin käyttö kärsii imagosta, jonka roskaaminen saa aikaan. Teollisuudessa muovin käytössä on kyse täysin eri asiasta kuin kuluttajia paljon puhuttavasta pakkausmuovista. 

– Tehtaiden sisällä prosessoidaan nykyään yhä enemmän vaativia kemikaaleja. Muoviputkien kemiallinen kesto on aivan toista luokkaa kuin esimerkiksi ruostumattomien teräsputkien. Sen lisäksi teräsputkien valmistaminen synnyttäisi moninkertaiset hiilidioksidipäästöt, Luhtala kertoo.

Fossiilinen muovi syntyy öljyn ja maakaasun jalostuksen sivutuotteena, minkä vuoksi päästömäärät ovat kohtuulliset. Vain muutamalla prosentilla maailman nykyisestä öljyntuotannosta valmistetaan kaikki tarvittava muovin raaka-aine, eli polymeeri. Polymeerejä jalostetaan lisä- ja täyteaineiden avulla lukuisiksi erilaisiksi muoveiksi käyttötarkoituksen mukaan. Uusia muovilaatuja kehitetään jatkuvasti, ja myös uudet innovaatiot lisäävät muovien käyttökohteita. 

– Muovi on kevyttä ja kestävää. Ne ovat muovin edut materiaalina. Esimerkiksi autoissa muoviosien käyttö pienentää auton massaa ja sitä kautta ajamisesta syntyviä päästöjä.

Kierrätyksessä on eroja

Myös kierrätykseen panostaminen on yksi osa vastuullista muovin käyttöä. Teollisuuden puolella tiedetään tarkkaan, mitä muovia missäkin kohteessa on käytetty. Tämän vuoksi kierrättäminen on yksinkertaisempaa kuin yhdyskuntajätteen puolella, missä muovilaatujen erottelu on ongelma. 

Esimerkiksi muovipullojen kierrätys on helppoa juuri siksi, että materiaali on aina samaa. Sekajaetta voidaan sellaisenaan käyttää lähinnä ämpäreiden ja pihakalusteiden valmistukseen, mutta se voidaan myös kierrättää kemiallisesti. 

– Kemiallisesti kierrätetty muovi palautuu ikään kuin alkumuotoonsa, minkä jälkeen sitä voidaan taas jalostaa millaiseksi muoviksi tahansa, Luhtala kertoo.

Muovia valmistetaan nykyään myös esimerkiksi sokerista, viljasta ja selluloosasta. Ruoka-ainepakkausten uudet pinnoitteet ovat biopohjaista muovia. Osa biopohjaisista muoveista on myös biohajoavia. 

Teollisuus ei toimi muovitta

Teollisuuden käytössä perinteinen fossiilinen muovi on edelleen järkevin vaihtoehto niin talouden kuin luonnonkin kannalta. 

– Nykyajan teollisuus ei toimi ilman muovia. Koska muovia käytetään joka tapauksessa, on tärkeää pyrkiä käyttämään sitä mahdollisimman vastuullisesti. Muoviputkistojen hiilijalanjälki on pitkän elinkaaren vuoksi onneksi suhteellisen pieni, Luhtala painottaa.

Plasthouse Oy kehittää ja edesauttaa muovien vastuullista käyttöä teollisuudessa sekä kouluttaa ja konsultoi muovialan eri osapuolia.

Haku