Hyppää sisältöön

Mukana ideasta prototyyppiin

Mukana ideasta prototyyppiin

23.04.2021

Kenttäviiva Oy Automaation toimitusjohtaja Antti Kontto ja ohjelmistosuunnittelija Matias Tontti kertovat, että yrityksen teknologiaportfoliossa on paljon potentiaalia, jota voidaan kehittää uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Yrityksen ydinosaamista ovat säätötekniikka, prosessiohjaus, hajautetut ohjaukset sekä hallinta.

Kenttäviiva Oy Automaatio on keskittynyt automaatiotoimintojen, koneenrakennusmekaniikan ja prosessimittauksen haasteisiin. 

Teksti Jarmo Seppälä  Kuva Suvi Elo

Kenttäviiva Oy Automaation eli Field Line Automationin toiminta alkoi vuonna 2006 Metso Paper Oy:n materiaalitestauslaitteesta, jolla tutkittiin paperin ja kartongin valmistusprosesseja. Tämän jälkeen on tehty erilaisia räätälöityjä materiaalitestauslaitteita erilaisten valmistusprosessien tutkimiseen.

Paperi-, kartonki- ja kuitutuoteprosessien asiakkaita ovat Metso Paper Oy, Valmet Technologies Oy, Aalto-yliopisto sekä Norwegian University of Science and Technology Trondheimissa. Muovikomposiitttiasiakkaana on Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Yritys on 14 vuoden toiminta-aikanaan toteuttanut useita projekteja, joissa on ratkaistu erilaisia toimialoja edustavien asiakkaiden vaativia teknisiä ongelmia. Projektit ovat olleet mittaustekniikkaan, prosessiohjaukseen ja konerakennukseen liittyviä haasteita.

Uutta liiketoimintaan

Field Line Automationin projekteissa on kehitetty teknologiaa ja prosesseja, joiden jatkohyödyntäminen alkuperäisen projektin ulkopuolella on ollut vähäistä. Tavoitteena on nyt laajentaa ja hajauttaa toimintaa riskien hallitsemiseksi.

– Teknologiaportfoliossamme on paljon potentiaalia. Sitä voidaan kehittää uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi, jotka vastaavat uusien liiketoimintakonseptien tarvetta. Tämä työ koostuu tuotekehityksestä, palvelusuunnittelusta ja pilotoinnista, toimitusjohtaja Antti Kontto esittelee.

Koronapandemia on muuttanut Field Line Automationin toimintaympäristöä. Tähän liittyen yritys onkin saanut Business Finlandilta tukea uuteen liiketoimintamalliin aiempien palvelujen rinnalle.

Field Line Automationin uusii tuotteisiin kuuluvat muun muassa opetus- ja tutkimuskäyttöön suunnitellut olosuhdekaapit.

Tarkkaa säätötyötä 

Field Line Automation haluaa nyt laajentaa asiakaskuntaansa. Esimerkkeinä uusista tuotteista Kontto mainitsee tarkkaa säätöä ja olosuhteiden hallintaa vaativat olosuhdekaapit opetus- ja tutkimuskäyttöön, maatalouskoneiden digitalisaatiotuotteet ja -palvelut sekä säädettävät valaisimet tutkimuskäyttöön.

– Olosuhdesäädettävä kaappi on toimitettu esimerkiksi Turun yliopiston kasvitutkimuksen käyttöön ja Itä-Suomen yliopiston virustutkimukseen. Nämä ovat pilotoituja projekteja, ja asiakkaat ovat olleet niihin hyvin tyytyväisiä, Kontto avaa.

Pilottityönä yritys on osallistunut maatalouden digitalisaatioon modernisoimalla vanhan kylvökoneen toiminnan 2020-luvulle. Asiakkaana on maatalousyrittäjä Aarne Lehtonen.

Uudet liiketoimintakonseptit suunnitellaan yhteistyössä toimittajien ja yhteistyöverkoston kanssa. Toimintaa painotetaan teknologiaintegraatiopalveluihin, digitaalisiin palveluihin ja niihin liittyvien automaatiotuotteiden kehittämiseen.

Yhteistyöverkostoa on pyritty laajentamaan aktiivisesti ja erityisesti IOT-hankkeissa avaintoimittajana toimineen IonTau Oy:n kanssa yrityksen yhteistyö on toiminut saumattomasti.  

Field Line Automation tarjoaa nopeasti ja tehokkaasti ”proof of concept” -tyylisiä toimintoja ongelmien ratkaisuun. Yritys on mukana heti projektin määrittelyvaiheesta alkaen aina prototyypin kehitykseen asti. Tähtäimessä ovat myös vientimarkkinat.

Haku