Hyppää sisältöön

Mikroliikkumisen edelläkävijä

Mikroliikkumisen edelläkävijä

22.05.2023

Sähköpotkulaudat ovat yleinen näky kaupungissa. Kaikkien liikennemuotojen tapaan myös sähköpotkulaudat tarvitsevat visuaalista opastusta.

Sähköpotkulautojen ja niitä operoivien yritysten määrä on kasvanut katukuvassa vauhdilla. TIER on ollut alusta lähtien mikroliikkumisen edelläkävijä ja tehnyt aktiivista työtä alan kasvun eteen.

TEKSTi ja kuva tier

Sähköpotkulaudat ovat vakiinnuttaneet suosionsa Suomessa. Vuoden 2022 aikana niillä ajettiin yli 13 miljoonaa matkaa ja 22 miljoonaa kilometriä satojen tuhansien käyttäjien toimesta ympäri Suomea. Kasvun oletetaan myös jatkuvan, sillä ala tarjoaa monia etuja: se on edullinen ja päästötön liikkumismuoto, joka täydentää joukkoliikennettä, vähentää riippuvuutta autosta ja auttaa Suomea saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2035 mennessä. TIER on ollut mikroliikkumisen edelläkävijä alusta lähtien ja tehnyt uraauurtavaa työtä alan kehityksen ja kasvun eteen.

– Mikroliikkuminen on kehittynyt mielettömän paljon lyhyessä ajassa ja siitä on tullut tuhansille suomalaisille arjen tärkeä kulkumuoto. Käyttäjistämme yli 30 prosenttia yhdistää sähköpotkulaudan joukkoliikenteeseen säännöllisesti ja noin 20 prosenttia korvaa sillä automatkat kaupunkialueella, jolloin vaikutukset päästöihin ovat aidosti läsnä. Lukuisista eduista ja nykyaikaisesta teknologiasta huolimatta toimintaan liittyviä lieveilmiöitä ei voi kuitenkaan ohittaa ja kehitystyötä on jatkettava, kertoo TIER Mobility Finlandin maajohtaja Elina Bürkland.

Asenne näkyy katukuvassa

Sähköpotkulautojen aiheuttamista haitoista puhuttaessa syyttävä sormi kääntyy usein käyttäjien suuntaan. Uudessa tutkimuksessa on kuitenkin pystytty osoittamaan, että pysäköintiongelmien merkittävänä tekijänä on myös mikroliikkumisvälineisiin kohdistuva ilkivalta. 

Vuoden 2022 aikana TIER otti käyttöön ajon päätteeksi otettavan pysäköintikuvan, josta on muodostunut oiva työkalu moneen. Otetuista kuvista on havaittu, että 98 prosenttia sähköpotkulautailijoista pysäköi oikeaoppisesti, mutta samanaikaisesti kerätty data osoittaa, että viisi prosenttia yhtiön kulkuvälineistä kaadetaan vuorokauden aikana ilman, että asiakas on siinä millään tapaa osallisena. 

– Kaadettujen sähköpotkulautojen määrä ei vaikuta suurelta, mutta todellisuudessa pelkästään Helsingissä TIERin potkulautoja kaadetaan yli 200 kappaletta joka päivä. 

Lisänäyttöä ilkivallasta on saatu kevään 2023 aikana Helsingin pysäköinninvalvonnan otettua käyttöön siirtomaksut vaarallisesti pysäköidyille laudoille. Siirtomaksua määrättäessä pysäköinninvalvoja kuvaa ajoneuvon ja sen sijainnin. Kun valvojan kuvaa verrataan asiakkaan ottamaan kuvaan pysäköidystä laudasta, huomataan usein, etteivät ne täsmää keskenään.

– Kaikkien liikennemuotojen tapaan myös sähköpotkulaudat tarvitsevat visuaalista opastusta. Jakamalla dataa kaupungeille autamme niitä löytämään kohteet, joissa pysäköinninohjaukselle olisi eniten tarvetta. Viime kaudella aloitetut kokeilut merkkien ja katumaalauksien osalta ovat olleet lupaavia. Käyttäjät ovat löytäneet pysäköintipaikat ja niiden käyttöaste on ollut korkea, vahvistaa Juho Lindgren, joka toimii TIER Mobility Finlandin kaupunkivastaavana.

Valoa tunnelin päässä

Turvatakseen kaikkien tienkäyttäjien sujuva ja miellyttävä liikkuminen, tarvitaan alalle lakiin perustuvaa sääntelyä. Ratkaisuna olisi toimilupamalliin perustuva uudistus, joka on jo tuttu muista Euroopan kaupungeista, kuten Oslosta.

– Toimilupien avulla kaupungit voisivat ohjata toimijoiden ja sähköpotkulautojen määrää sekä pysäköintiä. Malli toisi merkittäviä parannuksia kaikille kaupunkilaisille riippumatta siitä, käyttävätkö he sähköpotkulautoja itse vai eivät. Lisäksi se edistäisi kevyen liikenteen infrastruktuurin kehitystä, mikä auttaisi alaa edistämään ympäristöarvoja, Bürkland vahvistaa.

Kansainvälisen liikennefoorumin laatima raportti tukee näkemystä lainsäädännön edistämisestä ennustaen, että vuoteen 2050 mennessä urbanisaatio lisää kestävien liikkumismuotojen tarvetta maailmanlaajuisesti, jolloin niiden osuus kaikesta liikkumisesta tulisi olla 60 prosenttia. Ihmiset valitsevat liikkumismuodokseen ne, jotka ovat helppoja, mukavia ja nopeita. Yhteiskäyttöiset mikroliikkumisvälineet edustavat kaikkea tätä. Tavoitteeseen on vielä matkaa, mutta yhteistyö näyttää, että tunnelin päässä näkyy jo valoa myös Suomessa.

Haku