Hyppää sisältöön

Mielenterveysosaaminen on tärkeä ammatillinen taito

Mielenterveysosaaminen on tärkeä ammatillinen taito

6.07.2022

Valoa näkyvissä Pyhäselän jäällä. Mielenterveysosaamisen tarve lisääntyy, ja Riveria vastaa tarpeeseen jatkuvasti
uudistuvin keinoin, kertovat Katja Eronen, Outi Kastinen sekä Jere Mutanen.

Jokaisella on oikeus voida hyvin. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveriassa tehdään työtä päihde- ja mielenterveysosaamisen ylläpitämiseksi.

TEKSTI | MARJA PUUSTINEN   KUVA | RISTO TAKALA

Mielenterveys on osa meidän jokaisen hyvinvointia. Yksi mielenterveyden tunnusmerkki on se, että ihminen kokee itsensä ja elämänsä merkitykselliseksi. Tämän päivän yhteiskunta asettaa kuitenkin mielelle ja mielenterveydelle haasteita, jotka voivat kuormittaa meitä jokaista hetkittäin. Mielenterveysosaaminen kuuluukin tämän päivän tärkeisiin ammatillisiin taitoihin. 

Näihin haasteisiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria vastaa ammatillisena oppilaitoksena koulutuksen ja työelämäyhteistyön keinoin. 

Mielenterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia

– Yhteiskunnassamme tarvitaan tietoa sekä ymmärrystä siitä, että mielenterveys on tärkeä terveyden osa-alue. Yhtä lailla kaivataan lisää tietoa tekijöistä, jotka suojaavat ja haavoittavat mielenterveyttämme. Mielenterveysosaamista on myös se, että tunnistamme ja ymmärrämme mielenterveyteen liittyviä asenteita ja käsityksiä sekä tunnemme mielenterveyden häiriöitä ja niiden hoitoa. Tavoitteena on, että ihmisen mielenterveyttä tuetaan koko elinkaaren ajan aina vauvasta vaariin, koulutuspäällikkö Jere Mutanen kertoo.

Mielenterveysongelmia kohtaavat työssään niin opettajat kuin hoitoalan ammattilaiset ja muutkin asiakaspalvelijat. Myös korona-aika sekä viime aikojen sotauutiset ovat koetelleet monien mielen hyvinvointia.

Välineitä näiden haasteiden kohtaamiseen voi ammentaa Riveriassa neljästä erilaisesta koulutuksesta.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon voi suorittaa parhaimmillaan vuodessa työn ohessa. Sen lisäksi on mahdollista opiskella mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto. Lähihoitajaopiskelijat pystyvät valitsemaan osaamisalaopinnoikseen mielenterveys- ja päihdetyön. Lisäksi työyhteisöt voivat tilata Riverialta yksilöllisiin tarpeisiinsa täydennyskoulutusta.

Joustavia opintopolkuja

Opettaja Katja Erosen mukaan Riverian yksi vahvuus on opintojen yksilöllinen räätälöiminen. Mielenterveysosaamistaan voi lisätä kouluttautumalla niin oppisopimuksella kuin lähi-, etä- tai verkkokoulutuksessakin. Vaikka oppilaitos on Pohjois-Karjalassa, opiskelijoiden ei tarvitse olla siellä.

– Opiskelijamme arvostavat Riverian joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja. Satsaamme aina myös opiskelijoiden ryhmähengen kehittämiseen, mikä lisää yhteisöllisyyttä ja tuo opiskeluun mielekkyyttä, Eronen kertoo. 

Tiivis yhteistyö työelämän kanssa on opettaja Outi Kastisen mukaan yksi Riverian valtti. Kaikki opiskelijat pääsevät myös oppimaan työelämässä. Alueella on tarjolla satoja alan työpaikkoja, joihin moni työllistyy pysyvästikin. 

– Opinnoissamme on vahva työelämän maku. Mielenterveys- ja päihdetyöhön vahvasti kuuluvaa ihmisten kohtaamista on hankala oppia, jos ei kohtaa ihmisiä, Kastinen toteaa.

Opiskelussa hyödynnetään virtuaalitodellisuutta

Mielenterveys- ja päihdetyössä oman ammattitaidon jatkuva ylläpitäminen on tärkeää, sillä alan hoitokäytännöt ja -menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Uusinta uutta Riveriassa on virtuaalitodellisuuden sekä simulaation hyödyntäminen opiskelussa. 

– Opiskelijat harjoittelevat VR-teknologian avulla potilaiden kohtaamistilanteita. Sen lisäksi simuloimme todentuntuisia tilanteita ja opettelemme siten esimerkiksi aggressiivisen asiakkaan kohtaamista. Nämä ovat turvallisia tapoja opiskella vaikeita asioita, Kastinen kertoo.

Jere Mutasen mukaan mielenterveys- ja päihdeosaamisen lisäämisellä on myös suuri yhteiskunnallinen merkitys.

– Alan osaajista on koko maassa huutava pula, ja lisäosaaminen koituu paitsi asiakkaiden eduksi myös säästää varoja, kun ongelmiin pystytään tarttumaan ajoissa tehokkaasti, Mutanen sanoo.

Mutanen muistuttaa, että mielenterveys- ja päihdeosaamisen tarvetta lisää moni sosiaali- ja terveysalan uudistus – esimerkiksi vuosien 2020–2030 kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma, samoin kuin uusien hyvinvointialueiden aloittaminen vuonna 2023 sekä siihen liittyvä seitsemän vuorokauden hoitotakuu. 

– Riveria antaa koulutuksissaan alan tulevaisuuden osaajille välineitä työskennellä monipuolisesti niin ennaltaehkäisevässä, hoidollisessa, kuntouttavassa kuin asumispalvelua tukevassa, toipumista edistävässä tai haittoja vähentävässäkin mielenterveys- ja päihdetyössä, Mutanen kertoo.

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOSAAJIA

  • Mielenterveys- ja päihdealan osaajista on huutava pula koko maassa.
  • Riveria kouluttaa mielenterveysosaajia: tarjolla neljä koulutuspolkua.
  • Tarjolla on lähi-, etä- sekä verkkokoulutuksia.
  • Alan ammattitutkinnon voi suorittaa jopa vuodessa työn ohessa.
  • Opiskelussa hyödynnetään VR-teknologiaa ja simulaatiota.
  • Opiskelijat pääsevät oppimaan työelämässä.

Haku