Hyppää sisältöön

Metsätalouden sivuvirrat taipuvat kestoaterimiksi

Metsätalouden sivuvirrat taipuvat kestoaterimiksi

1.06.2021

Osa tuotesarjoista kilpailee käyttöikänsä puolesta jopa teräsaterimien kanssa. Aterimien tullessa tiensä päähän ne kierrätetään kovamuovien mukana.

Nature Line Cutleryn kestokulutusaterimet tarjoavat ympäristöystävällisen vaihtoehdon kertakäyttöisille aterimille. Puupohjaisten aterimien valmistus ei edellytä metsähakkuita.

Teksti Saana Lehtinen  Kuva Nature Line Cutlery

Noutoruokatilauksista, ruokakauppojen salaattibaareista ja kesämökeiltä tutut muoviset kertakäyttöaterimet jäävät pian historiaan, kun EU kieltää merkittävän osan kertakäyttöisistä muovituotteista. Uudella direktiivillä pyritään hillitsemään muovituotteiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 

Puupohjaisia kestoaterimia valmistava, suomalainen Nature Line Cutlery Oy, entiseltä nimeltään Akvila Cutlery Oy on tarttunut markkinoiden muutokseen lujalla otteella. Outokummussa toimiva yritys ei tarjoa ainoastaan ympäristöystävällisistä raaka-aineista valmistettuja, turvallisia vaihtoehtoja, vaan kääntää kertakäyttöajattelun päälaelleen jopa satoja käyttökertoja kestävällä, konepesuun soveltuvalla tuotevalikoimalla. 

– Osa uusista tuotesarjoistamme kilpailee käyttöiältään jopa teräsaterimien kanssa, sanoo yrityksen myyntijohtaja Petteri Vilkman

Kertakäyttö on jäämässä historiaan

  • 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista valmistetut aterimet syntyvät suomalaisen metsätalouden sivuvirroista.
  • Vaikka aterimet ovat kestokulutustuotteita, jo ensimmäisen käyttökerran jälkeen hiilijalanjälki on 90 prosenttia pienempi. 
  • Nature Line Cutlery tavoittelee kokonaiskysynnän laskua, jotta ihmiset siirtyisivät aidosti kestävämpiin kulutusvalintoihin.

Uusiutuvat raaka-aineet 

Nature Line Cutleryn valmistamat aterimet tehdään lähes 100-prosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista. Tuotteiden valmistukseen käytetään UPM:n toimittamaa, täysin puupohjaista EcoAce-biokomposiittimateriaalia. Ratkaisu on maailmalla ainoa laatuaan. 

– Valmistusprosessissa ei tarvita lainkaan uutta raaka-ainetta. Aterimemme valmistetaan suomalaisen metsäteollisuuden prosesseista syntyvistä sivuvirroista – suomalaisilta sahoilta tulevasta puukuidusta ja bio-polypropeenista, joka pohjautuu sellutuotannosta eriytettävään mäntyöljyyn, Vilkman kertoo.

Nature Line Cutleryn aterimissa käytetty raaka-aine ei itsessään aiheuta metsähakkuita eikä raaka-aineen sisältämä biomuovi kilpaile ruokatuotannon kanssa, joka eroaa merkittävästi monesta muusta biomuovista. 

Nature Line Cutleryn aterimet ovat ensisijaisesti kestokulutustuotteita. Jo ensimmäisen käyttökerran hiilijalanjälki on Vilkmanin mukaan jopa 90 prosenttia pienempi verrattuna muovista tai biopohjaisesta materiaalista tehtyyn kertakäyttöaterimeen. Viiden käyttökerran jälkeen lukema on jo 97 prosenttia.

– Luvut perustuvat elinkaariarviointiin ja standardoituihin LCA-työkaluihin sekä muun muassa Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tekemiin laskelmiin, Vilkman kertoo.

Kestävän kiertotalouden ajatus yltää Nature Line Cutlerylla pitkälle. Aterimien tullessa tiensä päähän ne kierrätetään muiden kovamuovien mukana, mistä ne päätyvät energiajakeeksi – uusiutuviksi, puupohjaisiksi energianlähteiksi

Nature Line Cutlery Oy:n puupohjaiset aterimet antavat suomalaisen metsäteollisuuden sivutuotteille uuden käyttötarkoituksen. 

Kysyntä on kasvussa

Kestävät ja vastuulliset ratkaisut kiinnostavat kuluttajia entistä enemmän. Tämä näkyy myös Nature Line Cutleryn tuotteiden kysynnässä. Vuonna 2020 aloittanut yritys solmi ensimmäisen toimintavuotensa aikana toimitussopimukset 12 maahan. Nyt aterimia toimitetaan jo 20 Euroopan maahan.

– Tietoisuuden kasvu ei näy enää pelkästään arvomaailmassa, vaan konkreettisemmin hiilijalanjälkenä kassakuittidatassa. Kuluttajat hakevat ympäristöystävällisiä, kestävän kehityksen ratkaisuja.

Ympäristön kuormittumisen lisäksi kuluttajia huolestuttaa entistä enemmän myös käyttämiensä aterimien käyttöturvallisuus.

– Raaka-aineemme on täysin puupohjainen. Se ei sisällä bambukuitua tai muitakaan hyväksymättömiä kasvikuituja. Kaikki tuotteemme on valmistettu ISO 22200 -elintarviketurvallisuusstandardin mukaan ja niiden elintarvikekontaktikelpoisuus on testattu ja todettu turvalliseksi viimeisimpään EU-lainsäädäntöön perustuen.

Materiaalin jäykkyys ja yrityksen tuotantotekniikka takaavat tuotteille pitkän käyttöiän ja -mukavuuden. 

Yrityksen missiona on muuttaa maailmaa askel kerrallaan. Monista yrityksistä poiketen Nature Line Cutlery tavoittelee kokonaiskysynnän laskua – aidosti kestävämpiin ja vastuullisempiin kulutusvalintoihin ohjaamista.

– Tuotteemme ja niiden ominaisuudet tarjoavat mahdollisuuden käyttää niitä uudelleen useita kertoja ja sitä kautta vähentää neitseellisten luonnon- ja fossiilipohjaisten raaka-aineiden käyttöä. Valitsemalla tuotteemme jokainen voi vaikuttaa parempaan tulevaisuuteen, toteaa Vilkman.

Näkökulmia liike-elämän kiinnostavimmista teemoista.

Tänne loput leipiksestä. Otskot boldattuna, teksti tyyli paragraph.

Haku