Hyppää sisältöön

Metsät ansaitsevat syvää analytiikkaa

Metsät ansaitsevat syvää analytiikkaa

31.01.2022

Lohjalla sijaitseva Paavolan tammi on Suomen vanhimpia ja kauneimpia puita. Vanha metsä varastoi valtavan määrän hiiltä puustoon ja maaperään, Juho Penttilä kertoo. 

Uuden sukupolven metsänhoidossa on käytössä analytiikan ja laskennan järjestelmät, jotka auttavat optimoimaan metsänkäyttöä ja hahmottamaan metsien kykyä sitoa hiiltä.


TEKSTI | LIISA JOENSUU   KUVA | PATRIK PESONEN

Mitä suurempaan rooliin metsät nousevat hiilineutraaliutta tavoiteltaessa, sitä tärkeämpää on syventää metsien tuntemusta ja pyrkiä ylläpitämään niiden hiilinieluja. Ohjelmistokehitykseen ja konsultointiin keskittyvä kotimainen Simosol on vakiinnuttanut paikkansa johtavana metsäalan suunnittelupalveluiden tarjoajana. Metsien hiililaskennan lisäksi yritys tarjoaa ratkaisuja etenkin metsien käytön suunnitteluun, metsien arvonmääritykseen, sekä puunhankintaketjun optimointiin.

– Toimitamme itse kehittämiämme, simulointiin ja optimointiin perustuvia suunnittelujärjestelmiä avaimet käteen -periaatteella. Asiakkaat voivat sisällyttää tietonsa valmiiseen järjestelmään ja toteuttaa monipuolisesti omia laskelmiaan, kertoo palvelupäällikkö Juho Penttilä.

Simosolin tausta luotiin vuonna 2004, kun Suomen metsäsektori yhdisti voimansa luodakseen nykyaikaisen metsänhoidon suunnittelujärjestelmän. Projektin tuloksena Helsingin yliopistossa kehitettiin avoimen koodin SIMO-laskentajärjestelmä. Simosol perustettiin vuonna 2007 jatkamaan kehitystyötä, ja nykyään valtaosa Suomen metsistä analysoidaan vuosittain yrityksen järjestelmissä.

Hillitsee ilmastonmuutosta

Metsät poistavat tehokkaasti hiiltä ilmakehästä, ja siksi suunnitelmallisella metsien hoidolla voidaan hillitä ilmastonmuutosta. Simosolin ratkaisut ovat käytössä jo miljoonilla metsähehtaareilla ympäri maailman.

– Viime vuosina hiilitaselaskennasta on tullut kysytty palvelu. Ratkaisuillamme voi laskea luotettavasti metsien hiilivarastoja ja -nieluja ja ennustaa näiden kehitystä eri skenaarioissa. Hiililaskentapalvelujamme käytetään kotimaassa sekä muualla Euroopassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. 

Hiilitase tarkoittaa metsän sitoman ja vapauttaman hiilen välistä erotusta tietyllä ajanjaksolla, yleensä vuoden kuluessa. Jos tase on positiivinen, metsä on sitonut hiiltä enemmän kuin päästänyt. Simosolin hiililaskentapalvelujen avulla voidaan tutkia, miten erilaiset muuttujat vaikuttavat metsien hiilensidontaan. Näitä ovat esimerkiksi puuston rakenne ja sen kasvun eri vaiheet sekä metsänomistajan metsänhoidolliset valinnat. 

– Laskenta sisältää hiilen määrän puustossa ja maaperässä. Huomioon otetaan myös puutuotteisiin varastoituva hiili sekä kuljetusten ja metsänhoitotoimenpiteiden aiheuttamat päästöt. Lopputulemana saadaan metsänkäytön hiilitase, joka voidaan huomioida osana sijoitusportfolion hiilitasetta.

Simosol tuottaa palveluita yrityksille, julkisille organisaatioille, sekä kuluttajille. Uusin  metsästä kiinnostuneita tahoja palveleva tuote on metsajapuut.fi -palvelu. Portaalista käyttäjä saa edullisesti kiinteistökohtaisen raportin, joka sisältää kattavan analyysin metsätilan taloudellisesta arvosta. Lähitulevaisuudessa palveluun liitetään tietoa metsien käytön vaikutuksesta niiden hiilitaseeseen.

Hiilitaselaskenta

  • Hiilitaseella tarkoitetaan hiilivaraston, kuten metsän, hiilen määrän muutosta aikayksikköä kohden.
  • Jos tase on positiivinen, hiilivarasto on sitonut hiiltä enemmän kuin päästänyt.
  • Simosolin hiililaskentapalvelun avulla voidaan tutkia, miten eri muuttujat vaikuttavat metsien kykyyn sitoa hiiltä.
  • Laskenta sisältää hiilen määrän puustossa sekä maaperässä.

Haku