Hyppää sisältöön

Metsänhoito on arvonluontia

Metsänhoito on arvonluontia

2.09.2021

Hyväkuntoinen tieinfra tukee puukauppaa, jolloin metsänhoidosta tulee entistä kustannustehokkaampaa. 

Metsäomaisuus on varallisuutta, josta on pidettävä hyvää huolta. Vastuullisuus on yksi metsänhoidon kulmakivistä. 

Teksti Jukka Nortio  Kuva Otso Metsäpalvelut

Yli 120 000 kilometriä metsäteitä sekä noin 2 000 tiekunnan hallinto- ja isännöintipalvelut. Kun töitä tehdään vielä liki sadan vuoden kokemuksella, voimme huoletta sanoa, että OTSO Metsäpalvelut Oy on alansa kattavin ja kokenein yritys.  

– Toiminnallamme on merkittävä yhteiskunnallinen merkitys metsäautoteiden ja yksityisteiden ylläpitäjänä, kertoo OTSO Metsäpalveluiden myyntijohtaja Tero Kekkonen.

Mutta eivätpä OTSOn palvelut rajoitu pelkkiin teihin ja niillä sijaitseviin siltoihin. Metsänomistajille OTSO tarjoaa tarkoin valittua valikoimaa asiantuntijapalveluita kuten luonnonhoitoa, metsäsuunnitelmia, tila-arvioita sekä metsäomaisuuden inventointia. Viimeksi mainittu palvelu on tarpeen yksityisille metsänomistajille, seurakunnille ja ELY-keskuksille. Myös metsärahastot tarvitsevat säännöllisesti ulkopuolisen asiantuntijan näkemyksen omaisuutensa oikeasta arvosta. 

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta OTSOn toiminnalla on muun muassa silloin, kun se raivaa puita kanta- ja jakeluverkkojen sähkölinjojen sekä rauta- ja maanteiden läheisyydestä. Kun metsää raivataan ajoissa, vältytään myrskyjen aiheuttamilta harmittavilta sähkökatkoilta ja liikenteen häiriöiltä.

TUNNEMME suomalaisen metsäluonnon.

Luontokohteiden ylläpito

OTSOssa tunnetaan suomalainen metsäluonto läpikotaisin. Siksi on luontevaa, että yrityksen osaamista hyödynnetään myös luontokohteiden ennallistamiseen. Tällaisia ovat muun muassa purouomat, pintavesialtaat ja kosteikot, joita on palautettu entiseen loistoonsa. Myös pohjavesialueiden kunnostus on yksi OTSOn osaamisalue muun muassa niin, ettei pinta- ja pohjavesi pääse sekoittumaan.

– Olemme suurin luonnonhoidon palveluntuottaja yksityismetsätalouden puolella. 

Yksityismetsänomistajat ovat olleet perinteisesti OTSOn merkittävin asiakaskunta, mutta yritykset ja yhteisöt ovat viime vuosina nousseet niiden rinnalle.

– Tiekunnat, jotka eivät ole metsäteitä vaan asutusteitä, ovat yksi tärkeimmistä asiakaskunnistamme, kertoo Kekkonen. 

OTSOn toimintamallissa korostuu monipuolisen asiakaskunnan ja vahvan asiantuntijuuden lisäksi laaja ekosysteemi. Asiakkaiden ja asiantuntijoiden rinnalla on erilaisia palveluita tarjoava toimitusketju, joka tuottaa alihankintana palveluja OTSOn asiakkaille. 

– Toimitusketjuumme kuuluvat niin puunhankinnan, metsän arvolaskennan kuin maanrakennuksen paikallisia yrityksiäkin. 

Laajan toimitusketjunsa ansiosta OTSO on merkittävä työllistäjä omalla toimialallaan kaikkialla Suomessa.

OTSO.FI

Haku