Hyppää sisältöön

Metsäinfran tuntija pitää tiet kunnossa

Metsäinfran tuntija pitää tiet kunnossa

18.02.2022

OTSO Metsäpalveluiden avulla tehty tien kunnostusprojekti on asiakkaalle täysin vaivaton, sillä OTSO hoitaa kaiken aina kuntokartoituksesta rahoituksen hakemiseen ja itse työn tekemiseen.

OTSO Metsäpalvelut pitää Suomen yksityistiet ja -sillat kunnossa sekä poistaa puuston voimalinjojen ja junaratojen läheisyydestä.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | OTSO METSÄPALVELUT

Räätälöidyt puustonkäsittelyprojektit ja yksityisteiden sekä -siltojen rakennus- ja perusparannusprojektit ovat OTSO Metsäpalveluiden ydinliiketoimintaa. Useimmiten asiakkaat luottavat OTSOn laaja-alaiseen osaamiseen ja tilaavat suuretkin projektit avaimet käteen -ratkaisuina.

Puustonkäsittelyssä OTSO Metsäpalvelut on keskittynyt yhteiskunnallisesti ja yrityskohtaisesti tärkeiden infraprojektien konsultointiin ja urakointiin. Toteutukset tehdään oman henkilökunnan ja pitkäaikaisten aliurakoitsijakumppaneiden yhteistyönä. Tarvittaessa voidaan hyödyntää myös oman organisaation tie- ja sillanrakennuksen erikoisosaamista.

– Poistamme puustoa esimerkiksi voimalinjojen läheisyydestä, rataverkon varsilta sekä rakenteilla olevien tuulivoimaloiden tai yrityspuistojen tieltä. Tuotamme myös metsäpaikkatietoa asiakkaan infrasuunnittelun tueksi, tarkentaa OTSOn puukauppa-asiantuntija Jari Pajala

OTSO hoitaa työläidenkin infrakohteiden maanomistajayhteydet, puunkorjuun, myynnin, varastoinnin ja kuljetuksen kustannus- ja resurssitehokkaasti. 

– Järjestämme esimerkiksi puun yhteismyyntiä. Hoidamme myös viestinnän, raportoinnin ja sopimuskäytännöt asiakkaidemme, alueen maanomistajien ja metsäyhtiöidenkin suuntaan.

Puunhuollon hiussuonisto parempaan kuntoon

OTSOn metsäinfran erityisasiantuntija Hannu Ulvinen kuvaa metsä- ja yksityisteitä puunhuollon hiussuonistoksi. Toimivalla tiestöllä on suuri merkitys maaseudun elinkeinoelämälle ja koko yhteiskunnalle.

– Huonokuntoiset tiet ja vanhat sillat aiheuttavat rajoituksia erityisesti raskaille puukuljetuksille. Perusparannukset lisäävät puun kysyntää, nostavat hintaa ja mahdollistavat ympärivuotiset kuljetukset. Samalla tienhoidon vuosikustannukset alenevat merkittävästi vuosikymmeniksi. 

Ulvinen muistuttaa, että kunnostuksen tuomista eduista huolimatta metsäteiden korjausvelka kasvaa 1000–2000 kilometriä vuodessa. 

– Tieremontti on ajankohtainen, jos pintamurske on vähissä, tie raiteistunut ja vesi kerääntyy tielle. Siltojen alkavat ongelmat ovat havaittavissa usein maan valumista ja sortumista sillan perustuksissa.

Tiekuntien ja osakkaiden kannattaa Ulvisen mielestä nyt aktivoitua. Yksityisteiden perusparannuksiin on tänä vuonna hyvin Kemera- ja ELY-rahoitusta saatavissa. 

Tien kunnostusprojekti on asiakkaan kannalta vaivaton. OTSO vastaa niin kuntokartoituksen, ympäristöselvityksen kuin perusparannussuunnitelman tekemisestä sekä rahoituksen hakemisesta ja työn toteutuksesta. Myös tiekunnan hallinnon voi ulkoistaa OTSO Metsäpalveluiden hoidettavaksi.

OTSO Metsäpalvelut Oy tuottaa metsäpalvelukokonaisuuksia yksityismetsänomistajille, yrityksille ja yhteisöille valtakunnallisesti. Ydintoimintaa on metsä- ja yksityisteiden suunnittelu, rakentaminen ja hallinnointi sekä puustonkäsittelyyn, luonnon- ja metsävarallisuuden hoitoon liittyvät palvelut. OTSOn juuret ovat Suomen Metsäkeskuksessa, josta se irtautui itsenäiseksi yritykseksi vuonna 2016. OTSOlla työskentelee 120 työntekijää. 

Haku