Hyppää sisältöön

Metsäbiotalouden aarreaitta

Metsäbiotalouden aarreaitta

1.06.2021

Biomateriaalien jalostus ja tuotteet -tutkimusalueen teknologiastrategiasta sekä teknologioiden kaupallistamisesta VTT:llä vastaava teknologiapäällikko Heli Kangas kertoo, että biotalousbuumi on nostanut metsäalan arvostusta ja opiskelijoiden kiinnostusta alaa kohtaan. Valtavasti tietoa sisältävä digitaalinen oppimisympäristö vahvistaa liikettä. 

Uusi digitaalinen oppimisympäristö ForestBioFacts käsittelee laajasti metsäbiotaloutta. Jatkuvasti päivittyvän materiaalin avulla niin ammattilaiset kuin opiskelijat saavat viimeisintä tietoa.

Teksti Outi Rantala  Kuva Patrik Pesonen

Suomi on aina elänyt metsästä. Perinteisen metsätalouden rinnalle on noussut teollisuuden sivuvirtojen ja kiertotalouden hyödyntäminen. 

Biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkosto Puunjalostusinsinöörit ry on toteuttanut uudenlaisen oppimisympäristön yhdessä alan korkeakoulujen ja johtavien yritysten kanssa.

ForestBioFacts-oppimisympäristön laaja aineisto on aarreaitta, josta on hyötyä niin opiskelijalle kuin alan ammattilaiselle. Myös teollisuudessa esimiehet ja tutkijat voivat hyödyntää aineistoa esimerkiksi uusien henkilöiden perehdytyksessä. 

Oppimateriaali on englanninkielinen, mutta kaikille maksuton johdantoteema on sekä suomeksi että englanniksi. Johdantoteeman avulla biotalouden osaamista voidaan kehittää jo esimerkiksi perusopetuksen yläluokilla tai lukiossa. Johdantoteema on ollut aineistona myös metsätiedekurssilla, joka tekee metsäalaa tutuksi lukiolaisille. 

Biotalousbuumin tueksi

ForestBioFacts-oppimisympäristössä voi perehtyä 16 eri teemaan, kuten bionanomateriaaleihin. VTT:n teknologiapäällikkö Heli Kangas on toiminut teeman päätoimittajana ja vastannut aineiston kokoamisesta muiltakin alan tutkijoilta.

– Nanoselluloosa on ollut tutkimusaiheeni jo yli 10 vuotta.

Opiskelijoilla on VTT:llä tehtävässä tutkimuksessa keskeinen rooli.

– Jatko-opiskelijat voivat toisaalta perehtyä aiheeseen ja myös tuottaa ajankohtaista tietoa oppimisympäristöön. VTT:llä tähdätään tutkimustulosten kaupallistamiseen, ja oppimisympäristö palvelee tällöin myös bisnesihmisiä, jotka eivät tiedä teknisestä puolesta paljoakaan, Kangas kuvailee.

Hän on innostunut siitä, että metsäala on nosteessa ja puulle kehitetään uudenlaisia käyttötarkoituksia.

– Puusta on moneksi. Siitä on kehitetty tekstiilien raaka-ainetta, uudenlaisia pakkausmateriaaleja ja jopa haavanhoitotuotteita. On hienoa, että biotalousbuumi on nostanut alan arvostusta ja opiskelijoitakin ala kiinnostaa. Tätä liikettä on tullut tukemaan tämä digitaalinen oppimisympäristö, jossa on lähes rajaton määrä tietoa.

Yltäkylläinen tietopaketti

  • ForestBioFacts sisältää yläkouluille ja lukioille sopivan, ilmaisen johdannon metsäbiotalouteen.
  • Oppimisympäristö kattaa 16 teemaa läpi metsäbiotalouden arvoketjun.
  • Sisällöntuotantoon on osallistunut 150 metsäbiotalousalan asiantuntijaa.
  • Sisältö käsittää 1500 artikkelia, 300 videota, 6 000 termin sanakirjan kuudella eri kielellä sekä kattavan asiasanaston.
  • Forestbiofacts.fi

Tiedot aina ajan tasalla

Tekniikan tohtori, eMBA Timo Jortama työskentelee Stora Ensolla investointien hankintapäällikkönä. Hän on toiminut myös sivutoimisena tuntiopettajana Oulun yliopistossa jo 20 vuoden ajan. Jortama perehdyttää opiskelijoita kuitutekniikkaan ja hyödyntää opetuksessa aina uusinta tietoa.

– Käymme läpi teollisuuden kuitutuoteprosessit, ja millaisia tietoja ja taitoja niissä vaaditaan nuoren insinöörin tehtävissä. Keväällä 2020 yliopisto siirtyi etäopetukseen. Siinäkin mielessä oppimisympäristön valmistumisen ajoitus oli loistava, Jortama kertoo. 

Hän vertailee uutta oppimisympäristöä ja aiemmin käytössä olleita sähköisiä oppimateriaaleja. 

– Aikaisemmat versiot ovat myös olleet hyviä, mutta tämä uusi menee asian ytimeen. Perusasioiden lisäksi käytettävissä on myös syvällistä alan tietoa, jonka avulla nuori opiskelija tai tutkija pääsee asioihin aiempaa paremmin kiinni. Digitaalisuus tuo asioiden käsittelyyn laajuutta eri tavalla kuin aikaisemmin.

Jortama pitää tärkeänä, että oppimateriaalissa on kuvattuna laaja kokonaisuus metsäteollisuutta myös liiketoimintaympäristönä.

– Aikaisemmat kirjasarjat olivat kattavia, mutta nyt digitalisaation myötä tulee tuoretta tietoa myös kansainvälisesti. Tämä on opettajan kannalta hyvä asia, koska digitaalinen aineisto päivittyy nopeasti. Opettajalta toki vaaditaan digiopettamisen taitoja.

Jortama on havainnut metsäbiotaloudella positiivisen kierteen, ja sillä on sosiaalinen tilaus.

– Asian ympärillä on hyvänlainen pöhinä. Olemme luomassa uutta suuntaa, miten yhteiskunnat rakentavat materiaali- ja energiahuoltonsa. Tällä on valtaisa kansantaloudellinen merkitys. Opiskelijoilla on aitoa oppimisen halua ja kiinnostusta vaikuttaa ympäristön tilaan oman osaamisensa kautta.

Oppimisympäristöä kehitetään jatkuvasti käyttäjiltä kerättävän palautteen avulla. Marraskuussa 2020 lanseerattu ForestBioFacts-oppimisympäristö on lisensoitu jo lähes 40:lle alan koulutuksenjärjestäjälle ja yritykselle ympäri maailman.

Haku