Hyppää sisältöön

Metsäalasta entistä parempi leipäpuu

Metsäalasta entistä parempi leipäpuu

26.08.2021

Riverian metsäalan runsas ja monipuolinen kone ja simulaattorikalusto mahdollistaa ”Meillä saa ajaa kaikki” -periaatteen toteutumisen.

Metsäalan ammatit edellyttävät jatkuvaa kouluttautumista myös alan osaajilta. Riveriassa mitataan työsuorituksia digitaalisesti, eikä tuloksia auta kiistää.

Teksti Susanna Bell  Kuva Anu Kovalainen

Riveria on yli 20 vuotta tutkinut metsäkonealan työntekijöiden työtä ja kehittänyt opetusta vastaamaan jatkuvasti muuttuviin työelämän tarpeisiin. Tuloksena ovat yhteisesti hyväksytyt työmallit, jotka Metsäteho Oy on julkaissut oppikirjana. Riverian Taitojen Opetus 2020 -hankkeessa keskitytään työsuorituksen tutkimiseen, jotta työssä jaksamista ja tuottavuutta saadaan parannettua. 

– Mitä varhaisemmassa vaiheessa oikeat käytänteet oppii, sen parempi, mutta koskaan ei ole myöhäistä kehittää itseään, Riverian metsäalan koulutuspäällikkö Mikko Saarimaa painottaa. 

– Riverian metsäalalla käytetään vaiheistettua opetusta. Työssä tarvittavan perustiedon hankkiminen on yhdistetty virtuaalisimulaattorilla tapahtuvaan opiskeluun. Yli 20 simulaattoria mahdollistavat runsaan harjaantumisajan. Meillä saa ajaa kaikki, painottaa Saarimaa. 

Virtuaalisimulaattorien lisäksi on oikeista metsäkoneista modifioituja kenttäsimulaattoreita. Kenttäsimulaattorit ovat anturoituja mittamaan opiskelijan työsuoritusta oikeanlaisen palautteen saamiseksi. Harjoituskentällä opettajan ohjaamana opetellaan vaihe vaiheelta työssä tarvittavia taitoja, kuten puiden poimimista ja kuormien purkua. Viidessä viikossa taidot nostetaan sille tasolle, että työnteko maastossa kahdessa vuorossa voidaan aloittaa ongelmitta.

Opetusteknologia ei valehtele

Simulaattori kerää tietoa suorituksesta ja tekee raportin, jonka pohjalta opiskelija saa kehittävää palautetta. Opettajan ei tarvitse olla paikalla valvomassa tekemistä, vaan opiskelija saa rauhassa harjoitella ja palauttaa omasta mielestään parhaan suorituksen arvioitavaksi. Raporttien pohjalta opettaja käy kunkin opiskelijan kanssa kehityskeskustelun. Opettaja pystyy näin keskittymään pullonkauloihin taitojen kehittymisessä ja tukemaan opiskelijaa niiden poistamisessa.

KOSKAAN ei ole myöhäistä kehittää itseään.

Koulutusta arvostetaan aina

Opetusryhmän koko on 16 opiskelijaa; kahdeksan simulaattorilla ja kahdeksan harjoituskentällä. Maastossa on enintään kahdeksan opiskelijaa kerrallaan ja heitä varten neljä työkonetta. Aluksi työskennellään työpareina, koska työhön kuuluu muutakin kuin koneenkäyttö. Nopeimmin eteneville järjestyy usein työssäoppimispaikka metsäkoneyrityksessä. Näin myös koululla opiskeleville tulee enemmän koneaikaa. 

– Metsäkonetyö on taitolaji. Alkuopetusta ja motoristen taitojen opetusta on tehostettu, jotta myöhemmin voidaan keskittyä esimerkiksi monimukaisempiin suunnittelutaitoihin, Saarimaa sanoo. 

Alalla on paljon tekemällä oppineita, joille on jäänyt aukkoja osaamiseen. Heitä varten on tarjolla ammattitutkinto, joka suoritetaan työn ohella oppisopimuspohjaisesti.

Alalle tulijat suorittavat ensin perustutkinnon. Isoissa yhtiöissä muodollista pätevyyttä arvostetaan ja niissä usein halutaan, että kuljettaja tai yrittäjä on koulutettu. Metsänomistajat haluavat nykyään monia eri asioita: laadun lisäksi on hallittava riistan- ja ympäristönhoitoon liittyvät asiat. Koulutuksen jälkeen kuljettajat ymmärtävät paremmin työnantajaansa ja asiakastaan. Metsäala on mielenkiintoinen ja hyvin työllistävä leipäpuu. Metsäkoneoperaattorin työ on itsenäistä ja vastuullista. Metsässä pitää pystyä pärjäämään yksin ja osata soveltaa monia tietoja ja taitoja. Työ tarjoaa vapautta ja haasteita sopivassa suhteessa.

Haku