Hyppää sisältöön

Metsä myyntiin rahastolle

Metsä myyntiin rahastolle

2.09.2021

Silvat Metsätieto Oy:n toimitusjohtaja Markku Mehtätalon mukaan metsän tarkka arviointi on yksi tärkeimpiä tekijöitä metsäkaupoissa. 

Metsien arviointiin ja myyntiin erikoistunut Silvat Metsätieto Oy auttaa oikean hinta-arvion saamisessa. 

Teksti Maria Paldanius  Kuva Markus Torvinen

Omistatko hyvin hoidetun metsän ja etsitkö sille uutta omistajaa? Silloin kannattaa pyytää ammattilaisen arvio metsän hinnasta ja kysyä tarjousta suoraan rahastolta. Hyvä ratkaisu on tarjota metsää kuluttomasti OP-Metsänomistaja erikoissijoitusrahastolle Silvat Metsätieto Oy:n kautta. Yritys arvioi ja hinnoittelee metsätiloja aina Pohjois- ja Keski-Suomea, Kainuuta sekä Pohjanmaata myöten.

– Metsän voi myydä suoraan rahastolle, jolloin metsänomistajalle ei koidu turhia kustannuksia. Metsät ovat rahastoissa hyvissä käsissä. Jos haluaa varmistua siitä, että tilasta saa oikean hinnan, arvion voi tilata myös ulkopuoliselta toimijalta, sanoo Silvat Metsätieto Oy:n toimitusjohtaja Markku Mehtätalo.

Silvat Metsätieto Oy:n kolme arvioijaa arvioi noin 20 000–30 000 hehtaaria metsää vuodessa. Valtaosa viime vuosina hinnoitelluista metsätiloista on ollut yleisessä myynnissä. Julkisen metsävaratiedon avulla on mahdollista arvioida tehokkaasti nekin kohteet, joista ei ole olemassa valmista maastossa tarkastettua arviota. 

– Julkinen metsävaratieto ei riitä hinta-arvion pohjaksi: hoidetun metsän arvo usein aliarvioidaan ja hoitamattoman yliarvioidaan. Me tarkastamme tiedot aina maastossa. Pyrimme tekemään arvion, jossa kaikki puut ovat mukana. Rahasto maksaa asiakkaan metsätilasta puustoarvion perusteella oikean markkinahinnan.

HYVIN HOIDETUISTA kohteista tarjotaan enemmän.

Määrä ja laatu ratkaisevat

Mehtätalo pitää metsäkauppaa onnistuneena silloin, kun hinta yllättää myyjän, eli metsänomistajan positiivisesti ja tämä on saanut metsästään totuudenmukaisen hinnan. 

Metsän hintaan vaikuttaa eritoten puun määrä ja laatu: mitä enemmän puuta ja nimenomaan tukkipuuta, sitä korkeampi tilan hinta. Isoista myyntieristä saa korkeamman hinnan kuin pienistä. 

– Lisäksi huomioidaan puuston kunto ja kasvu. Hyvin hoidetuista ja kasvavista kohteista tarjotaan enemmän. Jokaisesta ostettavaksi valitusta kohteesta tehdään aina myös itsenäinen puustoarvio. Jos metsä on hoitamaton tai pinta-alaltaan pieni, siitä voi saada paremman hinnan jostain muualta kuin rahastosta.

Metsän tarkka arviointi onkin yksi tärkeimpiä tekijöitä metsäkaupoissa. Metsän myyminen rahastolle suoraan ilman kilpailutusta on turvallista ja tukee kotimaisen metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä. Ainoa riski on se, että joku maksaisi kilpailutettaessa metsästä enemmän – mutta pienellä riskinotolla metsänomistaja säästää arviointi- ja välityskustannukset.

– OP hoitaa metsiä konservatiivisesti ja perinteisen kestävällä tavalla sekä panostaa pitkäaikaiseen tuottoon. Metsää hakataan vähemmän kuin sitä kasvaa. Hankimme asiakkaallemme mielellämme metsiä, joissa kasvu on hyvä, eikä hakkuumahdollisuuksia tarvitse olla pitkään aikaan, Mehtätalo päättää.

Haku