Hyppää sisältöön

Merkittävää kilpailuetua dataohjautuvuudesta

Merkittävää kilpailuetua dataohjautuvuudesta

19.01.2021

Vincit Oyj:n Principal Data Scientist Esa Alhoniemi kannustaa yrityksiä hyödyntämään käytössään olevaa dataa entistä tehokkaammin.

Data ja siihen pohjautuva päätöksenteko ovat enenevässä määrin osa arkista tulevaisuuttamme. Datasta ennakkoluulottomasti hyödyn irti ottavat yritykset saattavat saada merkittävää kilpailuetua.

TEKSTI | KIRSI KOJONKOSKI   KUVA | SUVI ELO

Nykymaailmassa data on tärkeä tiedon raaka-aine, jota jalostamalla yrityksellä on paremmat edellytykset saada luotettavia vastauksia liiketoiminnan kysymyksiin – ja siten menestyä. Kun liiketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa korostuvat digitaalisuus, automaatio ja tilastollinen lähestymistapa, voidaan puhua dataohjatusta liiketoiminnasta. 

Yritysten dataohjauksen kehitysloikan suurin potentiaali piilee pitkälle vietyjen tekoälysovellusten ja arkisten Excel-taulukoiden välissä. 

– Yleensä yrityksen kanssa lähdetään siitä, miten turhat toimenpiteet eliminoidaan ja helpot asiat automatisoidaan. Keskusteluissa avataan mahdollisuuksia käytännön esimerkkien avulla ja luodaan yhteistä ymmärrystä siitä, mistä on kysymys, Esa Alhoniemi, Principal Data Scientist Vincit Oyj:stä kertoo.

Alhoniemen mukaan dataohjattu yritys ei näe dataa vain välttämättöminä lukuina toiminnanohjausjärjestelmän syövereissä, vaan arvokkaana tietolähteenä. 

– Näin voidaan merkittävästi parantaa yrityksen liiketoimintaa, toisinaan myös tuottaa kokonaan uusia tuotteita tai palveluita. Samalla päädytään pitämään huolta hieman paperinmakuisista, mutta elintärkeistä asioista kuten datan laatu, oikeellisuus ja tietoturva.

Valtavasti potentiaalia 

Datan hyödyntäminen voi olla suoraviivaista päättelyä ja automaatiota, jolloin puhutaan data-analytiikasta. Tekoälyllä taas viitataan lähinnä koneoppimiseen. Tekoäly on ohjelmistoratkaisu, joka tuotteessa, palvelussa tai liiketoimintaprosessissa tekee matalan tason päätöksiä. Tämän päivän tekoäly suoriutuu vasta yksittäisistä ja rajatuista tehtävistä, joten ihmisiä tietoineen ja kokemuksineen tarvitaan työssä edelleen. Yrityksen ja työntekijöiden tueksi kehittyy kuitenkin väistämättä digitaalinen koneisto, joka suorittaa jo nyt yksinkertaiset ja hyvin määritellyt tehtävät nopeammin ja virheettömämmin kuin ihminen.

Uusi normaali aika tuo dataan ja sen hyödyntämiseen sekä mahdollisuuksia että haasteita. 

– Esimerkiksi verkkokauppaa enenevässä määrin hyödyntävät kuluttajat ovat eri tavoin vieteltävissä kuin perinteisten markettien asiakkaat. Toimitusketjut puolestaan ovat uusien optimointihaasteiden edessä, kun jokin maantieteellinen alue saattaa mennä kiinni. Historiadataan pohjautuvat ennustemallit ovat uuden edessä: lainalaisuudet saattavat muuttua ja pitkä historiadata ei ehkä olekaan enää validi lähtökohta ennustaa tulevaa.

Muutokset haastavat yrityksiä, mutta toisaalta dataohjautuvuus tarvitsee niitä.

– Muutos kohti dataohjautuvuutta lähtee ihmisistä. Tekninen ratkaisu kaikelle on jo olemassa, kunhan ihmiset organisaatiossa ovat valmiita muutokseen. Kun datasta tulee osa yrityksen päivittäisiä toimintoja ja keskusteluita yrityksen jokaisella tasolla ja organisaatio puhaltaa yhteen hiileen, saavutetaan paras lopputulos, Alhoniemi uskoo.

Haku