Hyppää sisältöön

Merituulella hiilineutraalia sähköä tuleville sukupolville

Merituulella hiilineutraalia sähköä tuleville sukupolville

24.10.2023

Hankekehitysjohtaja Otso Lintinen ja toimitusjohtaja Tero Elo tietävät, että Suomessa on tilaa, osaamista ja kykyä toteuttaa merituulivoimalahankkeita. Skyborn Renewables Offshore Finland Oy:llä on tällä hetkellä meneillään kaksi suurta merituulivoimalahanketta Suomen talousvyöhykkeellä ja yleisvesialueella.

Teollisuusprosessien sähköistyminen lisää sähkön kulutusta, ja samaan aikaan vihreän siirtymän tavoitteet edellyttävät sähkön tuotannolta hiilineutraaliutta. Merituulivoima on tehokas ratkaisu puhtaan sähkön tuottamiseen ja tarjoaa merkittäviä investointimahdollisuuksia.

TEKSTI VILMA TIMONEN | kuva ATTE MAKKONEN

Skyborn Renewables Offshore Finland Oy on teollisen merituulivoiman uranuurtaja. Suomen talousvyöhykkeellä ja yleisvesialueella yrityksellä on tällä hetkellä meneillään kaksi suurta merituulivoimalahanketta. Itämerellä teollisen merituulivoiman rakentamisen haasteina ovat toimitusketjujen puuttuminen sekä pohjoisiin olosuhteisiin tarvittavat asennustavat, kalusto ja tekniset ratkaisut.

 – Suomen merialueiden vaihteleviin pohjaolosuhteisiin ja koviin jääolosuhteisiin tarvitaan erityisiä perustusratkaisuja. Meiltä puuttuu myös voimaloiden rakentamiseen ja huoltamiseen tarvittava toimitusketju, sanoo Skyborn Renewablesin toimitusjohtaja Tero Elo

Elo toteaa, että vaikka Suomessa on vahva meriklusteri, on sen muokkaaminen merituulivoimarakentamiseen tärkeää investointien saamisen ja onnistumisen kannalta. 

– Suomessa on hyvää osaamista teknisessä ja ympäristösuunnittelussa, mutta se ei ole kohdistunut merituulivoimapuistojen kehittämiseen. Meillä on myös jonkin verran toimitusketjuun tarvittavaa aluskantaa ja erilaisia palveluita. Toimialan pitäisi pystyä yhtenä rintamana samaan aikaan kehittämään ja viemään eteenpäin molempia, Elo valaisee.

Valtion tuki avainasemassa

Teollinen merituulivoimarakentaminen vaatii satamilta paljon. Satamarakenteiden on kestettävä suurten rakennuskomponenttien paino, ja rakentamiseen käytettävät alukset tarvitsevat tavanomaista enemmän syväystä. Myös logistiikkaketjuun – kuten siihen, millaisia kenttätiloja tarvitaan ja miten prosessit aikataulutetaan – on kiinnitettävä rakentamisessa huomiota. 

– Suomalaisilta satamilta tarvitaan panostamista ja monissa Pohjanlahden suurimmissa satamissa kehitys- ja parannustyöt ovatkin jo käynnissä, kertoo Skyborn Renewablesin hankekehitysjohtaja Otso Lintinen.

Avainasemassa ovat myös sujuva luvitusprosessi, houkutteleva investointiympäristö ja valtion asettama tavoite tuulivoimalle. Merituulivoimahankkeet ovat pitkiä projekteja, joissa pelkkä hankekehitys saattaa kestää lähes 10 vuotta. Uusien hankkeiden käynnistämisessä ei siis Elon ja Lintisen mukaan kannattaisi viivytellä.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu, että tällä hallituskaudella tehdään runsaasti erilaisia merituulivoiman rakentamista tukevia päätöksiä. Selkeät pelisäännöt ja riittävästi hankealueita tarvitaan, jotta sähkönkäyttäjät uskaltavat investoida, Elo kertoo. 

– Valtiovalta on antanut ymmärtää, että on menossa lakihanke, joka selkeyttää talousvyöhykkeen hankkeiden eteenpäin viemistä. Se on hidas tie. Jos nykyinen lainsäädäntö pystyy antamaan luvan hankkeen yksinoikeudelle, niin sitä pitäisi käyttää. Kun hankkeiden kehittäjät ovat selvillä, palveluntarjoajat voivat tarjota palveluita, Elo jatkaa.

Ilmastonmuutosta vastaan

Merituulivoima tulee olemaan tulevaisuudessa suurin yksittäinen sähköntuotantomuoto. Samalla se on myös tärkeä keino ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Merituulivoimalla tuotettavaa sähköä käytetään muun muassa vihreän teräksen tuotantoon sekä vetypohjaisten polttoaineiden valmistukseen. 

– Merituulivoiman hyötynä on, että pystymme rakentamaan todella suuria kokonaisuuksia. Moni Suomessa suunnitteilla oleva hanke on ydinvoimalan kokoluokkaa. Tämä toimiala on avaintekijä, jotta vihreä siirtymä mahdollistuu, Lintinen painottaa. 

Tämä toimiala on avaintekijä, jotta vihreä siirtymä mahdollistuu.

Hankekehitysjohtaja Otso Lintinen.

Merituulivoimalla on myös voimakas työllistävä vaikutus.

– Kun ala lähtee kehittymään ja rakentumaan, tarvitaan paljon tuulivoiman asentajia ja ylläpitohenkilökuntaa. Koulutus onkin tärkeää: 2030- ja 2040-luvuilla Suomessa tulee olemaan paljon merituulipuistoja, ja alalla tarvitaan ehdottomasti kotimaista osaamista, Lintinen kertoo alan tulevaisuuden näkymistä.

– Meillä on tilaa, osaamista ja kykyä toteuttaa hankkeita. Tämä olisi Suomelle loistava mahdollisuus olla Euroopassa merituulivoiman kärkimaita ja samalla saada taloutta kuntoon, Elo sanoo. 

Haku