Hyppää sisältöön

Menestyvä johtaja ei pelkää muutosta

Menestyvä johtaja ei pelkää muutosta

16.12.2022

Menestyvässä organisaatiossa johtaja käyttää aina sopivaa tapaa johtaa, toteaa agile42:n Lasse Ziegler.

Muuttuneessa maailmantilanteessa liiketoimintaympäristön äkilliset muutokset vaativat yrityksen johdolta nopeaa sopeutumiskykyä. Omalta organisaatiolta saatu palaute voi auttaa kirkastamaan suuntaa ja tavoitteita.

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | JOONA RAEVUORI

Moni luulee tietävänsä, millainen johtaja on, mutta katsooko peilistä tosiaan se sama henkilö, jonka myös kollegat ja muut työyhteisön jäsenet näkevät. Mistä voi itse tietää, miten toiset työpaikalla arvioivat johtajan ominaisuuksien ja johtamismallien soveltuvan yhteisön tarpeisiin? Ongelma näyttäytyy erityisen haastavana hajautetuille organisaatioille, joilla on myös kansainvälistä toimintaa.

Johtaja voi olla auktoriteetti ja asiantuntija, jolla on iso vastuu kokonaisuudesta ja koko ryhmän työn tuloksista. Keskustelu tai neuvottelu ovat sivuasemassa ja johtaja odottaa tarkkaa ohjeiden noudattamista alaisiltaan. 

Toisaalta johtaja voi olla valmentava sparraaja, joka tukee kaikkia tiimin jäseniä heidän henkilökohtaisissa tavoitteissaan ja on käytettävissä aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Kumpikin edellä esitellyistä johtamistavoista saattaa olla tarpeen, etenkin kun yrityksen toimintaympäristö muuttuu nopeasti.

Muutosajattelu johdattaa oikeaan suuntaan

– Menestyvässä organisaatiossa johtaja käyttää aina sopivaa tapaa johtaa. Erityisen ajankohtaista tämä on nopeasti muuttuvassa maailmantilanteessa. Korona ja sota Euroopassa ovat pakottaneet lukuisia organisaatioita muuttumaan ja sopeuttamaan toimintatapojaan. Jäykät ja kankeat yritykset, joissa on vahvat prosessit ja ylhäältä johtaminen, eivät sopeudu välttämättä muutoksiin hyvin, toteaa agile42 Finlandin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Lasse Ziegler.

Kasvuhakuisille johtajille agile42 tarjoaa kaikki tarvittavat työkalut sekä kattavan ymmärryksen muutosajattelun merkityksestä itselleen ja organisaatiolleen. Ympäri maailmaa toimiva yritys tarjoaa ketterästi sovellettavia palveluja johtamisen itseopiskeluun ja tiimiyhteistyön tehostamiseen sekä kouluttaa myös yritysvalmentajia.

Tarkasti kohdennettu tieto toimii ketteränä työkaluna

Tehokas tapa selvittää omia johtajan ominaisuuksia on kysyä yrityksen työntekijöiltä, miten konkreettisista johtamistilanteista on heidän mielestään selviydytty. Vastausten sijoittelussa voidaan käyttää visuaalisia keinoja sekä algoritmeja, joiden avulla saadaan yksityiskohtaista tietoa organisaation johtamistavasta. Tarkasti kohdennetun datan avulla saadaan uskottavaa tietoa johtamistyön tueksi ja kehittämiseksi.

– Avoin ja joustava organisaatio ohjaa myös johtajaansa sopeuttamaan toimintatapojaan vallitsevien tilanteiden mukaan. Samalla voidaan kerätä jatkuvasti dataa myös siitä, miten toimintatapojen muutokset vaikuttavat menestymiseen. Sopiva tapa johtaa tietyssä tilanteessa luo edellytyksiä menestymiselle. Myös johtajan on helpompi keskittyä omaan tehtäväänsä, kun luottamus toimii ja tieto kulkee molempiin suuntiin, Ziegler summaa.

Lisää muutosajattelusta osoitteesta: agile42.com tai QR-koodin takaa:

Haku