Hyppää sisältöön

Megatrendit näkyvät työmaalla

Megatrendit näkyvät työmaalla

17.02.2022

Toimitusjohtaja Pasi Kailasalo kävi tarkastamassa alkusyksystä TerraWisen Lyyran työmaan Helsingin Hakaniemessä, jossa voidaan hyödyntää räjähteettömän louhinnan osaamista.

TerraWisen uusi toimitusjohtaja uskoo megatrendien vaikuttavan infrarakentamiseen. Alaa muokkaavat niin yhteiskunnan ja ilmasto-olosuhteiden muutokset kuin myös teknologian kehittyminen.


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

TerraWisen toimitusjohtaja Pasi Kailasalo on vakuuttunut, että kaupungistumisella ja väestön ikääntymisellä tulee olemaan merkittävä vaikutus koko infra-alaan. 

– Kun ihmiset asettuvat asumaan aiempaa tiiviimmin, tarvitaan tehokkaampia liikenneyhteyksiä, uusia asuinalueita sekä keskusta-alueiden täydennysrakentamista. 

Kailasalo lisää, että esimerkiksi korkeammat rakennukset ja liikenneväylien päälle rakennettavat kansiratkaisut yleistyvät. Lisäksi tarvitaan suurimpia kaupunkeja yhdistäviä kehittyneitä, nopeita ja turvallisia tie- sekä ratayhteyksiä.

Infrarakentamiseen vaikuttavat myös ilmastonmuutos ja tavoite muuttaa yhteiskunnan toimintoja ekologisemmiksi. Tämä näkyy erityisesti henkilö- ja tavaraliikenteessä. Ilmastopäästöjä pyritään vähentämään muun muassa sähköistä liikennettä lisäämällä ja raskaan kaluston kokoa kasvattamalla. Kun ajoneuvot muuttuvat, infraakin pitää uudistaa. Muutospaineita aiheuttavat myös ilmastonmuutoksen lisäämät sateet ja jäätiköiden sulamisesta johtuva merenpinnan nousu.

– Sateet lisääntyvät ja samanaikaisesti rakennetaan yhä tiiviimmin. Vettä läpäiseviä ja haihduttavia pintoja on kaupungeissa koko ajan vähemmän. Viherrakentamisella pitääkin pystyä luomaan uudenlaisia ratkaisuja hulevesien hallintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi viherkatot ja vedenimeytysaltaat. Rannikkokaupungeissa puolestaan rakennetaan vedenpinnan nousulta suojaavia valleja ja rantarakenteita.

Digiratkaisujen käyttö ja kierrättäminen yleistyvät

Ekologisuuden korostuminen vaikuttaa myös infra-alan toimintatapoihin ja materiaalien käyttöön. Kailasalon mukaan maarakentamisessa aletaan hyödyntää enenevässä määrin kierrätysmateriaaleja ja digiteknologian mahdollisuuksia. 

– TerraWise esimerkiksi hyödyntää jo nyt vanhojen rakenteiden materiaaleja uudestaan muun muassa kerrosrakenteissa ja päällysteissä sekä jatkojalostaa niitä uusiksi kiviaineksiksi tai betonimurskeeksi. 

Digitaalisilla ratkaisuilla voidaan puolestaan tehostaa ja sujuvoittaa työn suunnittelua sekä tekemistä ja vähentää materiaalimenekkiä. 

– Lähitulevaisuudessa 5G-teknologian kehitys lisää entisestään digitaalisten työkalujen hyödyntämismahdollisuuksia.

TerraWise on infra- ja maanrakennusalalla varsin uusi tulokas, sillä se perustettiin vuonna 2015. Yrityksen juuret ovat kuitenkin syvällä Suomen kamarassa. 

– TerraWise syntyi, kun joukko infra-, viher- ja maanrakennukseen sekä louhintaan ja kiviainesliiketoimintaan erikoistuneita vahvoja yrityksiä sulautettiin yrityskaupoilla uuteen yhtiöön. 

Nyt yritys on vahva ja monialainen yhtiö, joka pystyy toteuttamaan asiakkaan suuretkin projektikokonaisuudet laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 

– Koska urakoista vastaavat pitkälti omat työntekijämme, viestintä on sujuvaa, toiminta tehokasta ja aikataulut pitävät, Kailasalo sanoo.

5G-teknologian kehitys lisää mahdollisuuksia digityökalujen hyödyntämiselle.

TerraWisen toimitusjohtaja Pasi Kailasalo

Isokin voi olla ketterä

Vaikka TerraWise on kasvanut isoksi yritykseksi, se on Kailasalo mukaan säilyttänyt ketteryytensä ja kykynsä reagoida nopeasti asiakastarpeisiin. Tämä on pitkälti sen ansiota, että yrityksensä myyneet yrittäjät ovat jatkaneet TerraWisen osakkaina ja avainhenkilöinä. Myös yritysten kokeneet ammattilaiset ovat jatkaneet TerraWisen palkkalistoilla.

– Meillä on paljon kokemusta edistyneistä ja erikoisosaamista vaativista työmenetelmistä, joita tarvitaan erityisesti haastavissa kaupunkiolosuhteissa. Tällaisia ovat esimerkiksi räjähteettömät louhintamenetelmät, kiilaus- ja paisunta-ainelouhinta. 

TerraWisen tavoitteena on vahva ja kestävä kasvu. Kailasalo kertoo yrityksen käynnistäneen toimenpiteet ympäristösertifikaatin hakemiseksi. Yritys on myös rekrytoinnin saralla aktiivinen. 

– Palkkaamme koko ajan uutta työvoimaa ja otamme myös opiskelijoita mielellämme harjoittelijoiksi. Omien toimialojemme työntekijä- ja johtotehtävien ohella tarjolla on aika ajoin kaupallisen sekä digi- ja automaatioalan työpaikkoja, Kailasalo kertoo.

TerraWise on 300 työntekijää työllistävä infra-alan kokonaisvaltainen toimija. Se tarjoaa infra-, maa- ja viherrakennusalan sekä louhinnan palveluita suunnittelusta toteutukseen Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Lisäksi yritys myy kiviaineksia, kierrätysmaa-aineksia ja multaa. 

TerraWisen asiakkaita ovat pääasiassa kaupungit, kunnat, asunto-osakeyhtiöt ja rakennusliikkeet. Yrityksen omistavat toimiva johto ja avainhenkilöt sekä sijoitusyhtiö Sentica Partnersin hallinnoimat rahastot.

Haku