Hyppää sisältöön

Massat kiertoon ilmoituspalstalla

Massat kiertoon ilmoituspalstalla

23.02.2022

Jari Nordströmin ja Timo Leppäsen mukaan maa-ainesten kierrättäminen pienentää merkittävästi Raide-Jokerin rakennusurakan ympäristöjalanjälkeä.

Raide-Jokerin rakennustyöt Helsingissä ja Espoossa etenevät vauhdilla. Netissä toimiva Maapörssi auttaa kierrättämään työmaalohkoilla syntyviä, valtavia maamassoja uudelleen hyötykäyttöön.


TEKSTI | TIMO HÄMÄLÄINEN   KUVA | JUHA ARVID HELMINEN

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettavan radan pituudeksi tulee 25 kilometriä. Liikennöinti linjalla alkaa kesällä 2024.

– Monilla työmailla syntyy maa-aineksia, joita tarvitaan toisaalla. Sitä varten olemme perustaneet Maapörssin, jonka avulla työmaamestarit voivat ilmoittaa, mikäli he tarvitsevat maa-aineksia tai haluavat tarjota niitä muiden käyttöön, kertoo Maapörssi Oy:n johtaja Jari Nordström.

Massojen siirtelyyn ja hyötykäyttöön panostetaan Raide Jokerin sisällä. Sen lisäksi yhteistyöhön osallistuvat myös muut pääkaupunkiseudun infratyömaat ja maa-ainesten jatkojalostajat.

– Maapörssi lisää maa-ainesten kierrättämistä ja hyötykäyttöä tarjoamalla tietoa siitä, missä ja milloin ylijämäisiä maa-aineksia on tarjolla, Nordström jatkaa. 

Maapörssi on ahkerassa käytössä. Parhaimpina kuukausina ilmoituspalstalle kirjautuu kolmekymmentätuhatta käyntiä.

– Meillä on 65 työmaamestaria, jotka etsivät sopivia maa-aineseriä tai jättävät ilmoituksia tarjolla olevista maa-aineksista. Lisäksi yksi mestari koordinoi kuljetuksia, sanoo tuotantopäällikkönä toimiva Timo Leppänen Raide-Jokerin projektitoimistosta.

Kuljetusmatkat minimiin

Tavoitteena on, että eri lohkoilla syntyvät maa-ainekset saadaan kierrätettyä hyötykäyttöön tehokkaasti ja mahdollisimman lyhyillä ajomatkoilla. Lyhyet ajomatkat vähentävät polttoaineen kulutusta ja päästöjä ympäristöön.

– Valtaosa maamassoista kierrätetään Raide-Jokerin työmaiden välillä, mutta maa-aineksia voidaan käyttää myös muissa kohteissa, kuten Verkkosaaren aluerakentamisessa, Nordström sanoo.

Maamassojen kierrättämismahdollisuuksia on kartoitettu jo Raide-Jokerin yleissuunnitelmissa, joissa on laskettu rakentamisessa syntyvät ja siinä tarvittavat erilaatuiset maamassat. Suunnitelmat tarkentuvat koko ajan rakentamisen edetessä. 

– Kaikki massat ja se, mihin ne menevät, on mietitty tarkkaan. Maakaatopaikoille menevä osuus halutaan pitää mahdollisimman pienenä. Noin 40 prosenttia maa-aineksista pystytään tavalla tai toisella käyttämään hyödyksi. Raide-Jokerin työmailla käsitellään hankkeen aikana kaivuu- ja louhintamassoja puolitoista miljoonaa kuutiometriä, Leppänen kertoo.

Säästöjä kustannuksiin 

Yhtenä Maapörssin palvelumuotona on niin kutsuttu lipukekauppa, jossa maa-aineksen tuoja maksaa kuorman vastaanottajalle heidän keskenään sopimansa maksun. Käytäntö on sama kuin silloin, jos maa-ainekset vietäisiin kunnalliseen maa-ainesten vastaanottopisteeseen.

Nordströmin mukaan lipukekaupan välityksellä on neljän vuoden aikana toimitettu kaikkiaan 98 000 kuormaa, joista yli 90 prosenttia on käytetty hyödyksi toisaalla.

– Järjestelyllä kuorman vastaanottaja saa tarvitsemaansa materiaalia ja rahoitusta projektiinsa. Yhtenä tavoitteena on, että kuorman siirtomatka lyhenee, mikä säästää ympäristöä, Nordström päättää.

Haku