Hyppää sisältöön

Maanpuolustusta vapaaehtoisvoimin

Maanpuolustusta vapaaehtoisvoimin

3.01.2022

Tutkimuksen mukaan joka kymmenes suomalainen tekee kuukausittain vähintään tunnin vapaaehtoista maanpuolustustyötä (Kansalaisareena 2015 ja 2018).

Maanpuolutuskoulutus MPK:n kursseille osallistuu vuosittain kymmeniä tuhansia henkilöitä. MPK:n 14 jäsenjärjestössä on jäsenenä puoli miljoona suomalaista. 


TEKSTI | KALLE KIRSTILÄ   KUVA | OSSI HIETALA

Maanpuolustuskoulutuksen eli MPK:n hallituksen puheenjohtajana toimiva, professori Mika Hannula ei epäröi kysyttäessä järjestönsä tarjoaman vapaaehtoistoiminnan suosion syistä.

– Toimintamme tavoitteellisuus vastaa nykyajan ihmisten tarpeisiin. Ihmiset haluavat käyttää vapaa-aikansa aktiivisesti ja kehittää ja haastaa itseään. Näihin vaatimuksiin toimintamme pystyy vastaamaan hyvin. Pelkkä yhdessäolo ei riitä.

Hannulan mukaan maanpuolustustyössä motivoi tyytyväisyystutkimusten mukaan yhdessä toimiminen, mutta myös itse toiminnan merkitys.

– Harrastajille on nimenomaan tärkeää olla tekemässä vapaaehtoistyötä, joka hyödyttää kaikkia.

Muuttuvat uhkakuvat

Puolustusvoimat on MPK:n strateginen kumppani, jonka valmiutta se tukee tarjoamalla koulutusta reserviläisille. Tällaisia ovat esimerkiksi aselajikoulutus, johtaja- ja kouluttajakoulutus, fyysinen koulutus ja ammunta. 

– Esimerkiksi ampumakoulutuksen suosio on aina ollut suurta ja tulijoita riittää.

MPK:n koulutustarjonta on kuitenkin laajentunut viimeisten 12 vuoden aikana voimakkaasti. Samalla koulutusmäärät ovat kasvaneet vuosittain. 

– Olemme eläneet ajassa ja kehittäneet muuttuvien uhkakuvien ja kriisimallien mukaisesti koulutusta, johon vapaaehtoiset haluavat hakeutua.

Koulutuskokonaisuuksia ovat muun muassa kyber-, info- ja hybririditurvallisuuteen liittyvät kurssit, maatilojen varautuminen ja erilaiset nuorten koulutukset yhdessä oppilaitosten kanssa.

Noin kolmasosa toiminnasta on suunnattu vapaaehtoista asepalvelusta harkitseville, nuorille ja erityisryhmille. Uudistetun lain myötä MPK:n toimintaan on nostettu keskeisesti tutustuminen asepalvelukseen sekä maanpuolustukseen liittyvä tiedotus ja valistus.

Turvallisuustaitoja poikkeusoloihin

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tavoitteisiin kuuluu vahvistaa kansalaisten turvallisuustaitoja laajasti. Uhan ei tarvitse olla sotilaallinen, vaan se voi olla vaikka suuronnettomuus tai luonnonkatastrofi.

– Haluamme parantaa yksilön ja yhteisöjen turvallisuusosaamista sekä vahvistaa kykyä selviytyä poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Hannula puhuu kokonaisturvallisuudesta, jonka alalla MPK on maan suurin kouluttaja. Se on kouluttanut turvallisuustaitoja yli 500 000 suomalaiselle 10 vuoden aikana. MPK tarjoaa jäsenjärjestöilleen ja muille yhteisöille tuen koulutuksen suunnitteluun, markkinointiin, kouluttajien rekrytointiin ja verkottumiseen sekä ilmoittautumisalustan ja vakuutusturvan koulutuksiin osallistuville.

Vapaaehtoinen maanpuolustus

  • Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tavoitteena on tukea Suomen puolustuskykyä ja turvallisuutta.
  • Toiminnan kattojärjestö on MPK eli Maanpuolustuskoulutus, jonka tehtävät määrittelee laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.
  • MPK:lla on 14 jäsenjärjestöä, joiden yhteinen jäsenmäärä on 500 000 henkilöä.
  • MPK:n puheenjohtajan määrää valtioneuvosto.

Haku