Hyppää sisältöön

Maailman tarkinta päästömittausta

Maailman tarkinta päästömittausta

23.02.2022

Myyntipäällikkö Jesse Tikka vastaa Gasmet Technologiesin päästömittausjärjestelmien Suomen myynnistä. Päästömittausjärjestelmiä valmistetaan muun muasssa voimalaitosten käyttöön.

Päästörajat sekä mittausvelvoitteet ovat päästö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen edellytys. Jotta laitosten ympäristöpäästöjä voidaan hillitä, on ne kuitenkin ensin pystyttävä mittaamaan.


TEKSTI | AINO TIIRIKKALA   KUVA | JOONA RAEVUORI

Päästömittausvelvoitteet koskevat etenkin jätteenpolttolaitoksia. Mittaus kertoo, pysyykö laitos asetettujen rajojen sisällä vai pitääkö esimerkiksi prosessin ajoa muuttaa.

Jatkuva mittaus mahdollistaa, että laitosta voidaan ohjata ja operoida siten, että päästöt jäävät minimiin ja ylilyöntejä ei tapahdu. Gasmet Technologies Oy valmistaa päästömittausjärjestelmiä moniin tarkoituksiin, kuten voimalaitosten ja jätteenpolttolaitosten ilmapäästöjen mittaamiseen.

– Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja päästöjen mittaukseen maailmanlaajuisesti. Valmistamme kuitenkin kaikki tuotteemme Suomessa, sanoo yrityksen Suomen järjestelmämyynnin myyntipäällikkö Jesse Tikka.

Elohopea mitattavaksi

Joulukuun 2019 alussa julkaistiin EU-maita koskevat WI BAT, eli Waste Incineration, Best Available Techniques -päätelmät. Ne määrittelivät uudet mittausvaatimukset rinnakkais- ja jätteenpolttolaitoksille. Laitosten tulee noudattaa vaatimuksia neljän vuoden kuluessa.

– Merkittävin muutos on, että elohopeapäästöille tulee jatkuvatoiminen mittaus. Tämä on tärkeää, sillä elohopea ei ole täysin harmitonta.

Elohopea on raskas metallinen alkuaine, jota syntyy esimerkiksi fossiilisiin polttoaineisiin ja jätteisiin perustuvassa energiantuotannossa. Elohopea on uhka ihmisen terveydelle ja voi aiheuttaa vakaviakin oireita. Altistuminen tapahtuu pääasiassa kaloja ja äyriäisiä syöden. Niihin elohopea päätyy ilmakehästä ravinnon mukana.

Ympäristöviranomaiset tulevat asettamaan uudet laitoskohtaiset päästöraja-arvot elohopealle kaikkialla EU-maissa seuraavien neljän vuoden aikana. 

– Seuraavaksi siis laitosten ympäristöluvat tullaan päivittämään. Käytännössä sen myötä jätteenpolttolaitosten elohopeapäästöjä on pakko mitata. Tämä avaa väylän myös elohopeapäästöjen pienentämiselle tulevaisuudessa. 

Gasmet valmistaa markkinoiden tarkinta elohopeapäästöjen mittaussysteemiä. Sillä on markkinoiden paras mittatarkkuus. Erityisesti hyvin pienien pitoisuuksien mittaamisessa tarkkuus on ehdoton edellytys. Päästörajoja sekä mittausvaatimuksia ohjataan EU:n tasolla. Suomessa laitokset raportoivat päästönsä maamme ympäristöviranomaisille, jotka valvovat, että laitoksien päästöt eivät ylitä sallittuja raja-arvoja.

Huomiota dioksiineihin

Tuoreet BAT-päätelmät asettavat myös uudet päästörajat dioksiinipäästöille. Niistä suurin osa aiheutuu jätteenpoltosta. Päästöjä synnyttävät myös metalliteollisuus sekä paperin ja sellun tuotanto.

Ihmiset altistuvat dioksiinille pääasiassa eläinperäisen ruoan myötä. Dioksiinien on todettu lisäävän ihmisen syöpäriskiä, mutta esimerkiksi ruoasta tulevalla määrällä ei ole havaittu merkittävää riskiä. 

– Ihmiskunnan ja planeettamme tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että myös dioksiineilla on tiukemmat päästörajat ja -velvoitteet.

Gasmet valmistaa tuotteensa Vantaan Piispankylässä. Tämä on varsinkin Suomalaisille asiakkaille eduksi, kun kaikki tuki, huolto ja varaosat ovat lähellä. 

Haku