Hyppää sisältöön

Maailma tarvitsee tekniikan alan diplomi-insinöörejä

Maailma tarvitsee tekniikan alan diplomi-insinöörejä

11.02.2022

Yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela Tekniikan akateemiset ry:stä innostaa kasvusta ja itsensä kehittämisestä kiinnostuneita tutustumaan tekniikan alan mahdollisuuksiin.

Tekniikan alalla tehdään elämästä parempaa ratkaisemalla haasteita jokapäiväisistä arjen epäkohdista isoihin ja globaaleihin ilmastokysymyksiin.


TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | JOONA RAEVUORI

Tekniikan alan monimuotoiset urapolut ja loputtomat kehitysmahdollisuudet kutsuvat tekijöitä, joilla on vahvan matemaattisen osaamisen lisäksi luontainen kiinnostus ratkaista ongelmia. Tekniikan alan osaajat ovat tulevaisuuden työmarkkinoilla kuumaa valuuttaa, sillä ammattitaitoisille diplomi-insinööreille on kysyntää enemmän kuin tarjontaa. 

–Tulevaisuuden tarpeisiin vastaaminen edellyttää, että ikäluokasta nykyistä suurempi osa kouluttautuu tekniikan alalle ja yliopistoista valmistuvien kansainvälisten opiskelijoiden potentiaali saadaan hyödynnettyä paremmin suomalaisten yritysten voimavaraksi, yhteiskuntasuhdejohtaja Juhani Nokela Tekniikan akateemiset ry:stä kertoo.

Lisäksi alalla jo toimivien työntekijöiden ammattitaidon ylläpitämiseksi tarvitaan täydennyskoulutusta.

–Tekniikan ala muuttuu vauhdilla, ja ellei osaamistaan päivitä, on riski tippua kelkasta. Pahimmassa tapauksessa tämä voi johtaa ennenaikaiseen työttömyyteen. On tärkeää huolehtia myös siitä, että opettajilla on riittävät valmiudet koko koulutuspolun ajan, ettei suomalaisten matemaattisen osaamisen taso pääse laskemaan, Nokela sanoo. 

Vauhdilla kehittyvä ala tarjoaa ammatillista kasvua ja itsensä kehittämistä arvostavalle osaajalle monimuotoisia uramahdollisuuksia niin kotimaisella kuin kansainväliselläkin huipputasolla. 

–Suomalaiset yliopistot ovat tekniikan ja luonnontieteiden aloilla maailman kärkeä, joten tutkijan urasta haaveilevalle aukeaa mahdollisuus päästä tekemään töitä alan kansainvälisesti parhaiden tutkijoiden kanssa. Suomessa on myös iso joukko vanhoja yrityksiä, jotka omalla eritysalallaan valmistavat maailman parhaita tuotteita globaaleihin tarpeisiin. Startup-rintamakin on nostanut merkittävästi päätään viimeisen vuosikymmenen aikana, ja yhä useampi alan opiskelija päätyy perustamaan oman yrityksen, Nokela kertoo.

Ihmisläheisiä ratkaisuja

Tekniikan ala kysyy vahvaa pohjaa matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta, mutta alalla menestyminen edellyttää myös sosiaalisia taitoja, kykyä verkostoitua sekä laajaa ymmärrystä liiketoiminnan taloudellisista reunaehdoista.

–Yksin ei kukaan menesty, vaan kyky kommunikoida ja tehdä yhteistyötä kansainvälisessä ympäristössä ovat keskeisiä taitoja, jotka myös alan akateeminen koulutus huomioi. Omia opiskeluaikojani Otaniemessä leimasi vahva yhteisöllisyys ja samaa viestiä kuulen edelleen ympäri Suomen, Nokela toteaa hymyillen.

Tekniikan ala itsessäänkin on paljon muuta kuin vanhanaikainen mielikuva koneista ja laitteista. Alalla ratkaistaan ihmisten ja maailman ongelmia, joten usein pyöritään inhimillisen ihmisyyden kysymysten äärellä. 

–Teknologia on ratkaisevassa asemassa monien nykypäivän ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Ilmastonmuutos- ja energiatehokkuuskysymysten rinnalla esimerkiksi sairaalatekniikka on merkittävä kehitysalue. Väestö ikääntyy, eivätkä ihmisten kädet enää riitä työn tekemiseen. Tarvitaan uutta teknologiaa ja ammattilaisia ihmisläheisten ratkaisujen kehittämiseen, Nokela sanoo ja rohkaisee tutustumaan tekniikan alan laaja-alaisiin mahdollisuuksiin.

Haku