Hyppää sisältöön

Lyhytterapia apuna arjen stressinhallinnassa

Lyhytterapia apuna arjen stressinhallinnassa

6.07.2022

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Johanna Lankinen tarjoaa tukea ja apua stressin hallintaan sekä vaikeisiin elämäntilanteisiin.

Stressi on pitkään jatkuessaan haitaksi ja vie hallitsemattomana ilon arjesta. Lyhytterapia auttaa stressin selättämisessä, tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia ja antaa eväitä elämänhallintaan.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN  KUVA | PATRIK PESONEN

Työ- ja yksityiselämän haasteet stressaavat aika ajoin meistä jokaista. Stressi on sinällään luonnollinen ilmiö, joka lyhyellä aikavälillä parantaa suorituskykyämme ja mahdollisuuksiamme selviytyä vaikeista tilanteista. Jatkuva stressitila kuitenkin kuormittaa mieltä ja kehoa sekä kasvattaa riskiä sairastua.

Alendo Hyvinvointivalmennuksen lyhytterapeutti ja valmentaja Johanna Lankisen mukaan pitkäaikainen stressi ilmenee usein uniongelmina, ärtymyksenä, jännittyneisyytenä, huolestuneisuutena tai keskittymis- ja muistiongelmina. Hengitys muuttuu pinnalliseksi ja fyysisiä kipujakin voi esiintyä. 

– Myönteinenkin stressi on pitkään jatkuessaan haitaksi. Stressi johtaa usein noidankehään, joka rapauttaa hyvinvointiamme. Alamme syödä huonommin, liikkua vähemmän ja unohdamme levon sekä palautumisen tärkeyden. Menetämme vähitellen elämänhallinnan tunteemme ja kykymme tunteiden säätelyyn. Työtehomme sekä ihmissuhteemme kärsivät, ja vähitellen elämän merkityksellisyys ja yhteys itseemme voi kadota, Lankinen luettelee.

Katse tulevaisuuteen

Pitkäkestoisesta stressistä voi olla hankalaa päästä omin voimin eroon. Lyhytterapiaan ei tarvita lääkärin lähetettä, joten terapian aloittaminen onnistuu yleensä nopeasti. 

– Stressin ohella lyhytterapiassa voi käsitellä kriisejä ja haastavia elämäntilanteita. 

Terapiatapaamisen kesto on 45 minuuttia, ja asiakkaan tarpeesta riippuen tapaamisia voi olla yhdestä kahteenkymmeneen. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan joko etäyhteydellä tai kasvotusten Kirkkonummen toimipisteellä. 

On tärkeä oppia kuuntelemaan itseään ja omia tarpeitaan.

Lyhytterapeutti Johanna Lankinen

Lankinen painottaa lyhytterapiassa ratkaisukeskeistä näkökulmaa, jossa keskitytään vikojen sijasta voimavaroihin.

– Katse kohdistetaan tulevaisuuteen. Pyritään hahmottamaan ne asiat ja se olotila, joita asiakas haluaa tavoitella. Ratkaisua ongelmiin haetaan ihmisen olemassa olevista voimavaroista, vahvuuksista sekä aiemmista onnistumisista ja edistymisen merkeistä.

Työ ja lepo tasapainoon

Lankinen aloittaa stressioireista kärsivän asiakkaan terapiatapaamisen usein rauhoittavalla hetkellä. Esimerkiksi erilaiset hengitysharjoitukset auttavat asiakasta rentoutumaan ja löytämään yhteyden omaan mieleen ja kehoon. 

– Keskustelussa lähdetään liikkeelle arvopohdinnoista. Mitkä asiat ovat asiakkaalle merkityksellisiä, ja millaista elämää hän haluaisi elää. On erityisen tärkeä oppia kuuntelemaan itseään, omia tarpeitaan sekä sitä, miten stressi ilmenee ja miltä se tuntuu kehossa, Lankinen sanoo. 

Kun paremman elämän suuntaviivat on yhdessä piirretty, on aika ryhtyä tekemään konkreettisia toimenpiteitä stressin taltuttamiseksi. Vastuu oikeiden askelten ottamisessa on ihmisellä itsellään, mutta terapeutti kulkee asiakkaan rinnalla tukena.

– Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttaminen edellyttää, että työ ja lepo saadaan tasapainoon. Myös hyvällä ruokavaliolla ja riittävällä liikunnalla on tärkeä merkitys ihmisen hyvinvointiin. Tuen asiakasta saavuttamaan tavoitteensa ja voittamaan vaikeat hetket.Terapian tukena voi toimia myös Firstbeat Hyvinvointianalyysi sekä Alendon stressinhallinnan verkkokurssi, Lankinen kertoo.

Haku