Hyppää sisältöön

Louhintatöiden konsultti panostaa tulevaisuuteen

Louhintatöiden konsultti panostaa tulevaisuuteen

17.02.2022

Toimitusjohtaja Jari Honkanen kertoo, että Forcit Consultingin rooli on ennaltaehkäistä rakentamisen vaikutuksia ympäristöön.

50-vuotias Finnrock on nyt Forcit Consulting. Yritys saa uutta virtaa pohjoismaisesta yhteistyöverkostosta sekä laajenevasta palvelutarjonnasta.


TEKSTI | MARJA HAKOLA  KUVA | FORCIT CONSULTING

Räjähdysaineiden valmistajat ja myyjät huomasivat aikoinaan, että asiakkaat kaipasivat räjähteisiin liittyvää neuvontaa ja konsultointia. Tässä tarpeesta sai alkunsa Finnrock, suomalaisten valmistajien ja myyjien perustama yhtiö, kertoo nykyisen Forcit Consulting Oy:n toimitusjohtaja Jari Honkanen.

Yhden työntekijän yrityksestä on 50 vuodessa kasvanut runsaat 50 henkeä työllistävä asiantuntijaorganisaatio. Juhlavuotta vietetään muutosten keskellä: uuden nimen lisäksi toiminta laajenee ja monipuolistuu, kun yritys lähentyy kahden samalla alalla toimivan pohjoismaisen toimijan kanssa: ruotsalaisen Bergsäker AB:n ja norjalaisen Bergcon AS:n kanssa.

– Forcit Consulting -yhtiöt ovat yhdessä alan suurin asiantuntijaorganisaatio ja palveluntarjoaja maailmassa. Isojen ja maantieteellisesti kattavien resurssien avulla voimme palvella asiakkaita nopeasti, joustavasti ja taloudellisesti.

Honkanen johtaa sekä Suomessa toimivaa konsulttiyhtiötä että koko konsernin konsultointiliiketoimintaa. Yhtiöt kuuluvat vuonna 1893 perustettuun suomalaiseen Forcit-konserniin, jonka emoyhtiö, Oy Forcit Ab, on johtava räjähdysaineiden valmistaja pohjoismaissa.

Ympäristö otetaan huomioon

Alkuvuosina yrityksen toiminta keskittyi pitkälti louhintatöihin ja niiden valvontaan. Nykyään Forcit Consulting palvelee yhä enemmän myös muita rakentamisen aloja kuten maanrakentamista, purkurakentamista sekä kaivosteollisuutta.

Louhintatöiden lisäksi tyypillisiä projekteja ovat paalutus-, tiivistys- ja purkutyöt. Nämä kaikki ovat töitä, jotka aiheuttavat vaikutuksia ympäristöön: melua, tärinää ja pölyä.

– Kaupungistumisen ja entistä tiiviimmän rakentamisen myötä ympäristön ja naapuruston huomioon ottaminen rakennuskohteessa on tullut entistä tärkeämmäksi. 

Vaikutuksia ei voida kokonaan välttää, mutta niitä voidaan selvittää ennalta, mitata ja minimoida. 

– Ennakoimalla mahdolliset ongelmat pystytään usein säästämään projektin kokonaiskustannuksissa. 

Mahdolliset vaikutukset voidaan selvittää etukäteen

Forcit Consultingin rooli erilaisissa projekteissa on ehkäistä ennalta mahdolliset ongelmat. 

– Esimerkiksi Raide-Jokerin rakentamisen yhteydessä olemme tehneet louhinta-alueiden ympäristöselvitykset: selvitämme, mitä vaikutuksia louhinnalla voi olla lähellä oleviin rakennuksiin, niin kouluihin, päiväkoteihin, lääkäriasemiin kuin vanhainkoteihin.

Lisäksi Forcit Consulting mittaa rakentamisen ympäristövaikutuksia kuten tärinää, pölyä ja melua sekä tekee kiinteistökatselmuksia.

Myös koulutus on keskeinen osa Forcit Consultingin toimintaa. Yritys järjestää räjäytysteknisiä kursseja muun muassapanostajille ja louhinta- ja räjäytystöiden tilaajille sekä valvojille. 

Forcit Consultingilla on Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tällä hetkellä 120 henkilöä 20 toimipisteessä ja käytössä yli 2500 mittalaitetta.

Haku