Hyppää sisältöön

Loistavat puitteet joustavalle työlle

Loistavat puitteet joustavalle työlle

1.12.2023

Tutkimuksessa todettiin VALO Hotel & Workin korkeamman käyttöasteen tuovan useita etuja niin yrityksille, työntekijöille kuin ympäristölle.

VALOn työtilat on kehitetty tukemaan erilaisia työtehtäviä parhaalla mahdollisella tavalla. Joustavaa työympäristöä on tutkittu yhteistyössä VTT:n kanssa.

TEKSTI & kuva valo hotel & work

Toimistoilla on kamppailtu pitkään matalien käyttöasteiden ja kehnon viihtyvyyden parissa. Lisäksi hybridityö on noussut työnteon ykköstrendiksi, jonka johdosta toimistotilojen käyttöasteen nostaminen sakkaa entisestään. Monessa yrityksessä onkin mahdollisesti vähennettävä neliötilaa ja mietittävä joustavampia työtilaratkaisuja. Samaan aikaan kuitenkin pohditaan, miksi toimistoilla ei viihdytä. Näiden mietteiden äärellä on myös hyvä pohtia tukevatko nykyiset toimitilat aidosti työntekoa?

VALO Hotel & Work yhdistää hotellin ja toimiston yhteen paikkaan. Tilojen hyödyntäminen kahteen eri käyttötarkoitukseen nostaa kiinteistöjen matalaa käyttöastetta sekä vähentää niihin kuluvia resursseja ja päästöjä. 

VALOn tarjoamat joustavat työtilaratkaisut voivatkin olla monelle yritykselle järkevämpi vaihtoehto kiinteiden toimitilojen sijaan. Hotellin ja toimiston yhdistelmä tarjoaa tarpeiden mukaan elävän ja muuntautumiskykyisen työympäristön.

Optimaalinen ympäristö täydelliselle työpäivälle

VALOon luotua optimaalista työympäristöä on kehitetty yhteistyössä VTT:n kanssa. Tutkimuksissa työympäristöä tarkasteltiin erilaisten mittausten ja testien avulla, joissa selvitettiin esimerkiksi melutasoja, tilojen vaihtuvuutta ja ilmanlaatua.

Tutkimuksessa selvisi, että VALO tarjoaa puitteet parhaalle mahdolliselle työpäivälle. Sen pohjalta todettiin, että VALOn tilojen korkeampi käyttöaste tuo useita etuja yrityksille, työntekijöille ja ympäristölle. 

Optimaaliset työolot esimerkiksi auttavat työntekijöitä hyödyntämään potentiaalinsa täysimittaisesti sekä vähentävät hekilöstön vaihtuvuutta ja sairaslomien määrää. VALOssa työtila vaihtuu joustavasti tarpeen mukaan – vaikka viisi kertaa päivässä. Työnantajaa puolestaan helpottaa, että toimistotilat on rakennettu asiantuntevasti. 

VALO Hotel & Workin  kokonaisvaltaisen palvelun ansiosta organisaatioiden ei enää tarvitse vuokrata, varustaa ja ylläpitää suuria toimistoja itse. Kun palveluntarjoaja pitää huolen kaikkien työtilojen hallinnoinnista, voidaan yrityksissä keskittyä ydinliiketoimintaan.

Perinteiset toimitilat eivät välttämättä palvele nykytyökulttuuria ja -ympäristöä. Toimitiloja on käytettävä vastuullisesti, ja tilojen tulee myös tukea työntekoa. VALOn joustavat työtilaratkaisut ovat esimerkki tulevaisuuden työympäristöistä.

Kestävämpää tilankäyttöä

Tilankäytön kestävyyttä parantaa hybridihotellin poikkeuksellisen korkea käyttöaste. Työaikojen ulkopuolella rakennus palvelee hotelliasiakkaita ja hotellitoiminnalle hiljaisina tunteina se täyttyy työntekijöistä. Tämä tuo lisää liiketoimintaa sekä kasvattaa tuottoa pinta-alaa kohden.

VALO Hotel & Work tasoittaa tietä maailmalle, jossa rakennuksilla on useita käyttötarkoituksia. Tehokkaamman tilankäytön ansiosta hiilidioksidipäästöt jakautuvat useammalle käyttäjälle, eikä tiloja myöskään lämmitetä turhaan.

Toimistotyön tehokkuus on lukuisten tekijöiden summa. VTT:n kanssa tehdyllä tutkimushankkeella ei edistetty ainoastaan VALOn tilojen optimointia, vaan työn tehokkuuden ja työhyvinvoinnin keskeisten osatekijöiden poikkitieteellistä tarkastelua kokonaisvaltaisesti.

Haku