Hyppää sisältöön

Lisää tehoa sisälogistiikan suorituskykyyn

Lisää tehoa sisälogistiikan suorituskykyyn

22.02.2022

Erikokoisten varastojen kasvava tilantarve voidaan ratkaista automaatiota hyödyntämällä.

Automatisoidun sisälogistiikan tarve on kasvussa. Ruoan verkkokaupan kysyntä on kasvanut räjähdysmäisesti, kun kuluttaminen on siirtynyt enemmän verkkoon. 


TEKSTI | PEKKA SÄILÄ  KUVA | SWISSLOG AB

Nopeasti muuttuneessa markkinatilanteessa yritysten logistisena haasteena ovat pidentyneet toimitusketjut, jotka asettavat varastoinnille uusia tarpeita. Jotta yritykset pystyisivät vastaamaan kasvaviin materiaalivirtoihin, on pienempiä jakelukeskuksia tuotu lähemmäksi asiakkaita. Yhtenä esimerkkinä on erityisesti kaupan alalla yleistyvä Micro Fulfilment Center -teknologia (MFC), jolla automatisoidaan pienempiä keskuksia palvelemaan tehokkaasti taajama-alueiden asiakkaita. 

Myös isompien keskusvarastojen kasvava tilantarve voidaan ratkaista automaatiota hyödyntämällä. Tällöin samaan tilaan saadaan enemmän kapasiteettia toiminnan tasoa tehostamalla.

– Koneautomaation ohella haasteet ovat paljolti myös ohjelmistopuolella. Yrityksillä on paljon eri toimintaympäristöjä ja prosesseja, joiden saumaton yhteistyö on elintärkeää. Jos data ei liiku, ei tavarakaan löydä määränpäähänsä, toteaa Swisslog AB Suomen myyntipäällikkö Mikko Leppähaara.

Swisslog on sisälogistiikan automatisoinnin erikoisosaaja ja kokonaisvaltainen automaation toimittaja. Yrityksen missiona on muokata logistiikka-automaation tulevaisuutta sekä kehittää varastotoimintoja tehokkaiksi ja joustaviksi yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Optimoiduilla prosesseilla tuetaan yrityksen kasvua

Yhtenä maailman suurimpana automaation toimittajana Swisslogin osaaminen tiivistyy useiden eri automaatioratkaisujen integroimiseen ohjausjärjestelmistä robotteihin. Swisslogin laaja osaaminen kattaa ratkaisut niin lavahallinnan, pientavaran kuin verkkokaupan ratkaisuidenkin osalta. 

– Kokonaisratkaisumme sisältävät konsultointipalvelut, tarvekartoituksen, projektin toteutuksen, asiakaspalvelun sekä luokkansa parhaimmat teknologiat ja ohjelmistot. Kaikki toiminta räätälöidään asiakkaidemme erityistarpeisiin sopivaksi. Ymmärtämällä ja analysoimalla asiakkaan nykytilaa pystymme optimoimaan tarvittavan suorituskyvyn ja rakentamaan kokonaisuuden palvelemaan myös yritysten nopeaa kasvua, Leppähaara kertoo.

Laajamittaisia projekteja

Leppähaara mainitsee Swisslogin Suomessa toteutettavista projekteista erityisesti Verkkokauppa.comille toteutettavan verkkokaupan automatisoidun keräysjärjestelmän sekä Broman Groupille toteutetun logistiikkakeskuksen Keravalla. 

Swisslog toteuttaa asiakkaidensa täysautomaattiset varastoratkaisut omilla tuotteilla sekä tarvittaessa alihankintana. Käytettävät automaatiojärjestelmät valmistetaan omilla tehtailla Ruotsissa, Saksassa ja Itävallassa. Robotiikkaratkaisut toimitetaan KUKA-konsernin kautta, johon Swisslog myös kuuluu.

– Automaatioratkaisuja ohjaa Swisslog SynQ -ohjelmisto, joka keskustelee olemassa olevien ERP/WMS-ohjelmistojen kanssa ja hallitsee automaation kokonaisuudessaan. Kyseisten ratkaisujen käytettävyys, on tehty integroitaviksi myös asiakkaiden järjestelmiin. Tämä onkin usein projektin kriittisin kohta, sillä ilman oikeanlaista ja riittävää datan siirtoa voi automaation tehokkuus jäädä toivotusta tasosta, Leppähaara toteaa.

Swisslogin laaja osaaminen kattaa ratkaisut niin lavahallinnan, pientavaran kuin verkkokaupan ratkaisuidenkin osalta. 

Haku