Hyppää sisältöön

Liitto tarjoaa työntekijälle tukea ja hyödyllisiä etuja

Liitto tarjoaa työntekijälle tukea ja hyödyllisiä etuja

25.02.2022

Ammattiliitto pitää työntekijöiden puolia, huolehtii heidän oikeuksista ja tarjoaa myös maksuttomia koulutuksia, korostavat sähköasentajat Pasi Lapinlehto ja Henkka Lindeman.

Sähköalojen Ammattiliitto ry, tuttavallisemmin Sähköliitto, on huolehtinut sähköalan ammattilaisten eduista jo vuodesta 1955 lähtien. Ammattiliitto neuvottelee toimialan työehtosopimukset sekä tukee jäseniään monella tapaa työuran eri vaiheissa. 


TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN   KUVA | PATRIK PESONEN

Sähköasentajat Pasi Lapinlehto ja Henkka Lindeman ovat Sähköliiton aktiivijäseniä. Heidän mielestä noin 34 000 sähköalan ammattilaisen yhteinen liitto antaa vankan selkänojan muuttuvassa työelämässä toimimiseen. He arvostavat myös verkostoitumismahdollisuuksia, joita liiton tapahtumat tarjoavat.

– Ammattiliitto tuo toiminnallaan turvaa kaikille jäsenille ja erilaisiin työuran vaiheisiin sekä antaa jäsenille mahdollisuuden vaikuttaa työelämää koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tärkeää on myös liiton tarjoama mahdollisuus verkostoitumiseen sekä oman osaamisen ja ammattiylpeyden kasvattamiseen, Lapinlehto tiivistää kaksikon ajatukset.

Ylivoimaisesti tärkein etu

Sähköalojen Ammattiliitto ja sen paikalliset ammattiosastot tarjoavat jäsenilleen monia jäsenetuja sekä palveluita lakineuvonnasta aina monipuolisiin koulutuksiin ja lomailumahdollisuuksiin asti. Liitto tukee jäseniään muun muassa työnhaussa, työsopimuksen tekemisessä ja perhevapaisiin liittyvissä kysymyksissä. Työttömille jäsenilleen liitto tarjoaa muun muassa veloituksettomat sähkötyöturvallisuus- ja työturvallisuuskorttikoulutukset. Sähkötyöturvallisuuskortin tulee olla voimassa kaikilla sähköasennustöitä tekevillä.

– Sähköliitolla on myös aktiivinen rooli sähköisten alojen työturvallisuuden parantamisessa. Liitto opastaa ja valvoo työpaikkojen työsuojelutoiminnassa, kouluttaa ja tukee alan työsuojeluvaltuutettuja, osallistuu työympäristöä ja työntekijöiden sosiaaliasioita käsitteleviin tilaisuuksiin sekä tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa muiden ammattijärjestöjen, viranomaisten, vakuutusyhtiöiden, Työturvallisuuskeskuksen ja Työterveyslaitoksen kanssa, Lapinlehto kertoo.

Jäseneduista tärkeimpänä Lindeman ja Lapinlehto pitävät työehtosopimuksia, jotka Sähköliitto neuvottelee työnantajaliittojen kanssa. Tänä keväänä liitolla on edessä sähköistys- ja sähköasennusalan sekä energia-ICT-verkostoalan työehtosopimusneuvottelut.

– Liiton neuvottelema työehtosopimus on ylivoimaisesti tärkein jäsenetu. Asioista sopiminen työpaikoilla helpottuu, kun tietyistä perusasioista sovitaan keskitetysti. Hyvä työehtosopimus jättää kuitenkin riittävästi vapautta paikalliselle sopimiselle. Jokainen jäsen voi osallistua neuvotteluihin jättämällä kehitysehdotuksensa omalle ammattiosastolleen. Uskon, että kevään neuvotteluissa saadaan aikaan hyvä sopimus, Lindeman pohtii. 

Lapinlehto ja Lindeman korostavat myös työttömyyskassan jäsenyyden merkitystä. Kassan ja Sähköliiton jäseneksi liitytään yleensä samanaikaisesti. Kassan jäsenyys mahdollistaa ansiopäivärahan saamisen mahdollisissa lomautus- ja irtisanomistilanteissa.

– Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenyyden kokonaishintaa laskettiin vuodenvaihteessa 1,25 prosentista yhteen prosenttiin. Jäsenmaksun muutos tulee varmasti entisestään madaltamaan jäseneksi liittymisen kynnystä.

Mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen

Jäsenet voivat osallistua Sähköliiton omien koulutusten ohella myös SAK:n ja Työväen sivistysliiton järjestämiin koulutuksiin. Omaa osaamista on mahdollista kartuttaa myös luottamustehtävissä. Lapinlehto toimii tällä hetkellä liiton edustajiston jäsenenä ja työympäristöasiain johtokunnan puheenjohtajana. Hän on myös työnantajansa Are Oy:n oman yksikkönsä pääluottamusmies. Lindeman on puolestaan ollut mukana perustamassa liiton ammattiosastoa Ahvenanmaalle ja kiertänyt ammattikouluissa kertomassa opiskelijoille liiton toiminnasta. 

Molemmat kertovat oppineensa liiton toiminnan kautta hallitustyöskentelyn ja vuorovaikutuksen taitoja sekä tietoisuutta työntekijöiden ja työnantajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Tällaisella osaamisella on kysyntää työmarkkinoilla.

Lindeman ja Lapinlehto näkevät sähköalan tulevaisuuden valoisana. Töitä on hyvin tarjolla ja työttömyyttä on alalla erittäin vähän. Digitalisaation ja automaation myötä sähköalan ammattinimikkeiden ja työtehtävien odotetaan entisestään lisääntyvän. Jo tällä hetkellä alalla on noin 60 erilaista tehtävänimikettä. 

– Sähköala on avainasemassa ilmastonmuutoksen vastaisessa toiminnassa. Osaajia tarvitaan esimerkiksi sähköautojen ja aurinkopaneelien asennustehtäviin. Toivottavasti nuoret innostuvatkin hakeutumaan sähköalalle. Viimeisten parin vuoden aikana olen ilokseni huomannut, että naisopiskelijoiden määrä sähköalalla on selvästi lisääntynyt, Lindeman päättää.

Liittoon liittyminen kannattaa

  • Ammattiliitto ajaa työntekijöiden etua ja tekee hyödyllisiä asioita jäsentensä puolesta.
  • Liitto neuvottelee minimiehdot esimerkiksi palkalle, loma-ajalle ja ylityökorvauksille.
  • Mahdollisen työttömyysjakson aikana liiton kassa maksaa jäsenelle korkeampaa päivärahaa.
  • Liitto tarjoaa myös oikeusapua, koulutuksia ja jäsenalennuksia monista palveluista ja tuotteista.

Haku