Hyppää sisältöön

Lastenruokien uranuurtaja uudistaa viljelyä

Lastenruokien uranuurtaja uudistaa viljelyä

2.11.2021

Piltin vastuullisuusjohtaja Ulla Luhtasela, markkinointipäällikkö Pia Sippel sekä maanviljelijä Eliisa Malin ovat huomanneet, että uudistavan viljelyn ansiosta pellot saadaan kukoistamaan ja vihertämään myös kuivina kausina.

Suurin osa elintarviketeollisuuden kasvihuonekaasupäästöistä syntyy tuotteiden arvoketjun alkupäässä. Ympäristöystävällisen lastenruokatuotannon edelläkävijänä tunnettu Piltti vie vastuullisuuden uudelle tasolle uudistamalla raaka-aineiden viljelymenetelmiä. 

Teksti Mari Korhonen  Kuvat Patrik Pesonen

Lastenruokatuotteiden valmistaja Piltti on tehnyt pitkäjänteistä työtä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, ja nyt se on aloittanut Baltic Sea Action Groupin eli BSAG:n kanssa yhteistyön ilmastonmuutoksen ja Itämeren rehevöitymisen hillitsemiseksi. Piltti sitoutuu edistämään valittujen kotimaisten raaka-aineiden ympäristöystävällistä tuotantoa kouluttamalla sopimusviljelijöitään uudistavan viljelyn käytäntöihin. Raaka-aineita tullaan hyödyntämään Turun lastenruokatehtaalla. Tulevina vuosina ympäristötietoiset suomalaisvanhemmat voivat tarjota lapsilleen maaperästä huolehtivilla menetelmin viljeltyä ruokaa.

– Uudistava viljely on vielä maailmankin mittakaavassa tuore juttu ja Piltti on lastenruokamerkkinä pohjoismainen edelläkävijä. Tämä on pitkäjänteistä työtä yhdessä viljelijöiden kanssa. Tavoitteena on, että ensi kasvukaudella viljelijät lähtevät kokeilemaan koulutuksen oppeja käytännössä. On kunnia-asia toimia elintarviketeollisuuden etunenässä raaka-aineiden hiilijalanjäljen pienentämisessä, Piltin markkinointipäällikkö Pia Sippel iloitsee.

Ympäristöystävällisyys on ollut Turun lastenruokatehtaan ytimessä jo pitkään. Uudistavan viljelyn avulla panokset kohdistetaan nyt raaka-aineisiin, missä vaikuttavuus ympäristöön on yksi suurimmista.

– Tarkastelemme Piltin hiilijalanjälkeä koko arvoketjussamme osana vastuullisuustoimenpiteitämme. Kun tiedämme tuotteidemme hiilijalanjäljen koko matkalta pellolta pöytään, osaamme vaikuttaa oikeisiin asioihin. Uudistavan viljelyn toimenpiteet tulevat olemaan tärkeä osa tätä työtä, kertoo Piltin vastuullisuusjohtaja Ulla Luhtasela.

Terveen maaperän asialla

Lastenruokatuotanto on Suomessa tarkasti säädeltyä, joten esimerkiksi torjunta-ainejäämiä niissä ei ole. Piltti on tarjonnut suomalaislapsille puhdasta ja turvallista lastenruokaa luontoa kunnioittaen jo vuosikymmeniä, mutta uudistava viljely tuo vastuullisuuteen uuden ulottuvuuden lisäämällä ympäristön elinvoimaisuutta.

– Olemme tehneet pitkään töitä vastuullisen ja monipuolisen lastenruoan puolesta. Onkin hienoa, että nyt voimme keskittyä myös raaka-aineiden kasvualustan hyvinvoinnin edistämiseen. Kun olemme hakeneet oppia uudistavasta viljelystä, on ollut huikeaa nähdä, miten uudistava viljely saa pellot kukoistamaan ja vihertämään kuivinakin kausina, Luhtasela kertoo.

Tavoitteena on parantaa maaperän kasvukuntoa ja saada pellot ympärivuotiseen käyttöön.

– Uudistava viljely edistää ravinteiden ja veden tervettä kiertoa maaperässä. Pellot pyritään pitämään vihreinä mahdollisimman pitkään, jolloin yhteyttäminen lisääntyy, maaperän kunto paranee ja eroosio sekä ravinnevalumat vesistöihin vähenevät. Viljelykierto pidetään monimuotoisena, ettei maaperä pääse köyhtymään. Tukikasvusto suojaa rikkakasveilta, jolloin maaperän mikrobikanta rikastuu ja lannoitteiden tarve laskee, sillä hyvinvoiva maaperä pitää siinä olevat ravinteet kasvien käytössä, Sippel ja Luhtasela summaavat innostuneina uudistavan viljelyn ympäristövaikutuksia.

Kasvien juuristo voi hyvin, kun maaperä on kunnossa.

Ruokaa sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla

Isoja askelia kohti vähäpäästöisempää lastenruokaa on jo otettu. Suomalaisille lapsille valmistetaan korkealaatuista ruokaa Piltin Turun tehtaalla, jossa tehdään jatkuvia toimia ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi.  

– Turun tehtaalla lastenruoka tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Sähkö tuotetaan tuulivoimalla ja jätehuolto on hiilineutraalia. Lasipurkit itsessään ovat pakkausmateriaalina oivallisia; ne takaavat tuotteen säilyvyyden ja minimoivat ruokahävikkiä. Lisäksi lasi on materiaali, jota voi kierrättää ikuisesti, Sippel antaa esimerkkejä vastuullisista tuotantomenetelmistä.

Vastuullisuus näkyy tehtaalla myös ruoantuotannon ulkopuolella.

– Tehtaan henkilöstön työvaatteet vaihdettiin tänä vuonna ympäristöystävällisiin materiaaleihin. Sen lisäksi pihavalot muuttuvat pian LED-valoiksi, Sippel jatkaa edistysaskelien listaamista. 

Lastenruoan matka pellolta pöytään vaatii monia vastuullisia tekoja koko arvoketjussa.

Uudistavasta viljelystä

  • Uudistavalla viljelyllä parannetaan maaperän kasvukuntoa ympäristöä kuormittamatta.
  • Terveessä maaperässä hiilensidontakyky sekä luonnon monimuotoisuus paranevat, joten viljelyn hiilijalanjälki pienenee.
  • Uudistavassa viljelyssä myös maanviljelijä voittaa, sillä terve maaperä parantaa satovarmuutta erityisesti haastavissa ilmasto-olosuhteissa.

Haku