Hyppää sisältöön

Lapsella on oikeus kasvaa täyteen potentiaaliinsa

Lapsella on oikeus kasvaa täyteen potentiaaliinsa

9.03.2023

Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin konsultoiva ohjaaja Henni Huttunen kertoo, että kuvakortit tukevat usein lasta hahmottamisen kanssa. Valteri-koulu Ruskiksessa ne ovat vahvasti osana opetusta.

Jokaisella lapsella on omat vahvuutensa. Välillä osaaminen ja vahvuudet ilmenevät suoraan, mutta osa tarvitsee tukea houkutellakseen ne esiin ja kasvaakseen omaan täyteen potentiaaliinsa.

TEKSTI JA KUVA | JONATAN LAUSTI   

Lasten ja nuorten pahoinvointi sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeet ovat lisääntyneet. Keskustelu käy tällä hetkellä kiivaana varhaiskasvatuksen ympärillä tai painottuu ratkaisuihin, joissa halutaan parantaa lasten ja nuorten oppimistuloksia.

Jo nyt järjestelmässä on lukuisia lapsia, jotka tarvitsevat tukea, mutta eivät sitä saa erikoissairaanhoidon pitkistä jonoista tai tukossa olevasta lastensuojelusta johtuen. Oireilu ja pahoinvointi näkyvät etenkin kouluarjessa. Tällä hetkellä apu lasten ja nuorten näkyviin tai piileviin ongelmiin tulee usein liian myöhään. 

Inkluusion toteutuminen vaatii vahvaa yhteistyötä

Lapsi viettää suuren osan arjestaan koulussa. Perusopetuksen piiriin kuuluu laaja kirjo lapsia, joiden tarpeet vaihtelevat merkittävästi. Tuen tarve ei näy aina ulospäin ja onkin tärkeää tunnistaa lasten tarpeet ja tukea heidän oppimistaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. 

Puhutaan inkluusiosta, jokaisen oikeudesta opiskella kaikille yhteisessä koulussa, jossa jokaiselle oppilaalle toteutuu yhdenvertaiset mahdollisuudet. Inkluusio takaa myös, että lapsen osallistuvuus, yhteenkuuluvuus sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat. Takaus koskee jokaista yksilöä riippumatta näkyvistä tai piilevistä tuentarpeista. 

Inkluusion toteutuminen edellyttää vahvaa yhteistyötä sekä riittäviä resursseja onnistuakseen.

Myös koulun aikuisia tuetaan

Tukea tarvitseville lapsille on tärkeää, että opettajilla on osaamista ja asiantuntemusta. Moni tilanne voi tulla opettajalle uutena ja usein haasteisiin auttaa, kun saadaan näkökulmaa ulkopuolelta asiaan perehtyneiden asiantuntijoiden toimesta. Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin asiantuntijat vahvistavat yleisopetusta ja tukevat aikuisia, jotka työskentelevät tukea tarvitsevien lasten parissa. Tämä auttaa saavuttamaan inkluusion tavoitteita.

Inkluusio mahdollistaa lapsen pääsyn omaan lähikouluun ensisijaisena vaihtoehtona. Inkluusio ei kuitenkaan sulje pois vaativaa monialaista tukea tarvitsevien lasten mahdollisuutta pienryhmäopetukseen tai vaihtoehtoisesti koulupaikkaan erityiskoulusta. Inkluusion tehtävä on varmistaa jokaisen oppilaan oikeus tarvitsemaansa erityistukeen yhdenvertaisuuslain mukaisesti.

Matka tavoitteiden saavuttamiseksi on vasta käynnissä, ja sen takia Valteri on olemassa. Valteri löytää kuntien ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön kautta parhaat ratkaisut lasten ja nuorten tuentarpeiden toteuttamiseksi heidän etujensa mukaisesti. 

Yhteistyö toteutuu, kun Valterin ammattilaiset jalkautuvat paikan päälle kouluihin. Näillä käynneillä tuetaan jokaisen mahdollisuutta päästä osaksi yhteistä opetusta ja kasvaa täyteen potentiaalinsa. 

Valterin toimipisteissä toimii myös Valteri-koulu, joka mahdollistaa opetusta kaikille erityisen tuen piirissä oleville lapsille.

Haku