Hyppää sisältöön

Lämmitysöljy voi olla uusiutuvaa ja fossiilitonta

Lämmitysöljy voi olla uusiutuvaa ja fossiilitonta

27.05.2022

Hybridimuotoisella lämmitysratkaisulla tarkoitetaan öljykattilan ja lämpöpumpun yhdistelmää.

Öljylämmitys on hyödyllinen oikein toteutettuna myös ilmastonäkökulmasta. Lämmityksestä voidaan tehdä vähäpäästöisempää muun muassa uusiutuvalla lämmitysöljyllä. 

TEKSTI | MARI KORHONEN   KUVA | LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS

Ilmastokysymykset ja poikkeusolot yhdessä sähkön ja öljyn hintojen heilahtelujen kanssa ovat kiihdyttäneet keskustelua energiatehokkaan lämmityksen ympärillä. Öljylämmityksestä luopumiseen myönnetyt yhteiskunnalliset tukimuodot ja tavoitesiirtymä pois fossiilisista polttoaineista ovat luoneet osittain myös vääristyneitä käsityksiä öljylämmitykseen liittyen. Arto Hannula Lämmitysenergia Yhdistyksestä oikaisee myytit ja kertoo, miten öljylämmitystä voidaan hyödyntää ilmastotavoitteiden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta optimaalisesti.

– Suomen ilmastopolitiikan näkökulmasta öljylämmityksen hiilidioksidipäästöt ovat noin prosentin luokkaa, eli kokonaisuuden kannalta sen merkitys on vähäisempi kuin usein oletetaan. Kriisivalmiuden kannalta öljylämmityksessä on myös etunsa, ja hybridiratkaisut mahdollistavat kuluttajalle erilaisia käyttömahdollisuuksia sääolosuhteiden ja hintojen mukaan. Lisäksi nykyisin fossiilinen lämmitysöljy on mahdollista korvata kokonaan uusiutuvalla lämmitysöljyllä, Hannula listaa.

Fossiiliton lämmitysöljy on uusiutuvaa energiaa

Jätteistä ja tähteistä kotimaassa valmistettua, sataprosenttisesti uusiutuvaa lämmitysöljyä on ollut Suomen markkinoilla saatavilla jo vuodesta 2021, mutta se ei ole vielä saavuttanut suuren yleisön tietoisuutta.

– Yhä edelleen monella on mielikuva, että öljylämmityksessä on väistämättä hyödynnettävä ympäristölle haitallisia fossiilisia polttoaineita. Tämän vuoksi viime syksyllä markkinoille tulleen uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöaste on vielä pieni, mutta se tulee varmasti kasvamaan tulevaisuudessa. Käyttäjän näkökulmasta hiilijalanjälki on uusiutuvaa öljyä käytettäessä nolla, Hannula vinkkaa.

Uusiutuvan polttoaineen käyttö lämmityksessä ei edellytä laitteiston uusintaa, ellei kyseessä ole erittäin vanha järjestelmä. Uusiutuva polttoöljy kuitenkin palaa eri tavalla kuin fossiilinen öljy, joten kattilan säädöt on syytä tarkastaa ammattilaisen avustuksella optimaalisen tuloksen varmistamiseksi.

– Kun poltin kattilassa on säädetty oikealle tasolle, öljystä saadaan sataprosenttisesti energiateho irti, Hannula sanoo.

Hybridillä saadaan lisää käyttövarmuutta

Lämmitysenergia Yhdistyksestä neuvotaan, ettei kiinteistön lämmitysjärjestelmää kannata jättää yhden oljenkorren varaan. Yhdistelmäratkaisu vähentää ympäristökuormaa ja tuo lisäksi käyttövarmuutta sekä kustannustehokkuutta. Öljykattilan ja lämpöpumpun yhdistelmällä kattilan voi pitää päällä ainoastaan kovina pakkasjaksoina.

– Alueesta riippuen hybridiratkaisussa lämpöpumppu tuottaa jopa 70–80 prosenttia energiantarpeesta, jolloin öljyn kulutus tippuu käyttötavasta riippuen kolmannekseen tai jopa viidennekseen aikaisemmasta. Näin hiilidioksidipäästöt on mahdollista saada huomattavasti pelkkää sähköistä lämmitysjärjestelmää alhaisemmiksi, Hannula sanoo.

Öljylämmitteiset taloudet myös tasapainottavat ruuhkahuippuina kuormittunutta sähköverkkoa.

– Jos kaikki yli 100 000 tämän hetken öljylämmitteistä pientaloa siirtyisi sähkölämmitteiseksi, sähkö ei yksinkertaisesti riittäisi. Meillä on jo tällä hetkellä huipputehoissa 25 prosentin vaje sähköntuotannossa ja tämä tulee nousemaan entisestään Venäjän tuontisähkön rajoittumisen seurauksena.

Lämmityskuluissa säästää, kun lämpötilasäädöt ovat kunnossa.

Lämpötilasäädöt kuntoon

Energiatehokkuuden näkökulmasta monen suomalaisen koti on ylilämmitetty. Helpoin tapa säästää lämmityskuluissa onkin varmistaa, että säädöt ovat kunnossa.

– Monissa suurissa kerrostaloissakin lämpötilasäädöt ovat linjasaneerausten jälkeen jäänyt tekemättä ja asuntoja saatetaan paahtaa jopa 25 lämpöasteeseen, mikä on puolestaan todella suurta haaskuuta.

Motivan hiljattain julkaiseman raportin mukaan lämpötilan pudottaminen yhdellä asteella säästää kustannuksissa viisi prosenttia, kun huonelämpötila on yli 21 asetetta. Parhaimmillaan pienillä säädöillä energiasäästöt voivat nousta jopa 20–30 prosenttiin. 

– Nykyisellä hintatasolla kyse on melko mukavasta säästöstä pienellä vaivalla ja samalla ympäristökin kiittää, Lämmitysenergia Yhdistyksestä vinkataan.

ILMASTOYSTÄVÄLLISTÄ LÄMMITYSTÄ

  • Öljy on nykypäivänä mainettaan parempi lämmitysratkaisu.
  • Jätteistä ja tähteistä valmistetaan Suomessa fossiilitonta lämmitysöljyä.
  • Uusiutuvaa lämmitysöljyä käyttämällä hiilijalanjälki on nolla.
  • Hybridiratkaisu vähentää lämmityksen ympäristökuormitusta.
  • Lämmityksen energiatehokkuuteen voi myös vaikuttaa lämpötilasäädöillä.
  • Öljylämmitteiset taloudet tasapainottavat sähköverkon käyttöä.

Haku