Hyppää sisältöön

Lainopillista tukea taloyhtiön hankkeisiin

Lainopillista tukea taloyhtiön hankkeisiin

12.10.2021

Kirves Asianajotoimisto Oy:n perustaja Lassi Kirves tietää, että taloyhtiöt voisivat välttää muun muassa rakennushankkeista syntyviä ylimääräisiä kustannuksia, jos niiden lainopillinen perusta olisi kunnossa.

Lainopillinen tuki voi luotsata niin taloyhtiöt kuin urakoitsijat ohi karikoiden. Juridinen selvitystyö säästää osapuolet ikäviltä yllätyksiltä.

Teksti Ritva-Liisa Sannemann  Kuva Mikko Suutarinen

Ennakoimattomuus on tavallista asunto-osakeyhtiöiden korjaus- ja lisärakentamishankkeissa ja johtaa helposti eripuraan osapuolten kesken. Korjausrakentaminen on itsessään haastavaa ja lisärakentamiseen liittyy paljon oikeudellisia erityiskysymyksiä.

– Taloyhtiöiden rakennushankkeissa juridinen projektinhallinta on yhä puutteellista ja kaipaa kehittämistä. Monissa tapauksissa epävarmuudelta ja ylimääräisiltä kustannuksilta vältyttäisiin, jos lainopillinen perusta olisi alusta pitäen kunnossa, sanoo Kirves Asianajotoimisto Oy:n perustaja, asianajaja Lassi Kirves.

Hänellä on vuosien kokemus rakennusalan juridiikasta rakennusliikkeiden ja asianajotoimistojen lainopillisissa tehtävissä. Käytännönläheisen kosketuksen alaan hän sai työskennellessään aikoinaan bitumieristäjän ammatissa.

Yhteistoiminnallisuus avuksi

Kirves ja asianajotoimiston toinen lakimies, varatuomari Kim Aalto kannattavat yhteistoiminnallisten mallien ja avoimemman hankekehittämisen omaksumista rakennusalalle. Yhteistoiminnallisuuden lisääminen hyödyttäisi erityisesti taloyhtiöitä, jotka yllätystilanteessa saattavat joutua kutsumaan ylimääräisen yhtiökokouksen koolle tekemään uuden päätöksen.

– Urakoitsijan, projektinjohdon ja taloyhtiön edustajien olisi hyvä istua samalle puolelle pöytää ja sopia etukäteen menettelytavoista ja hinnasta, jos hanke venyy ja tulee lisäajan kustannuksia. Avoimuus auttaa taloyhtiötä ymmärtämään, mitä lisäpäivät maksavat, Kirves kertoo.

– Kokeneen urakoitsijakumppanin mukaan ottaminen jo suunnitteluvaiheessa auttaisi ehkäisemään erimielisyyksiä, Aalto ehdottaa.

Virhearviot vältettävissä

Kaikkein haasteellisimpia projekteja asunto-osakeyhtiöille ovat lisärakentamishankkeet. Niissä tulisi selvittää etukäteen taloudellinen kannattavuus, asemakaava- ja maankäyttökysymykset sekä osakkaiden suostumus.  

– Näihin tilanteisiin suosittelemme oikeudellista neuvonantajaa, joka tekee riittävät selvitykset hankkeen toteuttamiskelpoisuudesta, Kirves ja Aalto huomauttavat.

On taloyhtiöitä, jotka ovat käyttäneet suuria summia lisärakentamisen suunnitteluun ja joutuneet perumaan koko hankkeen. Näistä virhearvioista lainopillinen neuvonta voisi taloyhtiön säästää.

– Toivon, että taloyhtiöt käsittäisivät juridisen tuen merkityksen. Me voimme osallistua kokouksiin, avustaa sopimusteknisissä neuvotteluissa ja osallistua hankkeen oikeudellisen rakenteen suunnitteluun. Meillä on lisärakentamishankkeissa päämiehinä sekä taloyhtiöitä että urakoitsijoita, Kirves kertoo.

Ennakoivaa suunnittelua

Kirves Asianajotoimisto on erikoistunut juuri rakentamiseen ja kiinteistökehityshankkeisiin, joita noin puolet sen toimeksiannoista koskee. Toinen puoli liittyy riitatapauksiin, käytännössä urakkariitoihin. 

Suurissa infra-hankkeissa ja julkisissa rakennusprojekteissa käytetään jo allianssiurakkaa, joka perustuu yhdessä sovittuun toteutusmuotoon, suunnitteluun ja rakentamiseen yhteisellä organisaatiolla. Vastuut ja riskit jaetaan tässä mallissa osapuolten kesken.

– Malli ei ole suoraan siirrettävissä taloyhtiömaailmaan, mutta sen hyviä puolia ei saisi unohtaa, Kirves päättää.

Haku