Hyppää sisältöön

Lahjana oma tarina

Lahjana oma tarina

9.02.2024

Pääsihteeri Eeva Kainulainen kannustaa osallistumaan Senioriliikkeen toimintaan rohkeasti. Yhdistys tarjoaa paitsi yhteisöllisyyttä myös mukavia arjen kokemuksia.

Senioriliike tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuden muistella elämäänsä yhteisössä, joka tukee hyvinvointia ja lisää sukupolvien välistä ymmärrystä.

TEKSTI Maisa Lampinen | kuva juha arvid helminen

Vanheneminen on hieno ja rikas elämänvaihe, jonka aikana saa nauttia iän tuomista opeista, taidoista ja kokemuksista. Ikääntyminen tuo mukanaan myös ei-toivottuja muutoksia. Esimerkiksi toimintakyvyn heikkeneminen, läheisten menettämisen aiheuttama yksinäisyys ja huoli terveydestä saattaa olla raskasta. Hyvän vanhuuden turvaaminen ei ole vain yksilön vastuulla – tarvitaan myös yhteisön ja yhteiskunnan tukea. Suomen Senioriliike on vuonna 2008 perustettu edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on ikääntyvien ja vanhusten hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen takaaminen. 

– Senioriliike pyrkii vaikuttamaan valtakunnalliseen ja paikalliseen päätöksentekoon iäkkäiden hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Lisäksi järjestöllä on monenlaista jäsentoimintaa, pitkään Senioriliikkeessä vapaaehtoisena työskennellyt ja nyt pääsihteerinä toimiva Eeva Kainulainen kertoo.

Senioriliike järjestää jäsenilleen muun muassa seminaareja, joissa keskustellaan ikääntyvien arkea koskettavista teemoista, kuten riittävästä toimeentulosta ja hoiva-asioista. Tänä vuonna alkanut uusi hanke tarttuu muisteluun henkisenä voimavarana.

Jokainen on tarinan arvoinen

Eletyn elämän muistelu on eheyttävä tapa muodostaa yksittäisistä tapahtumista tarinallinen kokonaisuus, jolla käsitellä omaa historiaansa. Hankkeessa kerronta ja kuuntelu tapahtuu ohjatusti asiantuntijan vetämässä ryhmässä. Yhdessä toimiminen, vertaistuki ja muiden kokemuksista oppiminen luo yhteisöllisyyttä, vähentää yksinäisyyttä ja edistää mielenterveyttä.

Toiminnan edetessä elämäntarina voidaan digitalisoida tai koota kirjaksi, joka jää muistoksi jälkipolvillekin. Kokemuksen ja tiedon välittäminen seuraaville sukupolville on arvokasta niin perheyhteisön kuin yhteiskunnan kannalta. Muistelu valottaa kansamme historiaa ja ihmisten monimuotoisuutta. Osaltaan se voi myös murtaa stereotypioita ja korjata vääristyneitä käsityksiä ikäihmisten elämästä.

– Seniorien muistelun dokumentointi lisää sukupolvien välistä ymmärrystä ja yhtenäisyyttä. Tarinankerrontaa voidaan viedä myös päiväkoteihin ja kouluihin, mikä sekin tukee tätä tavoitetta, Kainulainen toteaa.

Ryhmissä keskustellaan myös tulevaisuudesta. Kainulaisen mukaan huoli tulevasta vähenee, kun tietää, mitä käytännön asioita ikääntyessä tulee huomioida. Kun esimekiksi edunvalvontavaltakirjan tai hoivatestamentin asiat ovat kunnossa ja ikäystävällinen asuminen järjestyksessä, voi luottavaisena keskittyä nauttimaan tulevasta.

Hanke on käynnistynyt vetäjien koulutustilaisuudella. Seuraavaksi kootaan 6–8 hengen ryhmiä, joiden tapaamisissa muistellaan noin kahdesti kuussa arviolta kolmen kuukauden ajan. Ryhmätoiminta aloitetaan pääkaupunkiseudulla, mutta myöhemmin sitä voidaan laajentaa myös muualle Suomeen. Kaikki Senioriliikkeen nykyiset ja tulevat jäsenet ovat tervetulleita mukaan tähän hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä rakentavaan toimintaan. Jäsenmaksu on 20 euroa, johon sisältyy myös korkeatasoinen kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Seniorilehti.

Miksi liittyä mukaan?

  • Senioriliike tarjoaa ikäihmisille edunvalvontaa ja yhteisöllisyyttä monin eri tavoin.
  • Yhdistyksen uudessa hankkeessa muistellaan ja tallennetaan jäsenten elämäntarinoita jälkipolville.
  • Mukaan voi ilmoittautua sähköpostilla osoitteeseen toimisto@senioriliike.fi tai puhelimitse tiistaisin ja torstaisin 10:00–12:00 välillä palvelevaan numeroon 050 345 4200.
  • www.senioriliike.fi

Haku