Hyppää sisältöön

Lähiruoka liikkuu yhteisvoimin

Lähiruoka liikkuu yhteisvoimin

22.09.2022

Lähiruoan tulevaisuus on yhteiskuljetuksissa. Harvaan asutuilla seuduilla voimien ja resurssien yhdistäminen tuo etuja kaikille arvoketjun osapuolille.

Centrian LIKIRUOKA-hanke luo lähiruoalle uusia menestysmahdollisuuksia törmäyttämällä tuottajia, kuljetusyrityksiä ja ostajia. VASTE-järjestelmä antaa tekniset edellytykset logistiikkaketjujen rakentamiseen.

TEKSTI | TUOMAS I. LEHTONEN JA LEENA TOIVANEN   KUVA | MARKUS TORVINEN

Centria-ammattikorkeakoulun LIKIRUOKA-hankkeessa kehitetään yhteistyömallia, jonka avulla maaseudun ruokatuottajat, jatkojalostajat sekä ruokaa ostavat kuluttajat, ravintolat, julkiset ruokapalvelut ja vähittäismyyjät saadaan kohtaamaan. Projektipäällikkö Leena Toivasen ja asiantuntija Janne Känsäkosken mukaan hankkeen tavoitteena on tehostaa erityisesti Keski-Pohjanmaan ja Lapin harvaanasutuilla alueilla toimivien pienten elintarviketuottajien liiketoimintaa.

– Erityisesti Lapissa välimatkat ovat pitkiä, joten pienten yksittäisten tavaraerien kuljettaminen on kallista. Hankkeemme edistää tuottajien, logististen toimijoiden ja kuntien verkostoyhteistyötä, jotta toimijat voisivat järjestää yhteiskuljetuksia ja kerätä tuotteita helpommin saavutettaviin terminaaleihin tai välivarastointipisteisiin. Tämä tekisi yritysten toiminnasta taloudellisesti kannattavampaa ja ympäristön kannalta kestävämpää, Toivanen huomauttaa. 

Tarvittava teknologia valmiina

LIKIRUOKA-hankkeessa hyödynnetään Centrian aiemmissa projekteissa kehitettyä VASTE-järjestelmää, jolla voidaan hallita yhtäaikaisesti useita erityyppisiä kuljetuksia. Järjestelmään kuuluu pilvipalveluna käytettävät logistiikan operaattoritoiminnot, kuskin mobiilisovellus, tilauslomake ja toimituksen seuranta. Järjestelmä voidaan myös liittää yksittäisten toimijoiden verkkokauppoihin tai laajempiin nettiportaaleihin. 

– Alusta on täysin valmis ja kaupallistettavissa. Se soveltuu niin laajojen terminaalitoimintojen ja logistiikkaprosessien pyörittämiseen kuin pienen kuljetusliikkeen tai verkkokaupan logistiseksi järjestelmäksi, Känsäkoski toteaa.

LIKIRUOKA-hankkeen keskeisenä haasteina ei olekaan teknologia vaan yrittäjien asenteet yhteistyötä kohtaan. Tavoitteena on saada tuottajat muuttamaan pinttyneitä toimintatapojaan.

– On tyypillistä, että tuottajat järjestävät pienten erien kuljetukset itse. Omien kuljetusten nähdään vahvistavan asiakassuhteita, ja toisaalta muille tuottajille ei haluta kertoa omista toimituksista asiakassuhteen menetyksen pelossa. Olemme järjestäneet tilaisuuksia ja tehneet kuntien kanssa tiedotusyhteistyötä, joissa olemme kertoneet yrityksille logistiikkayhteistyön eduista. Tuotteille löytyy kyllä toimittaja, kun tavaravolyymit saadaan riittävän suuriksi, Känsäkoski jatkaa.

Pilottiin kaivataan pk-yrityksiä

LIKIRUOKA-hankkeessa on luotu kuljetuksia havainnollistavia reittikarttoja, avattu yhteiskuljetuksien eri toimijoille tuomia ansaintamahdollisuuksia sekä rakennettu yhteistyötä muun muassa lähiruokaan ja verkon markkinapaikkojen kehittämiseen erikoistuneiden hankkeiden kanssa.

– Haluamme havainnollistaa yhteistyöstä saatavia hyötyjä ja luoda uskoa siihen, että logistiikka pystytään järjestämään, kun halua vain on. Yhtenä hankkeen osa-alueena selvitämme yhteistyömahdollisuuksia yhteisen markkinapaikan rakentamiseksi. Teemme tässä yhteistyötä Oulun yliopiston kansainvälisen AURORAL-hankkeen kanssa, Toivanen kertoo.

Viimeisenä toimintavuotenaan LIKIRUOKA-hanke pyrkii pilotoimaan logistista verkostomallia pienten ja keskisuurten yritysten sekä julkisten toimijoiden kanssa Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla. Pilottiin etsitään nyt mukaan tuottajia, logistiikkayrityksiä ja terminaalin operoinnista kiinnostuneita toimijoita.

Likiruoka on Lapin liiton rahoittama EAKR-hanke, jonka päätoteuttaja on Centria-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina 11 Lapin ja Keski-Pohjanmaan kuntaa. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2021 – 31.8.2023.

Haku