Hyppää sisältöön

Laatua rakennetaan ympäristöä arvostamalla

Laatua rakennetaan ympäristöä arvostamalla

4.01.2023

Eliel Saarisen suunnittelemaan, muun muassa Kadettikouluna ja ilmavoimien esikuntana tunnettuun arvorakennukseen valmistui 40 korkeatasoista asuntoa. Uudet parvekkeet sovitettiin huolella historialliseen ympäristöön. 

Iäkkäät rakennukset herättävät ihailua ja niistä rakentuva kaupunki kertoo tarinoita. Näitä tarinoita Aalto Development haluaa kuunnella. Ympäristön arvostusta ja korkeaa laatua tulee vaatia niin kaavoitukselta kuin lisä- ja uudisrakentamiselta. Kaupungit ovat pitkäikäisiä ja niin tulee olla rakennustenkin.

TEKSTI | ANSSI JÄRVINEN   KUVA | AALTO DEVELOPMENT


Ikuisia rakennuksia ei ole, mutta sellaisen luomista kannattaa tavoitella. On oltava rohkea, ymmärrettävä kaupunkien ja rakennusten historiaa sekä tunnettava, miten rakennetaan oikein. Laatu ei synny itsestään, ainoastaan asettamalla tavoitteet mahdollisimman korkealle pyrkien siihen, että projekteissa jokaisen osapuolen kunnianhimo on samalla tasolla.

Rakentaminen jättää pitkäaikaisen jäljen. Kompromissien tekeminen laadun kustannuksella ei ole hyväksyttävää. Onnistunut kokonaisuus edellyttää alusta alkaen monipuolista yhteistyötä, ymmärrystä ja arvostusta – osapuolten välistä luottamusta. Jo kaavoitusvaiheessa toteuttajien mukanaolo on olennainen osa laadun varmistamista.

Ajatelkaamme ihmisiä

Kaupungin on oltava elävä, toimiva ja turvallinen. Sen on palveltava ihmisiä koteina, toimistoina sekä liike- tai tuotantotiloina tavalla, joista huokuu tasapainoinen onnistuminen. AALTO Development on kaavakehitys- ja rakennusprojekteissaan lähtenyt avarakatseisesti luomaan uutta olemassa olevaan ympäristöön. Tällaisella erityisosaamisella jo rakennetulle, mutta muutoksia vaativalle, rakennuskannalle voidaan turvata pitkä tulevaisuus. Malliesimerkkeinä AALTO Developmentin projekteista Helsingissä ovat Pauligin entinen kahvipaahtimo Katajanokalla sekä Kadettikoulu Munkkiniemessä.

Katajanokalla sijaitsevan Pauligin entisen kahvipaahtimon porrasaulan rakenteita ennallistettiin vanhojen valokuvien pohjalta. 

Kahvipaahtimo ja Kadettikoulu vaativat saumatonta yhteistyötä rakennuttajan sekä viranhaltijoiden välillä. Projekteissa oli huomioitava myös naapurusto sekä museaaliset näkökulmat. Kohteet ovat vaatineet kirurgista tarkkuutta, kun historialliset rakennukset ovat saaneet sisäänsä tulevaisuuden tekniikan ja tyytyväiset asukkaat parhaan mahdollisen elinympäristön.

Perinnöksi tulevaisuus

2020-luvulla on pystyttävä rakentamaan uutta ja kunnostamaan vanhaa siten, että ajattelemme samalla tulevaisuutta. On pyrittävä valitsemaan korkeatasoiset materiaalit, on rakennettava niin, että kiinteistöt ovat muunneltavissa ja on otettava huomioon ympäristön sekä kestävän kehityksen vaatimukset.

Rakentaminen on liian usein harjoittelua ja kokeilua. Markkinoille tulee jatkuvasti uusia materiaaleja ja teknillisiä järjestelmiä, joiden luotettavuudesta ei ole ehtinyt kertyä käytännön kokemusta ja tietoa. On selvää, että kaikki kehitys ei ole ollut hyvää, kun kaupunkikortteleissa on terveitä, yli 100-vuotiaita rakennuksia, mutta naapurin 1970-luvun tai uudempaakin täydennystuotantoa on pakko jo purkaa. 

Arkkitehtuurin professori ja palkittu arkkitehti Rainer Mahlamäki Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäestä ei ole yllättynyt. Hän on nähnyt vuosikymmenten aikana kehityksen hyvät ja huonot puolet sekä sen, miten teknillinen kehitys laukkaa, mutta rakennustekniset vaatimukset ja sääntely yrittävät pysyä vauhdissa mukana. 

Mahlamäen mukaan Suomessa pitäisi malttaa pysähtyä hetkeksi miettimään mikä toimii ja mikä ei. 

Pauligin entisen kahvipaahtimon ullakkokerros uusittiin vastaamaan paremmin rakennuksen alkuperäistä Waldemar Aspelinin arkkitehtuuria. 

– Jatkuva ”kehittäminen” ja tuotannossa testaaminen ei paranna lopputuloksen laatua. Emme pysty keräämään tarpeeksi tietoa ja palautetta jo rakennetuista kohteista, kun tekniikkaa taas muutetaan. 

AALTO Developmentin hankekehitysjohtaja Teemu Oksanen jatkaa: 

– Korkea tekninen- ja arkkitehtoninen laatu ovat meillä itsestäänselvyyksiä. Huipputasoinen paikkaan sovitettu arkkitehtuuri luo tunnesiteitä. Kun rakennus on muuta kuin anonyymi toimistolaatikko, niin siitä halutaan pitää huolta ja säilyttää se tuleville sukupolville.

Suurin ympäristökuormitus rakentamisessa syntyy, kun vanha puretaan pois ja rakennetaan uutta tilalle. Jos tämä on välttämätöntä, niin uuden rakennuksen on oltava laadukas sekä muuntojoustava. Kertakäyttörakentaminen on tullut tiensä päähän. Rakentamisen ja arkkitehtuurin laadun tulee olla kansainvälistä huipputasoa. Sellaisen perinnön AALTO Development haluaa jättää tuleville sukupolville.

KIINTEISTÖKEHITYSYHTIÖ, JOKA TÄHTÄÄ YMPÄRISTÖN KAUNEUTEEN

  • AALTO Development Oy on vuonna 1992 perustettu suomalainen kiinteistökehitysyhtiö. 
  • Yritys keskittyy korkealuokkaiseen arkkitehtuuriin kaupunkisuunnitteluun, kaavakehitykseen ja käyttötarkoituksenmuutoksiin.
  • Konsernilla on hankkeita Suomen lisäksi Latviassa, Espanjassa ja Kanadassa.
  • AALTO Developmentin toimintaa ohjaa pyrkimys parempaan kaupunkirakenteeseen, kauniimpaan arkkitehtuuriin ja viihtyisämpään asumiseen.

Haku