Hyppää sisältöön

Laadukkaampaa johtamista dataa hyödyntäen

Laadukkaampaa johtamista dataa hyödyntäen

17.10.2023

Gavdi ja VR toteuttivat onnistuneesti henkilöstöanalytiikkaprojektin helpottaakseen tiedolla johtamista HR- ja esihenkilötyössä. Kuvassa Gavdin Senior Solution Advisor Jukka Aapro, Consulting Director Salla Syrjäkari, People Services and Operations Director Marjut Hyytiäinen ja VR:n Chief Digital Officer Jonas Hagner.

Yhdistämällä datan ja analytiikan asiantuntevaan johtamiseen, organisaatiot luovat itselleen edellytykset kilpailijoista erottautumiselle.

TEKSTI GAVDI | kuva JASON KAJOSMAA

Organisaatiot etsivät jatkuvasti keinoja kilpailuedun ja liiketoiminnan kehittämisen mahdollistamiseksi. Data ja digitaaliset ratkaisut ovat ohjanneet monia liiketoimintaprosesseja jo vuosia. Kuitenkin organisaation tärkein voimavara, ihmiset ja heidän johtamisensa, tukeutuu edelleen useissa organisaatioissa datan sijasta ainoastaan esihenkilöiden kokemukseen ja intuitioon. Vaikka tämä osaaminen on ensisijainen ja korvaamaton edellytys laadukkaalle johtamiselle, voi myös henkilöstödatan rooli olla päätöksenteossa merkittävä: kun tieto ja sen analysointi yhdistetään laadukkaaseen esihenkilötyöhön, organisaatio luo itselleen edellytykset liiketoiminnallisesti arvokkaalle, työntekijöitä motivoivalle ja kilpailijoista erottuvalle johtamiselle. 

Modernin johtamistavan toteuttaminen organisaatiossa voi kohdata monia erilaisia haasteita. Gavdin Salla Syrjäkarin mukaan tiedon analysointi voi mahdollistaa tällaisten haasteiden tehokkaamman havainnoinnin ja tarjota jopa eväät niiden ratkaisemiseen.

– Organisaatioissa voidaan muun muassa tunnistaa analytiikan avulla alueita, joissa johtamistyö on laadukasta, tai vastavuoroisesti kaipaa kehitystyötä. Havaintojen perusteella organisaation on helpompaa reagoida johtamisen kehitystarpeisiin erilaisin toimenpitein ja käytännöin, Syrjäkari kertoo.

Olennainen tieto näkyville

Nämä henkilöstötiedon analysoinnin mahdollisuudet on huomattu jo niin maailmalla kuin Suomessakin. VR:n kehitysmatka tiedolla johtamisen parissa on sisältänyt muun muassa Gavdin kanssa toteutetun projektin, jossa luotiin HR- ja taloustiimeille sekä organisaation esihenkilöille helposti ymmärrettävä näkymä henkilöstöön liittyvälle tiedolle. Lopputuloksena syntyi pilvipohjainen ja moderni ratkaisu, joka kerää johtamiselle olennaista tietoa yhteiseen näkymään. Ratkaisun helppokäyttöisyys tukee päätöksentekoa: esihenkilöt saavat päätöksiensä tueksi tarvittavan tiedon käyttöönsä nopeasti ja ymmärrettävässä muodossa. Tällaisen tiedon jatkuva hyödyntäminen on olennainen osa VR:n kehittyvää johtamiskulttuuria ja sen kautta työntekijöiden työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämistä. 

Tiedolla johtaminen voidaan VR:n Jonas Hagnerin mukaan nähdä jopa välttämättömyytenä kattavan tilannekuvan luomiselle VR:n kaltaisessa, suuressa ja monimuotoisessa organisaatiossa. 

Modernin tiedon analysoinnin ratkaisun kehittäminen nähdään VR:n näkökulmasta myös varautumisena tulevaan, sillä esimerkiksi tulevaisuudessa mahdollisesti kiristyviin vastuullisuusvaatimuksiin on helpompi reagoida, kun niihin vaadittava tieto on jo nyt helposti saatavilla ja analysoitavissa. 

Hagner kokee tällaisten ratkaisujen luomisen haastavana prosessina, jossa yhteistyö ja asiantuntemus korostuvat.

– Avoimuus, rehellisyys ja tiivis yhteistyö mahdollistivat projektin onnistumisen. Henkilöstödata on yksi organisaation muuttuvimmista datakokonaisuuksista, ja täten erikoisasiantuntemus ja tiimin kyky syventyä projektiin ovat avainasemassa.

Johtamisen jatkuvan kehittämisen ja tiedon hyödyntämisen laiminlyöminen voi aiheuttaa organisaatiolle pitkällä aikavälillä suuria haasteita työvoiman sitouttamisen suhteen: paras osaaminen karkaa muualle töihin. Lahjakkuuksien ohjaamassa nykytilassa avainosaamisen houkutteleminen ja pysyvyys on elintärkeää organisaation menestykselle, ja datalla voi oikein hyödynnettynä olla merkittävä vaikutus näiden prosessien kehittämisessä. 

Syrjäkarin mukaan tiedolla johtamista kehittävät projektit voivat oikein toteutettuna, haasteistaan huolimatta, auttaa organisaatioita kehittämään johtamisen laatua ja tämän kautta niin työympäristön turvallisuutta kuin myös työntekijöiden hyvinvointia.


Gavdi ja VR järjestävät webinaarin, jossa pureudutaan VR:n kokemuksiin tiedolla johtamisen kehittämisen parissa sekä henkilöstöanalytiikan uusiin tuuliin.

Webinaariin voi ilmoittautua QR-koodin takaa:

Haku