Hyppää sisältöön

Laadukasta teknologiaa ikäihmisten hyväksi

Laadukasta teknologiaa ikäihmisten hyväksi

24.01.2023

Ratkaisu vanhustyön haasteisiin ei löydy ainoastaan uusien hoitajien palkkaamisesta. Vaikka hoivatyön osaksi sulautuva teknologia leikkaa vanhustyön kasvavia kuluja, erityisesti julkisella sektorilla arastellaan uusien teknologiaratkaisujen käyttöönottoa.

Kotimainen Suvanto Care Oy vastaa vanhustyön haasteisiin kotihoidon turvapalvelut yhdelle alustalle kokoavalla teknologiaratkaisullaan. Kotihoidon laatua parantava palvelu lisää ikäihmisten turvallisuutta, tuo omaisille mielenrauhaa ja vapauttaa hoitohenkilökunnan työaikaa jopa tuhansia tunteja kuukaudessa.

TEKSTI | SAANA LEHTINEN   KUVA | MARKUS TORVINEN

Ikääntyneiden osuus Suomen väestöstä kasvaa jatkuvasti, ja entistä suurempi osa ikäihmisistä asuu omassa kodissaan. Samaan aikaan kun väestön ikääntyminen luo uudenlaisia tarpeita turvallisen ja täysipainoisen asumisen mahdollistamiselle, kotihoidon resurssipula kuormittaa niin vanhusten, heidän omaistensa kuin hoivatyötä tekevien arkea. 

Rovaniemeläisen hyvinvointiteknologiayritys Suvanto Care Oy:n toimitusjohtaja Antti Haukipuro korostaa, ettei ratkaisu vanhustyön haasteisiin löydy ainoastaan uusien hoitajien palkkaamisesta. Tarvitaan myös keinoja, joiden avulla henkilökunnan ammattitaito voidaan suunnata monimutkaisista järjestelmistä ja asiakkaan luota toiselle siirtymisestä asiakkaan kohtaamiseen ja tämän hyvinvoinnin parantamiseen.

– Teknologian ansiosta resursseja voidaan säästää ja kohdentaa paremmin. Yhteiskunnassamme on valtavasti käyttämätöntä voimavaraa, sillä teknologiaa ei hyödynnetä hoivatyössä vielä tarpeeksi.

Yksilöllistä ja oikea-aikaista hoivaa teknologian avulla

Vuonna 2014 perustetun Suvanto Caren tavoitteena on turvata ikäihmisen kotona asuminen niin pitkäksi aikaa kuin tämä on asukkaan toiveen mukaista. Tämä onnistuu yrityksen kehittämällä, kotihoidon turvapalvelut yhdelle alustalle kokoavalla teknologiaratkaisulla. Jatkuvasti kehitettävä kokonaisratkaisu kattaa muun muassa turvapuhelimen, lääkemuistuttajan, paikantavat turvaratkaisut sekä erilaisia etäyhteydenpitokanavia. Kaikkien palveluiden käyttö ammattilaisella ja lähiomaisella onnistuu yhdellä mobiilisovelluksella. Ratkaisuja käyttävän ikäihmisen ei sen sijaan tarvitse teknologiasta välittää.

Palvelun keskiössä ovat ikäihmisten kotiin asennettavat anturit, jotka välittävät reaaliaikaista tilannekuvaa ja hälyttävät poikkeustilanteista häiritsemättä asukkaan arkea.

– Teknologian ansiosta hoivaa voidaan tuottaa oikea-aikaisesti ja kunkin asukkaan tarvitsemalla tavalla. Laitteet parantavat kotona asuvan ikäihmisen turvallisuuden ja pärjäämisen tunteita. Yhteydenpitoa helpottava palvelu vähentää myös omaisten huolta yksin asuvasta läheisestä, Haukipuro listaa.

Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen tarkoittaa muun muassa kotona ja videoyhteyden välityksellä järjestettävien käyntien vaihtelua. Langattomat, kotiympäristöä seuraavat laitteet auttavat arvioimaan fyysisten käyntien tarvetta.

– Kotikäynteihin varatusta ajasta merkittävä osuus kuluu hoivaan liittymättömään työhön. Kun asukas kohdataan etäkanavan välityksellä, hoitajan ja asukkaan väliseen vuorovaikutukseen jää enemmän aikaa. Moni ikäihminen on myös kiitellyt etäkäyntejä niiden helppoudesta, Haukipuro sanoo.

Suvanto Caren teknologian vaikutukset näkyvät paitsi asiakastyytyväisyyden kasvuna, myös mittavina resurssi- ja kustannussäästöinä.

– Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella toimineen Kaksineuvoisen kuntayhtymän kotihoidossa etähoivaa käyttävien asiakkaiden kohdalla vapautui hoitajaresursseja lähes 40 prosenttia, kertoo Suvanto Caren myyntijohtaja Olli Göös.

Laatukriteerit helpottavat palvelun valintaa 

Vaikka hoivatyön osaksi sulautuva teknologia leikkaa vanhustyön kasvavia kuluja, erityisesti julkisella sektorilla arastellaan uusien teknologiaratkaisujen käyttöönottoa. 

– Hyvinvointialueilla ollaan valmiita investoimaan uusiin työntekijöihin, mutta ei säästöjä tuovaan teknologiaan, Göös pohtii.

Göös ja Haukipuro muistuttavatkin, ettei kotihoidon teknologiaratkaisuja tulisi koskaan valita hinnan perusteella. Katse on kohdistettava palvelun laatuun, kokonaisuuteen ja pitkän aikavälin vaikutuksiin.

– Suvannolla on FinCCHTA:n antama Digi-HTA-suositus, ja toimintamme perustuu ISO-9001 ja ISO-13485 laatustandardien mukaisiin vaatimuksiin. Palvelualustaa ollaan verifioimassa myös MDR:n mukaiseksi CE-merkityksi lääkinnälliseksi laitteeksi, mikä laajentaa käyttömahdollisuuksia erityisesti terveydenhoitopuolelle. Nämä laatujärjestelmät ja standardoinnit takaavat yrityksen toiminnan varmuuden ja ohjaavat teknologioita kilpailuttavia päättäjiä oikeiden valintojen suuntaan, Göös sanoo.

– Toimivamman ja vaikuttavamman ratkaisun löytäminen on usein vain pienen kilpailutuksen päässä, Haukipuro päättää.

MIKÄ MDR JA FINCCHTA?

  • MDR (Medical Devices Regulation) on uudistettu Euroopan unionin lääkinnällisten laitteiden asetus. Asetus tiukentaa laitteiden vaatimuksia verrattuna aiempaan EU-direktiiviin, joka jätti tilaa kansallisten lainsäädäntöjen keskinäisille eroavaisuuksille. 
  • FinCCHTA puolestaan on kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö, jonka tehtävänä on koordinoida terveydenhuollon menetelmien arviointityötä Suomessa.

Haku