Hyppää sisältöön

Kynät pois ja prosessit kuntoon

Kynät pois ja prosessit kuntoon

4.01.2022

RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen ja Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell.

Kiinteistö- ja rakentamisala haastaa #kynätpois-kampanjalla kaikki alalla toimivat sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon. 


TEKSTI | TIINA SALO   KUVA | JUHO LÄNSIHARJU

Kiinteistö- ja rakentamisalan yhteinen #kynätpois-haaste houkuttelee alan toimijoita ottamaan käyttöön sähköisen allekirjoituksen. Siirtymä tehostaa toimintaa, tuo säästöjä ja lisää ekologisuutta.

– Kyse ei ole vain sopimusten allekirjoituksesta, vaan uusien prosessien käyttöönotosta esimerkiksi työmailla. Yksinkertaisella muutoksella tuottavuus ja laatu paranevat selvästi. Asia linkittyy myös kokonaistiedonhallintaan ja johtamiseen, huomauttaa Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell.

– Muutos koskee kaikkia. Kokonaishyöty KIRA-alalla on jo nyt kymmeniä miljoonia euroja, lisää RAKLIn toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen.

–  Samoin kuin korona-aika toi nopean digiloikan etätyöhön ja -palavereihin, tarvitaan tässäkin mukaan se kriittinen massa, joka ei enää suostu palaamaan vanhaan käytäntöön. Tavoite on, että sähköisestä allekirjoituksesta tulee arkea niin organisaatioiden sisällä kuin asiakkaiden, kumppaneiden ja viranomaisten kanssa, sanoo Randell.

– Muutos ei vaadi muuta kuin päätöksen ja siinä pysymisen. Me RAKLIssa siirryimme sähköiseen allekirjoitukseen jo kaksi vuotta sitten, rohkaisee Laurikainen. 

#kynätpois-haaste

  • #kynätpois haastaa koko kiinteistö- ja rakentamisalan sähköisen allekirjoituksen käyttöönottoon. 
  • Sähköinen allekirjoitus tuo selvää ajan ja rahan säästöä. Paperista luopumisella on myös positiivisia vaikutuksia ympäristöön. 
  • Laske sähköisen allekirjoituksen tuomat säästöt, ilmoittaudu mukaan ja haasta myös muut osallistumaan: www.kynatpois.fi

KIRA-ala digitalisoituu

Kiinteistö- ja rakentamisalaa on pidetty konservatiivisena ja hitaana muuttumaan. Kuitenkin viime hallituskaudella käynnistetty KIRA-digi-hanke ja sen pohjalta syntynyt KIRAHub todistavat muuta. Alan keskeiset järjestöt ovat yhdessä kuntien ja keskeisten ministeriöiden kanssa vauhdittamassa toimialan kestävää digitalisoitumista. Kansainvälisesti kotimainen kiinteistö- ja rakentamisala onkin monessa mielessä digitalisoitumisen edelläkävijä. 

– Mahdollisuudet hyötyä digitalisaatiosta rakennetussa ympäristössä ovat valtavat, ja olemme hyvässä vauhdissa, sanoo Laurikainen.

Ihmisten arkea helpottamaan voidaan tarjota täysin uusia ratkaisuja esimerkiksi älyteknologian ja robotiikan avulla. Tiedon harmonisointi parantaa tuottavuutta niin työmailla kuin rakennetussa ympäristössä muutenkin. Kestävyys ja ekologisuus on tärkeä yhteinen tavoite, jonka edistämiseksi on syntynyt runsaasti uusia ratkaisuja.

– Digitalisaatioon panostamisesta hyötyvät kaikki. Rakennuskantaa tulee  jatkuvasti uudistaa, ei vain ylläpitää, toteaa Randell.

Haku