Hyppää sisältöön

Kustannussäästöjä dataa järkeistämällä

Kustannussäästöjä dataa järkeistämällä

15.12.2021

Offering Manager Antti Lahti ja Technology Director Timo Hanhimäki painottavat, että tietoa kannattaa kerätä ainoastaan, jos sille on järkevää käyttöä.

Koneiden ja laitteiden toiminnasta on kerätty tietoa jo pitkään. Tähän asti datamassojen analysointi ja käsittely on kuitenkin ollut tehotonta. Arnonin Knowledge Services tuo älyä datan käsittelyyn ja analysointiin.

TEKSTI | TUOMAS I.LEHTONEN   KUVA | JUKKA VÄHÄLUMMUKKA

Arnon Oy:n Knowledge Services -palveluiden avulla kaivos-, energia- ja meriteollisuuden koneista, laitteista ja prosesseista voidaan kerätä dataa älykkäästi, kertovat Technology Director Timo Hanhimäki ja Offering Manager Antti Lahti.

– Tavoitteenamme on parantaa koneiden ja laitteiden käyttöastetta, suorituskykyä, tuottavuutta ja käytön sujuvuutta. Tiedon tehokas hyödyntäminen auttaa laitteiden ja koneiden loppukäyttäjiä monimutkaistuvan maailman hahmottamisessa, Lahti täsmentää.

Tietoa kannattaa kerätä vain, jos sitä pystytään hyödyntämään järkevästi. Siksi Knowledge Services palvelut perustuvat tiedon suunnitelmalliseen keräämiseen.
– Määrittelemme yhdessä asiakkaamme kanssa mittaristot, joita seurataan. Tämän jälkeen kehitämme algoritmit sekä prosessit tiedon siirtoon, käsittelyyn, analysointiin ja tallentamiseen. Mittauskohteiden määrittämisessä etunamme on pitkä kokemus asiakkaidemme toimialoista, Lahti jatkaa.

Myös vanhoihin koneisiin

Kaikkea kerättyä dataa ei tarvitse siirtää pilveen, sillä raakadataa voidaan analysoida ja suodattaa jo laitepäässä. Tästä on hyötyä erityisesti silloin, kun mittausdataa lähettävä laite on hitaan verkkoyhteyden takana, kuten rahtialuksilla ja syrjäisillä kaivoksilla. Tai jos mittausdataa syntyy erityisen paljon, kuten voimalaitoksissa. Dataa voidaan kyllä siirtää ja tallentaa pilveen suuriakin määriä, mutta merkityksetöntä datamassaa karsimalla saavutetaan kustannussäästöjä.

Arnonin tiedonkeruu- ja -siirtolaitteistot voidaan integroida uusien laitteiden ja koneiden lisäksi myös 20–30-vuotiaaseen laite- ja konekantaan. Tietoturva varmistetaan muun muassa kehittyneillä ja moni-kerroksisilla palomuuriratkaisuilla.

Tietoa tehokkaasti hyödyntämällä voidaan koneiden säädöt, käyttötavat sekä huollot ja korjaukset optimoida käyttöolosuhteisiin sopiviksi. Tämä tuo säästöjä, vähentää päästöjä, minimoi käyttökatko-ja sekä pidentää koneiden ja laitteiden elinkaarta.

Tiedonkeruu on jo vaatimus

Arnonin Knowledge Services -palveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti viimeisen puolen vuoden aikana.

– Kone- ja laitevalmistajien asiakkaat osaavat enenevissä määrin jopa vaatia kehittyneitä tiedonkeruu- ja analysointijärjestelmiä hankinto-ja tehdessään. Jos nämä järjestelmät puuttuvat, voi siitä muodostua kone- ja laitetoimittajille jopa myynnin este. Mutta toisaalta kaiken kerätyn tiedon monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet tarjoavat kone- ja laitetoimittajille uusia ansaintamahdollisuuksia, Hanhimäki puntaroi.

Arnon Oy on vuonna 1978 perustettu, älykkäisiin automaatio- ja sähköistysratkaisuihin erikoistunut kotimainen yritys, jonka päätoimipaikka sijaitsee Tampereella.

Arnonin asiakkaita ovat uusiutuvien energiamuotojen sekä kaivos-, energia- ja meriteollisuuden kone-, laite- ja järjestelmätoimittajat. Yrityksen asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi Outotec ja Wärtsilä. Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli 51 miljoonaa euroa.

Haku