Hyppää sisältöön

Kunnostettu tie tuo tuottoa kiinteistölle

Kunnostettu tie tuo tuottoa kiinteistölle

1.06.2021

Suomessa on 370 000 kilometriä yksityisteitä, joiden kunto vaikuttaa suoraan elinkeinotoimintaan.

Yksityisteiden perusparantamiseen on tällä hetkellä ennätysmäärä tukea tarjolla. Nyt kannattaa aloittaa oman kiinteistön arvoa nostavat kunnostustyöt.

Teksti Mari Laaksonen  Kuva OTSO Metsäpalvelut

OTSO Metsäpalvelut Oy huolehtii suomalaisten metsien arvosta hoitamalla metsäomaisuutta ja luonnon kuntoa niiden edellyttämällä tavalla. Luonnon- ja metsäomaisuudenhoidon sekä puustonkäsittelyn rinnalla OTSO on merkittävä toimija yksityisteiden ja siltojen kunnossapitomarkkinoilla. 

Tuotepäällikkö Hannu Ulvinen kertoo ajan olevan otollinen kehnokuntoisten yksityisteiden ja siltojen perusparantamiseen.

– Metsäteiden korjausvelka kasvaa jatkuvasti, vaikka kemera-tukia perusparannuksiin on hyvin saatavilla. Myös muiden yksityisteiden parantamisiin on tänä vuonna ennätysmäärä ELY-rahoitusta tarjolla. Tiekuntien kannattaakin olla aktiivisia nyt kun tukia on runsaasti käytettävissä. Puulla riittää tulevaisuudessa kysyntää, ja hyväkuntoiset tiet edistävät puukauppaa, Ulvinen herättelee.

Yksityistielaki velvoittaa tiekuntia huolehtimaan yksityisteiden ja siltojen kunnossapidosta. Hyväkuntoisilla teillä onkin merkittävä yhteiskunnallinen ja taloudellinen vaikutus.

– Suomessa on 370 000 kilometriä yksityisteitä ja niistä 120 000 kilometriä on metsäteitä. Näiden varrella on yli 20 000 siltaa. Voidaan ajatella, että valtatiet ja kantatiet ovat elinkeinoelämän valtasuonia ja yksityistiestö sen hiussuonisto.

Ulvinen myös muistuttaa, että hyväkuntoinen tiestö tekee metsänhoidosta kustannustehokkaampaa.

– Metsätalouden kannalta ympäri vuoden liikennöivä tiestö vaikuttaa puun hintaan ja kysyntään. Samalla perusparannetut tiet helpottavat metsänhoitotöitä, ympärivuotista virkistyskäyttöä ja toisaalta ovat merkittävä tekijä maaseutuasutuksen, elinkeinojen ja pelastustoiminnan kannalta.

Tiehen investoidut eurot maksavat itsensä takaisin. Ulvinen korostaa tien kunnostamisen kannattavuutta myös tukien näkökulmasta.

– Yksityistien perusparannusta ei kannata lykätä, etenkään nyt kun tukia on saatavilla ja toteutuksen kustannukset ovat verovähennyskelpoisia elinkeinonharjoittajille. Kun tien laittaa kerralla kuntoon, se maksaa itsensä takaisin jopa kymmenessä vuodessa. Jos kiinteistön sattuu myymään, kunnostettu tie näkyy takuulla kauppahinnassa. 

Nopeita päätöksiä

Yksityistielain 12.3.2021 voimaan tullut muutos edistää tiestön kunnossapitoa helpottamalla tiekuntien päätöksentekoa. Aikaisemmin, ennen uutta lakimuutosta tiekunnat ovat voineet päättää tie- ja siltakohteiden korjauksista pääasiassa vain tiekunnan paikan päällä järjestettävissä kokouksissa, joita on nyt koronapandemian vuoksi jouduttu perumaan. 

– Tilanne on ollut huolestuttava, sillä tarjolla olevien tukien käyttö uhkaa jäädä päätöksenteon lykkääntymisestä johtuen mahdollisuuksia pienemmäksi. Lakimuutos on merkittävä edistysaskel, sillä se mahdollistaa tiekuntien etäkokoukset ilman, että niistä on etukäteen sovittu, Ulvinen kiittelee.

Hän kehottaa tiekuntia tukeutumaan yksityisteiden ja siltojen kunnossapitoasioissa ammattilaisten osaamiseen. 

– OTSO Metsäpalvelut Oy tarjoaa alan markkinajohtajana kokonaisvaltaista suunnittelu-, toteutus- ja hallintopalvelua räätälöidysti tiekuntien eri tarpeisiin. Tiekunnan tarvitsee ainoastaan itse olla aktiivinen ja ottaa meihin yhteyttä, rohkaisee Ulvinen.

Haku