Hyppää sisältöön

Kunnossapitoa nykyajan malliin

Kunnossapitoa nykyajan malliin

10.06.2021

Kun kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä kulkee asentajan mukana ja raportointi hoituu paikkariippumattomasti reaaliajassa, yritys voi säästää merkittävästi huolto- ja korjauskustannuksissa. 

Teksti Mika Niiniranta  Kuva Joona Raevuori

Uusi 5G-verkko mahdollistaa suurten tiedostojen siirtämisen jopa kymmenkertaisella nopeudella 4G-verkkoon verrattuna. Nopeampi tiedonsiirto myös tarkoittaa parempia pilvipalveluja. 

IoT, eli esineiden internet puolestaan mahdollistaa rakennusten, koneiden ja laitteiden ihmisestä riippumattoman tiedonsiirron verkossa. Nämä teknologian megatrendit muuttavat yritysten toimintatapoja ja tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia ohjata, valvoa ja ennakoida tuotantovälineiden toimintaa.

Aneo on suomalainen ohjelmistopalveluyritys, jonka pilvipohjaiset järjestelmät ovat monen yrityksen käytössä kunnossapidon ohjauksessa. 5G-maailmaan sopeutuva ANEO Zero CMMS on muun muassa energiayhtiö Vattenfallin valinta kunnossapidon hallintaan. Pilvipalvelu mahdollistaa älypuhelimien ja muiden mobiililaitteiden käytön huollossa, etäohjauksessa ja valvonnassa.

Aneon toimitusjohtaja Markku Lyyski näkee mobiilissa kunnossapidon ohjauksessa merkittäviä taloudellisia hyötyjä. 

– ANEO Zero CMMS avulla voi minimoida tuotantokatkot, pidentää laitteiden käyttöikää ja säästää käyttökustannuksissa. Olemme tilanteessa, jossa uudet teknologiat tulevat laajasti käyttöön koko planeetalla, siksi juuri nyt on oikea aika herätä pohtimaan ja tekemään päätöksiä omien järjestelmien päivittämisessä.

Lyyski kertoo, että 5G tuo myös dokumentaation kentälle. 

– Mobiililaitteilla voi nähdä dataa, mitä aiemmin oli mahdollista katsella vain työasemilla toimistolla. Asentajalla on mukanaan kännykkä tai tabletti, johon tulevat työmääräykset, tekniset tiedot ja manuaalit. Kaikki on käden ulottuvilla.

Mobiilius helpottaa ja vähentää ihmisten tekemää työtä monin tavoin. Asentaja voi lukea työ- ja turvallisuusohjeet ennen työn aloittamista, dokumentoida kohteessa tehdyt toimenpiteet ja raportoida tulokset mobiilisovelluksen avulla. 

– Paikan päältä saa luotettavien yhteyksien avulla vaikka videoyhteyden helpdeskiin, ja tilanteista kentällä voi helposti välittää tietoa esimerkiksi valokuvaamalla. 

Myös tuotannon henkilökunta voi tehdä vikailmoituksia ja raportoida läheltä piti -tilanteista suoraan kunnossapidon ohjausjärjestelmään älypuhelimella. Ilmoitukset näkyvät välittömästi järjestelmässä, jolloin korjaavat toimenpiteet voidaan suunnitella ja toteuttaa nopeasti. Näin häiriöt eivät ehdi aiheuttaa suurempia vahinkoja.

Automaatiota huoltoon

Internet of Things mahdollistaa rakennusten, koneiden ja laitteiden kytkemisen verkkoon. Niitä voidaan etäohjata, ja niiden kuntoa voidaan seurata verkon kautta. Näin kokonaisten tuotantolinjojen tai laajalle alueelle sijoittuvien laitteiden valvonta siirtyy yhä enemmän ihmisten vastuulta koneiden tehtäväksi. Esimerkiksi hissi tai tuulivoimala voi valvoa itse itseään ja tarvittaessa kutsua huollon paikalle tarkistamaan havaitut häiriöt. 

– Yleensä halutaan ihminen väliin tekemään päätökset kerätyn tiedon perusteella, mutta järjestelmä voi tehdä työmääräykset automaattisestikin, Lyyski huomauttaa.

Automatisoitu valvonta tuottaa tietoa, jota tutkimalla voidaan tehokkaasti ennakoida tulevia korjaus-
ja huoltotarpeita. Jatkuvatoimisten mittausten perusteella suunniteltavat ennakkohuollot estävät raken-
nusten, koneiden ja laitteiden rikkoutumisen. Myös suunnittelemattomien korjaus- ja huoltotöiden määrä vähenee, samoin kuin niistä johtuvat tuotannon menetykset.

Toimintaseisokkien ennakoiminen on kannattavaa. Vaikkapa paperikoneen telojen tärinän seuraaminen mahdollistaa laakerin vaihdon ennakoinnin ja siten yllättävän tuotantokatkoksen välttämisen. 

Pilvessä tieto on tallessa

Suurten datamäärien siirto ja säilytys edellyttää tietoturvallista toimintaympäristöä. Vaikka Aneo toimii yhä enemmän myös kansainvälisesti, sen palvelimet sijaitsevat Suomessa. Se on asia, jota myös kansainväliset asiakkaat arvostavat.

– Asiakkaan data on vastuullamme, siksi on selvää, että palvelut pitää tuottaa tietoturvallisessa ympäristössä, tälläkin hetkellä päivitämme konesaliamme vastaamaan 5G:n vaatimuksiin. Ja tietenkin toimimme vain sertifioitujen kumppaneiden kanssa, Lyyski painottaa. 

Vaikka tietoverkkoja pidetään alttiina tietoturvauhkille, yhdessä 5G:n kanssa pilvipalvelu voi parantaa yritysten tietoturvaa merkittävästi. Lyyski antaa esimerkin: 

– Kun työntekijällä on käytössään mobiililaite, johon hän tekee raportteja, ne tallentuvat suoraan pilveen. Jos laite varastetaan tai katoaa, arvokas tieto ei katoa eikä joudu vääriin käsiin laitteen mukana.

Haku