Hyppää sisältöön

Kunnolliset apuvälineet parantavat työturvaa

Kunnolliset apuvälineet parantavat työturvaa

29.11.2022

VR FleetCare on vienyt työturvallisuuspuheen käytäntöön. Yritys on käyttänyt Zargesin valmistamia nousuapuvälineitä jo pitkään. 

Työturvallisuuden varmistaminen teollisuus- ja tuotantoympäristöissä vaatii toimia sekä työnantajalta että työntekijöiltä. Tärkeässä osassa ovat myös laadukkaat apuvälineet.

TEKSTI | VILMA TIMONEN   KUVA | TAUNO HERRANEN

Työturvallisuudesta huolehtiminen on keskeinen haaste teollisuuden työpaikoilla. Riskien ennakointi ja hyvä työturvallisuuskulttuuri torjuvat tehokkaasti tapaturmia. Oikein valituilla apuvälineillä on suuri merkitys. 

– Kun valitaan oikeat apuvälineet ammattikäyttöön ja varmistutaan siitä, että ne ovat standardien ja työturvallisuuslain mukaisia, niin päästään jo pitkälle, toteaa asiantuntija Marko Someroja Zarges Oy:stä.

Zarges on Euroopan suurin kevytmetallituotteiden valmistaja, joka on jo 90 vuoden ajan tuottanut työtasoja ja muita erityisratkaisuja teollisuuskäyttöön. Suomessa Zargesin nousuapuvälineet ovat olleet markkinoilla yli 40 vuoden ajan. 

Turvallisen työtason valinnassa auttavat tuotteisiin liittyvät standardit. Ne määrittelevät apuvälineiltä vaadittavat tekniset ominaisuudet, kuten materiaalivahvuudet, lukitukset, työtason leveyden ja pituuden sekä kaiteiden parametrit. Lähtökohtaisesti standardit ovat vapaaehtoisia, mutta kun niihin viitataan laissa, ne muuttuvat lainvoimaisiksi ja niitä on noudatettava.

– Me luonnollisesti testaamme kaikki tuotteemme itse, minkä lisäksi ne testaa ulkopuolinen toimija, joka vahvistaa, että ne ovat standardin mukaisia, Someroja vakuuttaa.

Asiantuntija on apuna

Oikean apuvälineen valinta aloitetaan perusteellisella kartoituksella. 

– Poraudumme muun muassa työtehtävien, ajankulun ja työympäristön luonteeseen perusteellisesti. Kun pääsemme jyvälle siitä, mitä asiakas tekee, osaamme ohjata asiakasta tekemään oikean ratkaisun. 

Zargesin nousuapuvälineitä käyttävät Suomessa monet suuret toimijat, kuten Mantsinen, Metso Outotec ja VR FleetCare. 

– Turvallisuus on VR FleetCarella kaiken tekemisen keskiössä ja haluamme, että työntekijämme pääsevät jokaisen päivän jälkeen ehjänä kotiin. Kokemuksemme mukaan Zarges tuottaa laadukkaita ja kestäviä ratkaisuja muuttuvaan tuotantoon. Ratkaisuilla varmistetaan asentajiemme turvallinen nousu juniin varikoilla ja konepajoilla, kertoo VR FleetCaren vetokalustopalveluiden työnjohtaja Virpi Mäkimartti.

On työntekijän ja työnantajan yhteinen intressi, että työympäristö on turvallinen.

Someroja korostaa, että apuvälineen valinnan pääkriteerin tulee aina olla henkilöturvallisuuden takaaminen. 

– Monesti asiakkaalla ei ole käytettävissään kaikkea tietoa, joka ohjaisi oikean ratkaisun tekemiseen. Silloin päätöksiä tehdään esimerkiksi sellaisten kriteerien perusteella kuin ”tämä on kevyt ja helppo käyttää” ja toissijaiseksi jää se, että tarkoituksena on estää putoamiset. Toki täytyy tunnistaa, että meillä on tuotantolaitoksia, jotka ovat jopa 50 tai 100 vuotta vanhoja. Silloin arvioidaan riskit ja valitaan ratkaisut, jotka mahdollistavat työskentelyn turvallisuudesta tinkimättä. 

Zargesin palveluun kuuluvat paikan päällä tehtävät kartoitukset. Asiantuntija osaa neuvoa asiakasta valitsemaan juuri omaan tuotantolaitokseensa sopivat apuvälineet. Vakioratkaisujen lisäksi valikoimassa on myös mittatilaustuotteita.

Apuväline on turvallinen vain oikein käytettynä

Suomalaisessa teollisuudessa työturvallisuuteen kiinnitetään pääsääntöisesti hyvin huomiota. Turvallisuuden varmistamiseen varataan riittävästi resursseja, ja tarvittavia toimia tehdään. Haasteena on Somerojan mukaan oikeanlaisen työturvallisuuskulttuurin istuttaminen aina työntekijätasolle asti. 

– Yksi tapaturma maksaa tuhansia ja tuhansia euroja, mutta painavampi asia on inhimillinen kärsimys. On työntekijän ja työnantajan yhteinen intressi, että työympäristö on turvallinen, Someroja toteaa. 

Paraskin apuväline lisää turvallisuutta vain oikein käytettynä. Somerojan mukaan teollisuudessa ehkä eniten väärinkäytetty apuväline on kevytrakenteinen työpukki. 

– Työpukilta poistutaan ylemmäs tai alemmas tai sitä käytetään kulkutienä, mutta näitä tuotteita ei ole suunniteltu sellaiseen käyttöön. Tässä on riski, jonka voi ehkäistä valitsemalla oikean apuvälineen. 

Haku