Hyppää sisältöön

Kunnollinen lämmöneristys on energiatehokkuuden edellytys

Kunnollinen lämmöneristys on energiatehokkuuden edellytys

30.03.2023

Tehokkaan eristämisen ansiosta talosta ei vuoda lämpöä harakoille, jolloin rakennuksen lämmitysenergian tarve saadaan mahdollisimman matalaksi.

Rakennusten energiatehokkuudesta puhutaan usein tekniikka edellä, vaikka ensisijaisesti olisi syytä lähteä liikkeelle rakenteellisesta energiatehokkuudesta. 

TEKSTI JA KUVA FINNFOAM

Rakenteellisen energiatehokkuuden merkitys korostuu, kun rakennusten energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät EPBD-direktiivin myötä. Tehokas eristäminen nousee keskiöön, koska se vähentää lämmitysenergian perustarvetta merkittävimmin. Se tarkoittaa, että talosta tulee rakenteellisesti energiatehokas ja samalla vähäpäästöisempi.

Menneinä vuosina esimerkiksi valtaosa saneerauksia tehneistä taloyhtiöstä paransi kiinteistönsä energiatehokkuutta tekemällä ovi- ja ikkunaremontin tai vaihtamalla talon lämmitysjärjestelmän. Vain noin joka kymmenes taloyhtiö valitsi toimenpiteeksi lisäeristämisen, vaikka se on vaikuttavin tapa vähentää suoraan lämmitysenergian tarvetta ja kustannuksia.

Kolmannes kulutuksesta leikattavissa eristämisellä 

Eristäminen on aliarvioitu ja vielä vähän hyödynnetty energiatehokkuuden parantamisen keino.

– Jos talo on hyvin eristetty, niin lämpö ei johdu, säteile eikä vuoda rakenteista läpi. Silloin lämmitystarve on oleellisesti pienempi kuin huonosti eristetyssä talossa, toteaa Finnfoamin Asso Erävuoma.

Rakennusten paremmassa eristämisessä piilee valtakunnan tasolla valtava säästöpotentiaali. Rakennusten käytön aikaiset eli käytännössä niiden lämmittämisestä johtuvat päästöt käsittävät yli neljänneksen Suomen kokonaispäästöistä. Vertailun vuoksi voi mainita, että kaikki henkilöautoliikenteen päästöt ovat noin neljän prosentin luokkaa Suomen päästöistä.

– Suomi on pullollaan vanhoja taloja, joissa on vaatimattoman eristyksen vuoksi ylimitoitettu lämmitysjärjestelmä lisälämmöneristysremontin jälkeen.

VTT Expert Servicen laskelmien mukaan lämmöneristyksen päivittämisellä voitaisiin rakennusten lämmitysenergian kulutuksesta leikata noin kolmannes pois. 

– Kun hiilijalanjälkeä halutaan aidosti pienentää, niin huomio kannattaa kiinnittää rakennuksiin eikä pelkästään esimerkiksi autoihin. Tämä pätee myös yksilötasolla. Sähköauton lisähinnalla saa helposti laitettua kodin eristeet kuntoon, jolloin energiantarve, päästöt ja kustannukset laskevat, ja samalla talon jälleenmyyntiarvo nousee. Jos sen sijaan laittaa rahansa sähköautoon, päästövähennysten merkitys on suhteessa pieni. Lisäksi auton jälleenmyyntiarvohan laskee aina, talon ei, havainnollistaa Erävuoma. 

Uusi direktiivi tuo mukanaan tiukemmat vaatimukset

Euroopan Unionin uusittava rakennusten Energy Performance of Buildings Directive -energiatehokkuusdirektiivi tiukentaa lainsäädäntöä kohti nollaenergiatalojen maailmaa. Direktiivi koskee sekä uudisrakennuksia että olemassa olevia rakennuksia. Esimerkiksi rakennuskannan heikoin viidennes täytyisi korjata jo vuoteen 2032 mennessä, jotta ne täyttävät direktiivin vaatimukset.

– Esimerkiksi 1970-luvun rakennukset ovat noin kolme kertaa energiatehottomampia kuin nykyiset. Tuohon aikaan seinien U-arvot olivat luokkaa 0,4, nyt ne ovat 0,17 ja jatkossa luokkaa 0,12, Erävuoma taustoittaa.

Lämmöneristystä päivittämällä voi säästää pitkän pennin rakennuksen lämmityskustannuksissa.

Erävuoma esittääkin, että jos tämän ikäluokan taloista vaihdetaan esimerkiksi vanhat huokoiset eristeet samanpaksuisiin, tehokkaisiin FF-PIR-polyuretaanieristeisiin, U-arvot saadaan jo puolittumaan. Tällöin energiankulutus, päästöt ja lämmityskulut laskevat todella merkittävästi. Aina kannattaakin eristää niin paljon kuin vain kohteessa on mahdollista.

– Eristäminen tulee olemaan valtava osa tämän ongelman ratkaisua. Jatkossahan ei pidä enää koskaan tehdä esimerkiksi julkisivuremontteja ilman samassa yhteydessä tehtävää lisälämmöneristystä.

Hyvä eristys tuo resilienssiä

Menneen talven energiakriisi ja kohonneet energiakustannukset herättivät ihmiset huomaamaan hyvän lämmöneristyksen merkityksen energiakustannuksissa. Eristämisen kysyntä tulee jatkossa vain kasvamaan, kun hintamotiivin päälle tulee myös EU:n lakivelvoite.

– Huomaamme asiakaskyselyistä, että monet ovat päättäneet hoitaa eristykset kuntoon viipymättä. Ja miksipä ei: jos eristeet päivittää ensi kesänä, niin ensi talvena pääsee jo nauttimaan matalammista lämmityskustannuksista.

– Faktahan on, että emme tiedä ollenkaan minkälainen ensi talvesta tulee: mitä maailmassa silloin tapahtuu, onko sähköstä pulaa ja mikä energian hinta on. Mutta se on varma, että hyvin eristetty talo säästää energiakuluja joka tapauksessa ja pysyy hyvin lämpimänä, vaikka sähkökatkoja tulisikin, Erävuoma summaa.

Haku