Hyppää sisältöön

Kun pelissä on yksi elämän suurimmista sijoituksista

Kun pelissä on yksi elämän suurimmista sijoituksista

4.03.2022

Hallituksessa päätetään taloyhtiön yhteisistä asioista, kuten tilojen käytöstä ja ylläpidosta, vinkkaa lakimies Niklas Lindberg.

Taloyhtiön hallituksessa osakas pääsee vaikuttamaan kiinteistön rahankäyttöön, tulevaisuuteen ja omaisuutensa arvoon.


TEKSTI | OUTI RANTALA   KUVA | KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA

Kiinteistöliitto Uusimaa ry:n jäseninä on tuhansia taloyhtiöitä pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta. Yhdistys antaa puolueetonta apua ja neuvoja erilaisiin ongelmatilanteisiin.

– Usein kysymykset liittyvät korjaushankkeisiin tai tilanteisiin, joissa mietitään vastuukysymyksiä ja marssijärjestystä esimerkiksi kosteusvaurioiden korjaamisessa, Kiinteistöliitto Uusimaan lakimies Niklas Lindberg kertoo.

Korjaustarpeita tulee taloyhtiöissä esiin määrävälein. Vahinkokorjaukset tulevat Lindbergin mukaan usein kalliimmaksi kuin ennalta ehkäisevät, suunnitellut remontit, kuten esimerkiksi katon korjaus.

– Kun on tiedossa tulevaisuuden korjaustarpeet, ne pystytään suunnittelemaan järkevästi niin, että samalla kertaa hoidetaan useampi korjaustarve. Hyvä kiinteistönpito varmistaa, että korjaukset saadaan tehtyä kustannustehokkaasti.

Lindberg kannustaa ihmisiä pyrkimäänasunto-osakeyhtiön hallitukseen päättämään yhteisistä asioista, yhteisten tilojen käytöstä ja miten kiinteistöä ylipäätään hoidetaan.

– Hallituksen jäsen pystyy aidosti vaikuttamaan taloyhtiön tulevaisuuteen, rahankäyttöön ja oman omaisuutensa arvoon. Kerran vuodessa järjestettävään yhtiökokoukseen kannattaisi jokaisen osakkaan ainakin osallistua.

Keskusteleva ilmapiiri 

Lindbergin mielestä parasta olisi, että taloyhtiön hallituksessa on sekä pitkäaikaisia että uusia jäseniä.

– Tarvitaan kokemusta ja tuoreita näkemyksiä. Monissa taloyhtiöissä on asukastoimikuntia, jotka tekevät aloitteita. Siinäkin hallituksella on iso rooli, ettei aloitteita suoraan tyrmätä, vaan perustellaan, jos jotain ei voida toteuttaa. Tärkeää on luoda keskusteleva ilmapiiri. Hallituksen jäsenenä voi esimerkiksi edistää uusia palveluja ja vaikuttaa hallituksen tapaan tiedottaa.

Hallituksen kokoustamistiheys vaihtelee taloyhtiön koon mukaan ja myös sen mukaan, onko kiinteistössä suunnitteilla tai meneillään isoja remontteja.

– Kerran kuussa kokoustaminen usein riittää. Nykyisin suurin osa kokouksista järjestetään etä- tai hybridikokouksina, joten osallistuminen on helppoa. 

Huolellisuus riittää

Vastuu voi pelottaa, mutta Lindberg vakuuttaa, että terveellä kaupunkilaisjärjellä pärjää.

– Hallituksessa voi toimia huolellinen ihminen, joka osaa hankkia asiantuntija-apua, kun ymmärtää, milloin omat taidot tulevat vastaan.

Usein ulkopuolinen isännöitsijä hoitaa taloyhtiön hallintoa ja huolehtii kiinteistönhoidosta. Hallitus valvookin isännöitsijän toimintaa. 

– Hallituksella voi olla esimerkiksi tilivastaava, joka tarkistaa laskuja määrävälein. Hallitus on viime kädessä vastuussa siitä, että varainhoidon valvonta on asianmukaista.

ukl.fi

Haku