Hyppää sisältöön

Kun opettaja voi hyvin, koko yhteisö loistaa

Kun opettaja voi hyvin, koko yhteisö loistaa

26.08.2021

Paikkaan sitomaton verkossa tapahtuva Minun vuoroni loistaa -koulutus mahdollistaa oman paneutumisen ja vuorovaikutteisuuden sekä koko työyhteisön sitoutumisen ja kehittämisen. Sparraajien koulutus puolestaan varmistaa sen, että antia hyödynnetään koulutuksen jälkeenkin hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi yhteisössä.

Yksilön ja yhteisön kehittämisen yhdistävä täydennyskoulutus tukee uusin keinoin opettajien hyvinvointia.

Teksti Marja Puustinen  Kuva Joona Raevuori

Ne ajat ovat ohi, jolloin täydennyskoulutus tarkoitti luennoilla istumista. Nyt vuorovaikutteiset koulutuskonseptit yhdistävät verkon ja live-tapaamisten parhaat puolet. Oppimisen sisältöihin erikoistunut Edita Publishing Oy tuo tämän kaiken opetusalan työyhteisöjen ulottuville.

– Tarjoamme voimavaroja ja työkaluja yksittäisille opettajille ja heidän työyhteisöilleen. Koulutuksessa jokainen opettaja voi edetä omaan tahtiinsa ja samalla päästä mukaan oman yhteisönsä kehittämiseen ja pedagogisiin keskusteluihin. Tämä yhdistelmä toimii esimerkiksi uudessa Minun vuoroni loistaa -koulutuksessa, joka vastaa ajankohtaisiin opettajien jaksamisen haasteisiin, Edita Publishing Oy:n kehityspäällikkö Tarja Tuomainen toteaa.

Vain hyvinvoiva opettaja voi tukea oppilaiden hyvinvointia. Kun opettajat löytävät omat vahvuutensa ja saavat uusia voimavaroja oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen, koko yhteisön hyvinvointi kohenee.

– Hyvinvointia ja oppimista ei voi erottaa. Yhteiskuntamme tulevaisuus riippuu siitä, miten kohtaamme lapset ja nuoret ja miten pystymme vahvistamaan heidän yksilöllisiä taitojaan koulussa. Tämä ei onnistu, jos emme huolehdi opettajien jaksamisesta, Tuomainen sanoo.

Koulutuksen ovat Tuomaisen kanssa suunnitelleet kokeneet tutkijat ja opettajankouluttajat Merja Meriläinen ja Maarika Piispanen. Meriläisen mukaan Minun vuoroni loistaa -koulutus vahvistaa ratkaisukeskeistä ajattelua, näkökulman vaihtamisen taitoa sekä työn merkityksellisyyden kokemusta. Se tukee hyvinvointia, kasvuajattelua ja opettajan resilienssiä. 

– Aluksi osallistujat perehtyvät omaan hyvinvointiinsa ja vahvuuksiinsa sekä koulutuksen peruskäsitteisiin. Kun kaikki yhteisön jäsenet omaksuvat samat käsitteet, on helppo käydä asioista yhteistä keskustelua ja keskittyä työn kehittämiseen.

Jokainen yhteisö myös valitsee keskuudestaan kaksi sparraajaa.

– Sparraajat saavat kouluttajakoulutuksen ja vetävät yhteisössään kolme pedagogista iltapäivää. He huolehtivat hyvinvoinnin ylläpitämisestä yhteisössään, Meriläinen kertoo.

VAIN HYVINVOIVA opettaja voi tukea oppilaiden hyvinvointia.

Katse sekä omiin että muiden vahvuuksiin

Meriläisen ja Tuomaisen mukaan moni opettaja väsyy työssään, sillä kiireisissä työpäivissä ja nopeasti muuttuvissa tilanteissa ei aina ehdi pysähtyä kysymään itseltään, mitä minulle kuuluu nyt ja miten minulla menee. On tärkeää olla tietoinen siitä, kuormittaako työ liikaa tai tunteeko työn imua ja iloa työssään.

– Monen opettajan sisäisessä puheessa on negatiivinen vinouma, joka keskittää ajatuksia liikaa siihen, mikä on pielessä. Opettaja voi leimata työpäivänsä epäonnistuneeksi, jos hyvin menneen päivän päätteeksi kaksi oppilasta alkaa riidellä keskenään. Kun oppii vaihtamaan näkökulmaa eikä anna negatiivisen äänen johdattaa toimintaansa, hyvän kierre vahvistuu ryhmässä.

Koulutus opettaa tunnistamaan lasten, nuorten sekä kollegojen hyvät puolet, antamaan niistä palautetta ja auttamaan heitä loistamaan. 

– Myönteinen näkökulma heijastuu myös kodin ja koulun yhteistyöhön. Jos vanhemmat keskittyvät liikaa lapsensa epäonnistumisiin, opettaja voi auttaa kääntämään katseen siihen, mikä lapsella on hyvin.

Koulutus jää osaksi arkea 

Koulutus on tarkoitettu kaikilla koulutusasteilla työskenteleville opetusalan ammattilaisten työyhteisöille, ja Tuomaisen mukaan yksi lukuvuosi on sopiva aika sen läpi viemiseen. Koulutuksen tilaajat saavat lisenssin Editan uudenlaiselle verkkokurssialustalle.

– Työhön liittyviä konkreettisia tilanteita käydään koulutuksessa läpi paljon. Mukana on harjoituskirja, joka tukee asioiden syventämistä sekä koulutuksen aikana että sen jälkeen.

Samalla konseptilla työyhteisöille on tarjolla myös koulutukset, jotka liittyvät oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportaiseen tukeen sekä perusopetuksen arvioinnin kokonaisuudistukseen.

EDITA.FI/OPETUS-JA-KASVATUS

Haku