Hyppää sisältöön

Kun manuaalinen työ kohtaa digitaaliset tietojärjestelmät

Kun manuaalinen työ kohtaa digitaaliset tietojärjestelmät

14.02.2023

PIHI-projektin keskeisenä tavoitteena on tehdä Kajaanin kaupungin kunnossapitotoiminnan kokonaisuudesta entistä laadukkaampi ja vähähiilisempi.

Katujen kunnossapidossa käytetään koneurakoinnin lisäksi yhä enemmän digitaalisia tietojärjestelmiä. Nykytekniikkaa voi hyödyntää eri työvaiheissa, mikä säästää turhaa kaluston liikuttelua. 

TEKSTI | PEKKA SÄILÄ   KUVA | SHUTTERSTOCK

Katujen kunnossapito on kehittyneistä apuvälineistä huolimatta edelleenkin pitkälti ruumiillista työtä. Digitaaliset tietojärjestelmät antavat kuitenkin paremmat mahdollisuudet tallentaa töihin kuluvaa aikaa. Ne avustavat töiden suunnittelussa sekä dokumentaatioiden tallentamisessa. Tällöin työntekijä voi keskittyä oman ammattitaitonsa mukaisiin tehtäviin. Töiden optimoinnilla saadaan kevennettyä myös kentällä olevan työntekijän työkuormaa.

Kajaanin kaupungissa toteutettavan PIHI-projektin tavoitteena on tehdä kaupungin kunnossapitotoiminnan kokonaisuus laadukkaammaksi ja vähähiilisemmäksi. Projektin avulla kehitetään tietojärjestelmäratkaisu, jonka avulla varmistetaan olemassa olevien järjestelmien yhteensopivuus, otetaan uusia ohjelmistoja käyttöön sekä yhdistetään mahdollisesti avointa dataa uusien ominaisuuksien kehittämiseksi.  

– PIHIn toimenpiteet on jaettu työpaketteihin, jotka etenevät teknologisten vaihtoehtojen vertailusta kunnossapitojärjestelmän testaukseen käytännössä. Projektissa toteutetaan myös prototyyppi karttatietoja ja paikannusta hyödyntävästä uudenlaisesta käyttöliittymästä kunnossapidon apuvälineenä. Toiminnassa panostetaan myös henkilöstön osaamisen lisäämiseen, jotta vähähiilisyyden huomioiminen tulisi luontevaksi osaksi työntekijöiden päivittäistä työtä, kertoo erikoissuunnittelija Jonna Kalermo-Poranen Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

PIHI-hanke on Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima hanke, johon Kajaanin kaupunki aktiivisesti osallistuu. Katujen kunnossapito on tiivis ja kiinteä osa hanketta. 

Älypöydän avulla saadaan tarkka tilannekuva kunnossapidon tilanteesta. 

Kajaanin ammattikorkeakoulun erikoissuunnittelija Jonna Kalermo-Poranen

– Töiden dokumentointi ja kustannusten laskeminen vaatii melkoisesti työtä. Perinteisesti työntekijät ovat ensin kirjanneet tehdyt työt ja tunnit paperille, minkä jälkeen ne on siirretty laskutukseen. Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavan projektin ansiosta voimme hyödyntää omia resurssejamme käytännön työtehtävissä ja hallita tehokkaammin laajaa toimintakenttää, toteaa Kajaanin kaupungininsinööri Matti Nousiainen.

Kunnossapito parantaa asukastyytyväisyyttä

PIHI-projektissa pilotoidaan koneiden ja kaluston digitaalinen seurantajärjestelmä, joka kattaa myös toimenpiteiden automaattisen dokumentoinnin ja kustannusten kohdentamisen. Järjestelmä mahdollistaa paremmin myös kaluston käytön optimoinnin, jolloin hiilijalanjälki ja kustannukset pienenevät. 

– Hankkeen pohjalta on kehitetty eräänlainen älypöytäratkaisu, joka on nyt prototyyppivaiheessa. Sen avulla saadaan tarkka tilannekuva kunnossapidosta, kaluston liikkeistä ja säätilan kehityksestä. Tietojen perusteella voidaan ennakoida esimerkiksi kaluston tarve poikkeavissa sääolosuhteissa, toteaa Kalermo-Poranen.

PIHI-projektin sivutuotteena on myös innovoitu uusia tiedottamisen tapoja kaupungin asukkaille. Erilaiset saavutettavuudet ja esimerkiksi aurausten julkinen näkyminen tietoverkossa ovat työn alla. Tarkoituksena on saada asukkaille tarkka tieto siitä, milloin ja missä mitäkin tapahtuu infran osalta. 

– Tavoitteenamme on saada myös asukkaat itse kiinnittämään ympäristöönsä enemmän huomiota ja ilmoittamaan matalalla kynnyksellä kunnossapitoa vaativista havainnoistaan. Parhaimmillaan sähköinen palautejärjestelmä muodostaa työmääräyksiä, joka antaa puolestaan kuittauksen palautteen antajalle, kun työ on hoidettu. Tuloksena on paremmin toimiva katujen kunnossapidon kokonaisuus, joka näkyy myös asukastyytyväisyytenä, uskoo Nousiainen. 

Yksi projektin tärkeistä tavoitteista on asumisviihtyvyyden paraneminen ja kaupunki-imagon positiivinen kehittyminen. 

– PIHI-projektista saaduilla tuloksilla on tarkoitus löytää myös uusia kehityskohteita ja tavoitteita. Sen kautta on toivottavasti mahdollista miettiä muidenkin tärkeiden infrakohteiden ylläpitoa jatkuvasti kehittyvää digitalisaatiota hyödyntäen, Kalermo-Poranen lisää.

Haku