Hyppää sisältöön

Kumppanuudesta oppii opiskelijan lisäksi myös yritys

Kumppanuudesta oppii opiskelijan lisäksi myös yritys

2.03.2021

Oli kyseessä pieni, keskisuuri tai suuri yritys, Careerian asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö Marko Sinkkonen kehottaa antamaan kumppanuustoiminnalle mahdollisuuden. 

Oppilaitoksen ja työyhteisön kumppanuustoiminnassa kehitetään osapuolien osaamista ja etsitään uusia toimintamalleja. Toiminnasta hyötyvät sekä oppilaitos, työyhteisö että opiskelija.

Teksti Vilma Timonen  Kuva Sanni Hirvonen

Kumppanuustoiminta on jatkuvaa keskustelua yrityksen ja meidän välillä, kertoo Careeria Oy:n asiakkuus- ja kumppanuuspäällikkö Marko Sinkkonen.

– Tehtävänämme on löytää työelämästä kumppaneita, joiden kanssa voimme molemmat kehittää toimintaamme ja hyötyä molemmin puolin. 

Careeria palvelee työelämää tarjoamalla monipuolisia, ajan hermolla olevia koulutuspalveluita, joita voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Opiskelijoille Careeria mahdollistaa ammatillisen kehittymisen ja uralla etenemisen tai kokonaan uuteen ammattiin valmistumisen. Valittavana on yli 20 koulutusalaa ja noin 80 perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa.

– Koulutusreformi mahdollistaa joustavan koulutuspalveluiden tuottamisen. Voimme kuunnella asiakasta herkemmällä korvalla ja miettiä, mikä osio esimerkiksi esimiestyössä on se, jota halutaan kehittää. Voimme rakentaa lyhyempiä kohdennettuja koulutuskokonaisuuksia. Tämä palvelee myös pienempiä yrityksiä, Sinkkonen sanoo.

Sinkkonen painottaa jatkuvan avoimen keskustelun merkitystä yritysten kanssa. 

– Kun pääsemme keskustelemaan työelämän kanssa säännöllisesti, voimme kuunnella toisiamme paremmin ja me voimme suunnitella koulutuksia paremmin ja työelämän tarpeita vastaaviksi. Jatkuva yhteydenpito mahdollistaa myös muutostilanteissa hereillä olon ja luo hyvät puitteet yhteistyön kehittämiseksi tulevaisuuden tarpeet huomioiden, Sinkkonen toteaa.

Välineitä erilaisille urapoluille 

Korona-aika on näkynyt myös Careerian kumppanuustoiminnassa. 

– Olemme esimerkiksi tehneet yhteistyötä ilmailualan henkilöstön kehittämisen kanssa, ja nyt, kun alalta on tullut irtisanomisuutisia, olemme voineet tarjota kumppaneidemme avuksi konsernimme järjestämää muutoskoulutusta, Sinkkonen sanoo.

Toiminta antaa välineitä myös työurien pidentämiseen ja työssäjaksamiseen. Oppisopimuskoulutuksen avulla työntekijä saa eväitä niin uraportaissa ylöspäin kuin sivuttaissuunnassakin liikkumiseen. 

Kun antaa jotain, saa myös jotain 

Careerian kumppaneina on useita suuria toimijoita, kuten HOK-Elanto, Varuboden Osla, HUS Asvia, Airpro, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, sekä Eezy- ja Resurssi-henkilöstöpalveluyritykset. Yritykset voivat löytää henkilökunnalleen tapoja kehittää osaamista ja saada koulutettua työvoimaa. Opiskelijoille yhteistyö tarjoaa tilaisuuden oppia oikeassa työympäristössä.  

– HOK-Elannolla oli tarve saada asiakaspalvelijoita palvelutorilleen. Työntekijöitä etsittiin Eezy-henkilöstöpalvelun kautta, mutta heitä ei löytynyt tarpeeksi. Muodostimme Eezyn kanssa yhteistyömallin, jossa osan koulutuksesta mahdollisti HOK-Elanto tarjoamalla tietoa, materiaalia ja työssäoppimispaikat. Opiskelijat pääsivät harjoittelemaan ammattia oikeassa ympäristössä, ja koulutuksen päätyttyä he olivat valmiita töihin kauppojen palvelutoreilla, Sinkkonen kertoo onnistuneesta kumppanuudesta.

– Työelämäkumppanuudessa yritys tarjoaa tietoa, taitoa ja oppimismahdollisuuden. Emme olisi yksin voineet toteuttaa koulutusta, mutta yhteistyössä saimme sen tehtyä. Kaikki antoivat ja kaikki saivat. 

Kun yrityksessä tiedetään, millaista osaamista tarvitaan, Careeriassa mietitään, millaisella koulutuksella tarpeisiin vastataan. 

– Olipa yritys suuri, pieni tai keskisuuri, räätälöimme sen tarpeisiin osia, jotka palvelevat parhaiten yrityksen tarpeita.

Haku